Tiếng anh

Review 3 lớp 6 Language

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải Language – Review 3 lớp 6 trang 36 SGK tiếng Anh 6 Global Success dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh 6 Review 3 Units 7 8 9 giúp các em học sinh lớp 6 ôn luyện phần Language hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students will able to

– review the pronunciation, vocabulary, and grammar that they have learnt among unit 7, 8, 9

2. Objectives:

– Vocabulary: All new words in Units 7 8 9

– Grammar: All structures in Units 7 8 9

II. Giải Language Review 3 tiếng Anh lớp 6 Global Success trang 36

Pronunciation

1. Circle the word with the different underlined sound. Listen and check. Khoanh chọn từ với các âm được gạch chân khác. Nghe và kiểm tra.

Đáp án

1. C

2. A

3. A

4. C

5. B

Vocabulary

2. Choose A, B, or C to fill the gaps in the passage. Chọn A, B hoặc C để lấp đầy khoảng trống trong đoạn văn.

Đáp án

1 – A;

2 – C;

3 – A;

4 – C;

5 – C;

3. Complete the sentences with the words / phrases in the box. Hoàn thành các câu với các từ / cụm từ trong khung.

Đáp án

1 – landmark

2 – football

3 – television

4 – city

5 – Summer sports

Lời giải chỉ tiết

1. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris.

(Tháp Eiffel là một địa danh nổi tiếng ở Paris.)

2. Pelé is a great football player from Brazil.

(Pelé là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời đến từ Brazil.)

3. There are many educational programmes on television.

(Có rất nhiều chương trình giáo dục trên truyền hình.)

4. I think no other city in the world is more interesting than Los Angeles.

(Tôi nghĩ không có thành phố nào trên thế giới thú vị hơn Los Angeles.)

5. Summer sports are very popular in counties with a lot of sunshine like Australia.

(Các môn thể thao mùa hè rất phổ biến ở các quận có nhiều ánh nắng mặt trời như Australia.)

Grammar

4. Choose the correct answer A, B, or C. Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.

Đáp án

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – C; 6 – B;

5. Correct the underlined question word(s) if needed. Sửa (các) từ để hỏi được gạch chân nếu cần.

Đáp án

1 – Who sửa thành What

2 – Không có lỗi sai

3 – What sửa thành Why

4 – What sửa thành How

5 – When sửa thành Where

Trên đây là Soạn Language Review 3 tiếng Anh 6 Global Success trang 36. VnDoc.com hy vong rằng tài liệu tiếng Anh trên đây giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button