Tiếng anh

A Closer Look 2 trang 19 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bài 1

Task 1. Complete the passage below with a suitable comparative form of the adjectives provided.

(Hoàn thành đoạn văn bên dưới với 1 hình thức so sánh phù hợp của tính từ được cho.)

Sometimes I hear adults around me say that it is (0. good) better for children to grow up in the city than in the countryside. They say that the city offers a child more opportunities for (1. high) _____ education, and (2. easy) _____ access to (3. good) _____ facilities. Life there is (4. exciting) _____ and (5. convenient) _____.They may be right, but there’s one thing they might not know. I feel (6. happy) _____ here than in a crowded and noisy city. Country folk are (7. friendly) _____ than city folk. I know every boy in my village. Life here is not as (8. fast) _____ as that in the city and I feel (9. safe) _____. Perhaps the (10. good) _____ place to grow up is the place where you feel at home.

Lời giải chi tiết:

1. higher

2. easier

3. better

4. more exciting

5. more convenient

6. happier

7. more friendly/ friendlier

8. fast

9. safer

10. best

+ 1, 2, 3, 6, 9, 10: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn

+ 4, 5, 7: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài

+ 8: Sử dụng cấu trúc so sánh bằng be + as +adj+ as

Sometimes I hear adults around me say that it is (0) better for children to grow up in the city than in the countryside. They say that the city offers a child more opportunities for (1) higher education, and (2) easier access to (3) better facilities. Life there is (4) more exciting and (5) more convenient.They may be right, but there’s one thing they might not know. I feel (6) happier here than in a crowded and noisy city. Country folk are (7) more friendly/ friendlier than city folk. I know every boy in my village. Life here is not as (8) fast as that in the city and I feel (9) safer. Perhaps the (10) best place to grow up is the place where you feel at home.

Tạm dịch:

Thỉnh thoảng tôi nghe những người lớn quanh tôi nói rằng tốt hơn là để trẻ lớn lên ở thành phố hơn là ở miền quê. Họ nói rằng thành phố đem đến cho một đứa trẻ nhiều cơ hội hơn về giáo dục cao hơn và dễ tiếp cận đến những cơ sở vật chất tốt hơn. Cuộc sống ở đó thú vị và tiện lợi hơn.

Họ có lẽ đúng, nhưng có một điều mà họ có lẽ không biết. Tôi cảm thấy vui hơn khi ở đây hơn là ở một thành phố ồn ào đông đúc. Người thân ở miền quê thân thiện hơn người thân ở thành phố. Tôi biết mọi cậu con trai trong làng tôi. Cuộc sống ở đây không nhanh như ở trên thành phố và tôi cảm thấy an toàn hơn. Có lẽ nơi tốt nhất để lớn lên là nơi mà bạn cảm thấy như ở nhà.

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button