Tiếng anh

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 A Closer Look 1 sách Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết. Bạn vào Xem lời giải để theo dõi chi tiết:

(Global Success) Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: A Closer Look 1 – Kết nối tri thức

 • A Closer Look 1 (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Listen and repeat the words / phrases in the box ….

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: A Closer Look 1 (sách cũ)

A Closer Look 1 (phần 1 – 5 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Listen and repeat the appliances in the box. Then put them in the appropriate columns. (You may use an appliance more than once) ()

Bài nghe:

living roombedroomkitchenbathroom wireless TV, high-tech robot wireless TV, high-tech robotmodern fridge , automatic dishwasher , high-tech robot. automatic washing machine,high-tech robot .

2. Match the appliances in A with the things they can or might do in B. ()

1 – c wireless TV – help us watch TV programmes from space

2 – d automatic dishwasher – wash and dry dishes

3 — b modern fridge — cook meals

4 – e automatic washing machine – wash and dry clothes

5 – a hi-tech robot – look after children

3. Work in pairs. Using the information in 2, ask and answer questions about appliances in the house. (Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin phần 2, hỏi và trả lời câu hỏi vể những thiết bị trong nhà.)

Hướng dẫn dịch:

A: Ti vi có kết nối không dây được dùng để làm gì?

B: Nó giúp chúng ta xem những chương trình truyền hình từ không gian

4. Listen to the chants. Write the words with the sounds /dr/ and /tr/ in the table. (Nghe những câu thơ sau. Viết những từ có âm /dr/ và /tr/ vào bảng sau cho phù hợp. )

Bài nghe:

/dr/ /tr/ drops countryside drip travel drive tractor dripping train

5. Say the words you have written in the table. Pay attention to the sounds /dr/ and /tr/. Can you add some more words? (Hãy nói những từ em đã viết trong bảng trên. Chú ý đến những âm /dr/ và /tr/. Em có thế thêm vài từ khác được không?)

/dr/: dream, drove, dread

/tr/: tree, strict, treat, troop

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 10 lớp 6:

 • Từ vựng Unit 10: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1 – 5 trang 38 -39 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and read… 2. Match the words with…

 • A Closer Look 1 (phần 1 – 5 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and repeat the… 2. Match the appliances…

 • A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Complete the conversation…

 • Communication (phần 1 – 2 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Game: Things we might… 2. Class survey: Homes…

 • Skills 1 (phần 1 – 6 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Look at the picture and… 2. Quickly read the text…

 • Skills 2 (phần 1 – 5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen to Nick and Linda… 2. Listen to the conversation…

 • Looking Back (phần 1 – 5 trang 46 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Using the words in the box… 2. Think about what the appliances…

 • Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới)My future appliance…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button