Tiếng anh

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 51, 52 Unit 7 Vocabulary sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 51, 52 Unit 7 Vocabulary – Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 51-52 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Complete the crossword. What is the mystery word? (Hoàn thành ô chữ. Từ bí ẩn là gì?)

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

I. Kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, Việt Nam đã thu được nhiều lợi ích kinh tế.

2. Chúng tôi cần tìm ra những cách mới để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ tại địa phương nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn.

3. Với tư cách là thành viên của các tổ chức quốc tế khác nhau, Việt Nam ngày càng tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của khu vực và toàn cầu.

4. Tổ chức quốc tế này có mục tiêu rõ ràng. Nó nhằm mục đích giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh.

5. Kể từ khi Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn.

6. Với tư cách là thành viên của WTO, Việt Nam cam kết tuân thủ các quy tắc của WTO.

7. Chính phủ hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam.

8. UNDP đã cung cấp cho Việt Nam và các nước đang phát triển khác những lời khuyên thiết thực.

9. Tổ chức này nhằm tạo cơ hội cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đi học.

10. Bây giờ chúng tôi có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu ở các vùng sâu vùng xa.

11. Mục tiêu chính của tổ chức này là xóa đói giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân.

12. Mọi người đều nhận ra những lợi ích sức khỏe của việc chủng ngừa các bệnh nặng.

Bài 2 (trang 52 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Complete each sentence using the correct form of the word in brackets. (Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc.)

1. Viet Nam has been seen as an active (participate) in the ASEAN activities.

2. Our economy will develop faster if we can attract more (invest).

3. UNDP has done a lot to help developing countries reduce (poor).

4. What are the (economy) benefits for our country as a member of this international organisation?

5. Our government has supported local businesses to expand their (act) in other countries.

6. Viet Nam is trying to sell more products in (globe) markets.

7. This organisation was (create) to help people in developing countries.

8. It is time for every country to take (responsible) for keeping the world peace.

Đáp án:

1. participant

2. investors

3. poverty

4. economic

5. activities

6. global

7. created

8. responsibility

Hướng dẫn dịch:

1. Việt Nam được coi là nước tham gia tích cực vào các hoạt động của ASEAN.

2. Nền kinh tế của chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn nếu chúng ta có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn.

3. UNDP đã làm được rất nhiều điều để giúp các nước đang phát triển xóa đói giảm nghèo.

4. Nước ta là thành viên của tổ chức quốc tế này mang lại những lợi ích kinh tế gì?

5. Chính phủ của chúng tôi đã hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương mở rộng hoạt động của họ ở các quốc gia khác.

6. Việt Nam đang cố gắng bán nhiều sản phẩm hơn trên thị trường toàn cầu.

7. Tổ chức này được thành lập để giúp đỡ mọi người ở các nước đang phát triển.

8. Đã đến lúc mọi quốc gia phải có trách nhiệm giữ gìn hòa bình thế giới.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • I. Pronunciation (trang 51 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Choose the correct letter (A, B, C or D) to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress ….

 • III. Grammar (trang 52, 53 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. There is a mistake in each sentence. Find and correct it. ….

 • IV. Reading (trang 53, 54 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. Read the text and choose the best answers. ….

 • V. Speaking (trang 54, 55 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. Complete the conversations by circling the best answers. ….

 • VI. Writing (trang 55, 56 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the correct form of the words / phrases in brackets. ….

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button