Điều khoản sử dụng Hdcit.edu.vn

Dưới đây là những Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web https://www.hdcit.edu.vn/ mà chúng tôi muốn quý vị xem xét. Xin vui lòng dành chút thời gian để tìm hiểu. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến các điều khoản sử dụng trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sau: cdntmcn@gmail.com.

Bằng cách tiếp cận nội dung trang web https://www.hdcit.edu.vn/, quý vị đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây, cũng như chấp nhận Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu quý vị không đồng tình với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web và rời khỏi trang ngay lập tức.

Chúng tôi kính nhờ quý vị cam kết rằng sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích vi phạm pháp luật và sẽ tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.

Chúng tôi mong quý vị không dùng trang web một cách gây hại đến hiệu suất hoạt động, làm hỏng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web, hoặc gây giảm chức năng tổng thể của trang web.

Quý vị hứa không xâm phạm tính bảo mật của trang web, không cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà quý vị có thể cho rằng có trên trang web hoặc trên máy chủ lưu trữ.

Quý vị sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh, bao gồm cả các khoản phí pháp lý, do vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận này. Quý vị đồng ý rằng việc tiếp tục sử dụng trang web sẽ tức thì được hiểu là sự chấp nhận của quý vị đối với những điều khoản và điều kiện này.

Vui lòng lưu ý rằng việc sao chép, phân phối dưới mọi hình thức, bất kể trực tuyến hay ngoại tuyến, là việc bị nghiêm cấm. Mọi hoạt động trên trang web, bao gồm hình ảnh, logo, văn bản và thông tin khác, đều là tài sản của https://www.hdcit.edu.vn/(trừ khi có quy định khác).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp thông tin chính xác và cập nhật trên trang web của mình, thỉnh thoảng có thể xuất hiện tình trạng thông tin đã lỗi thời.

https://www.hdcit.edu.vn/ có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin trên trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cam kết nỗ lực liên tục cập nhật thông tin để đảm bảo tính chính xác, tuy nhiên, không thể đảm bảo rằng mọi thông tin trên trang web luôn hoàn toàn chính xác và cập nhật.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và điều chỉnh những Điều khoản và Điều kiện sử dụng như đã được trình bày trước đây.

Phiên bản sửa đổi gần nhất: 1-09-2023

Back to top button