Tiếng anh

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Language focus sách Friends plus 6 (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2.

Tiếng Anh lớp 6 Friends plus Unit 2 Language focus (trang 27)

1 (trang 27 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus): Compare the sentences. Then match a-d with Spelling Rules 1-4 (So sánh các câu. Sau đó, đối sánh a-d với Quy tắc chính tả 1-4)

Đáp án

1. a – 3 b – 4 c – 2 d -1

2 (trang 27 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus): Choose the correct verbs ( Chọn động từ đúng)

Đáp án

1. go 2. relax 3. speaks

4. finishes 5. have 6. Studies

Hướng dẫn dịch

1 Bạn đi ngủ lúc 9h30 tối.

2 Cha mẹ tôi thư giãn vào buổi tối.

3 Giáo viên của tôi nói được bốn thứ tiếng.

4 Lớp học tiếng Anh của chúng tôi kết thúc lúc 3 giờ chiều.

5. Tôi ăn trưa ở nhà.

6. Chị gái tớ học vào cuối tuần.

3 (trang 27 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus): Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation. (Bây giờ chỉ ra từ có phần in đậm khác với ba từ còn lại trong cách phát âm.)

Đáp án

1.c 2.c 3.a 4. c 5.d

4 (trang 27 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus): Complete the examples from the text on page 26. Then choose the correct words in Rules 1-3 ( Hoàn thành các ví dụ ở trang 26. Sau đó chọn từ đúng ở Rule 1-3)

Đáp án

1. don’t help 2. doesn’t watch 3. don’t usually go to

Hướng dẫn dịch

– Nhưng đưa trẻ nhỏ thì không giúp đỡ

– Sue không xem nhiều TV

– Gia đình nhà Radfords thường không ăn tối ở nhà hàng

5 (trang 27 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus): Look at the information in the table. Write affirmative and negative sentences about the people. (Nhìn vào thông tin trong bảng. Viết những câu khẳng định và phủ định về người dân.)

Hướng dẫn làm bài

Đáp án

– Vicky doesn’t wash the dishes

– Tom and Mina wash the car

– Tom and Vicky sit on the sofa a lot

– Mina doesn’t sit on the sofa a lot

– Tom and Vicky don’t make breakfast

– Mina makes breakfast

– Vicky watches TV a lot

– Tom and Mina don’t watch TV a lot

Hướng dẫn dịch

– Vicky không rửa bát

– Tom và Mina rửa xe

– Tom và Vicky ngồi sofa nhiều

– Mina không ngồi sofa nhiều

– Tom và Vicky không làm bữa sáng

– Mina làm bữa sáng

– Vicky xem TV nhiều

– Tom và Mina không xem TV nhiều

6 (trang 27 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus): Work in pairs. What does each person in your family do at home? Tell your partner. Use some of the verbs from pages 24-25 and exercise 5 (page 25) with adverbs of frequency (Làm việc theo cặp. Mỗi người trong gia đình bạn làm gì ở nhà? Nói với đối tác của bạn. Sử dụng một số động từ trang 24-25 và bài tập 5 (trang 25) với trạng từ chỉ tần suất)

Hướng dẫn làm bài

– I usuallt get up at 7am

– I never go to work late

– I sometimes have breakfast at 7.30 am

Hướng dẫn dịch

– Tớ thường xuyên thức dậy lúc 7 giờ sáng

– Tớ không bao giờ đi làm muộn

-Tớ thỉnh thoảng ăn sáng vào lúc 7.30 sáng

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Days hay khác:

 • Từ vựng Unit 2

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Vocabulary (trang 24)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Reading (trang 26)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Vocabulary and Listening (trang 28)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Language Focus (trang 29)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Speaking (trang 30)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Writing (trang 31)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 CLIL (trang 32)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Puzzles and games (trang 33)

 • Tiếng Anh lớp 6 Extra listening and speaking 2 (trang 111)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết khác:

 • Tiếng Anh lớp 6 Progress review 1
 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Wild life
 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Learning world
 • Tiếng Anh lớp 6 Progress review 2
 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Food and Health

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button