Tiếng anh

Ngữ pháp 101: Chủ ngữ và Tân ngữ trong tiếng Anh

Định nghĩa tân ngữ trong tiếng Anh

Bây giờ bạn đã biết chủ ngữ là gì, hãy cùng xem các tân ngữ. Nói chung, chúng ta sử dụng từ ‘object’ để nói về vật / người mà hành động được thực hiện và tác động đến. Hoặc, người nhận hành động.

Tân ngữ trực tiếp là danh từ hoặc đại từ nhận hành động bổ ngữ trong câu. Thông thường, nó trả lời những câu hỏi ‘cái gì?’ (what?) hoặc ‘ai?’ (whom?) cho động từ. Chọn (các) tân ngữ trực tiếp trong mỗi câu.

Các ví dụ về tân ngữ trực tiếp trong tiếng Anh

Tân ngữ trực tiếp của động từ là sự vật được tác động lên. Vì vậy, nó có nghĩa là tân ngữ là đối tượng nhận hành động. Thông thường, bạn có thể tìm tân ngữ trực tiếp bằng cách tìm động từ và hỏi “what – cái gì?” hoặc “whom – ai?”. Ví dụ:

 • Mike loves doughnuts. (Mike loves what? The object is ‘doughnuts’.) 

 • Mike loves doughnuts. (Mike thích cái gì? Tân ngữ là ‘doughnuts’.) 

 • James got his IELTS scores yesterday. (James got what? The object is ‘his IELTS scores’.) 

 • James got his IELTS scores yesterday. (James nhận cái gì? Tân ngữ là ‘his IELTS scores’.) 

 • I put the orange cat out in the garden. (I put what (out in the garden)? The object is ‘the orange cat’.)

 • I put the orange cat out in the garden. (Tôi đặt cái gì (ra ngoài vườn)? Tân ngữ là ‘the orange cat’.) 

Các ví dụ về tân ngữ gián tiếp trong tiếng Anh

Ngoài tân ngữ trực tiếp còn có tân ngữ gián tiếp. Tân ngữ gián tiếp là đối tượng nhận của tân ngữ trực tiếp. Làm thế nào để bạn tìm thấy một tân ngữ gián tiếp trong một câu? Bạn có thể tìm tân ngữ gián tiếp bằng cách tìm tân ngữ trực tiếp trước. Sau đó, bằng cách hỏi “who – ai” hoặc “what – cái gì” đã được nhận. Tân ngữ gián tiếp sẽ tồn tại theo thứ tự trước tân ngữ trực tiếp trong câu. Hãy xem các câu ví dụ dưới đây. Chúng tôi đã in đậm các tân ngữ trực tiếp và gạch chân các tân ngữ gián tiếp.

Can you give Tomoko the keys? 

 • Tìm tân ngữ trực tiếp: Đưa cái gì? ‘the keys’ 

 • Tìm tân ngữ gián tiếp: Ai (hoặc cái gì) nhận ‘chìa khóa – the keys’? Tomoko 

The bartender made Gracie an ice-cold drink. 

 1. Tìm tân ngữ trực tiếp: Người pha chế đã làm gì? ‘An ice-cold drink’

 2. Người pha chế đã làm ly nước lạnh cho ai? Gracie 

Ví dụ về tân ngữ đi kèm theo giới từ trong tiếng Anh

Bây giờ câu sẽ trở nên phức tạp hơn một chút. Chúng ta gọi danh từ hoặc đại từ sau một giới từ là tân ngữ của một giới từ. Khi bạn biết tân ngữ trực tiếp, việc tìm kiếm một tân ngữ gián tiếp sẽ dễ dàng hơn. Hãy nhớ rằng, bạn tìm thấy một tân ngữ trực tiếp bằng cách hỏi động từ đang tác động đến “what -cái gì?” hoặc “whom – ai?”. Sau đó, để tìm một tân ngữ gián tiếp, hãy hỏi tân ngữ trực tiếp tác động “đến ai/cái gì?” hoặc “dành cho ai/cái gì”. Hãy xem các câu ví dụ dưới đây. Chúng tôi đã in đậm các giới từ và gạch chân các đối tượng của giới từ.

 • Emily is from Ireland. 

 • You can tell from her accent that Emily is from Ireland. 

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button