Tiếng anh

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát chương trình sách Tiếng Anh lớp 6 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 7.

Mục lục Giải Tiếng Anh 6 Unit 7 sách mới – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television – Kết nối tri thức

 • Từ vựng Unit 7 – Kết nối tri thức: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and read (Nghe và đọc) …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Write the words phrases in the box next to the definition ….

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức):Read the conversation and underline the question words …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Asking for and giving information about TV programmes …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (trang 12 – 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Read the first two columns of the TV guide and answer the questions …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức):Listen and tick the correct channel for each programme …

  Xem lời giải

 • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Put the words in the box in the correct column …

  Xem lời giải

 • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức):Làm việc theo nhóm Phỏng vấn bạn của em dùng những câu hỏi dưới đây …

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

 • Unit 8: Sports and games
 • Unit 9: Cities of the world
 • Review 3 (Unit 7-8-9)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Can you do this? – Cánh diều

 • Từ vựng Unit 7 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Preview (trang 70 – 71 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen. Check ✔ the things they can do well ( Nghe và đánh dấu ✔ vào những việc họ có thể làm tốt) …

  Xem lời giải

 • Language focus (trang 72 – 73 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  Xem lời giải

 • The real world (trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Look at the photos. What do you think people can do? Choose the correct answers …

  Xem lời giải

 • Pronunciation (trang 75 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen and repeat B. Listen. Do you hear can or can’t. Circle the correct words …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 75 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Interview your classmates. Find out what they can or can’t do …

  Xem lời giải

 • Reading (trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Read the article quickly. What’s special about Kanzi? (Đọc nhanh đoạn văn trên. Điều đặc biệt của Kanzi là gì?) …

  Xem lời giải

 • Comprehension (trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Choose the correct answers for Animal smarts (Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung đoạn văn Animal Smarts) …

  Xem lời giải

 • Writing (trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Write a short report about someone you know. Describe what they can and can’t do in 40-60 words …

  Xem lời giải

 • Worksheet (trang 144 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): 1. Match. Write the words in the box next to the pictutre (Nối và viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh tương ứng) …

  Xem lời giải

 • Explore English (trang 157 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Label the picture using the words from the box (Sử dụng các từ trong bảng điền vào mỗi bức tranh) …

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều:

 • Unit 8: How much is this T-shirt?
 • Unit 9: What are you doing?
 • Unit 10: What’s the weather like?

Đang cập nhật …

Bên cạnh đó là các video bài giảng, video hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi, bài tập trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập và bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6.

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 – sách cũ

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button