Tiếng anh

Tiếng Anh lớp 6 unit 9 Getting started

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Getting Started dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2023 – 2024 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Getting Started unit 9 lớp 6 Cities Of The World gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 có trong trang 26 27 SGK tiếng Anh 6 Kết nối tri thức. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu tiếng Anh hữu ích dành cho các em học sinh lớp 6 cũng như quý thầy cô và các bậc phụ huynh!

* Xem chi tiết: Soạn Unit 9 lớp 6 Cities Of The World

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– talk about continents, countries, cities and landmarks.

2. Objectives:

– Topic: cities of the world

– Vocabulary: names of some continents, countries, cities and landmarks in English.

– Grammar: The present perfect tense

II. Soạn giải Getting started tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities of the world

What nice photos!

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Bài nghe

Mai: Tom, are these photos from your holidays?

Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia.

Mai: What’s it like?

Tom: It’s exciting with a lot of beaches.

Mai: What a beautiful place!

Tom: Yes, its beaches are very clean.

Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn’t it raining? What bad weather!

Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben?

Mai: Yeah… on the River Thames. It’s a landmark of London.

Tom: It is. And this is Times Square in New York, crowded but interesting.

Mai: You’re lucky to visit many places.

Tom: I am. What about your holidays?

Mai: Here are some photos of mine. This is…

Hướng dẫn dịch

Mai: Tom, đây có phải là những bức ảnh chụp ngày nghỉ của bạn không?

Tom: Đúng vậy. Đây là Sydney, một thành phố ở Úc.

Mai: Nó như thế nào?

Tom: Rất thú vị với rất nhiều bãi biển.

Mai: Thật là một nơi tuyệt đẹp!

Tom: Đúng vậy, những bãi biển của nó rất sạch.

Mai: Tuyệt vời. Ồ, đây là London. Trời không mưa phải không? Trông thời tiết thật tệ!

Tom: Đúng vậy, trời mưa suốt. Bạn có thấy Big Ben không?

Mai: Ừ … trên sông Thames. Đó là một địa danh của London.

Tom: Đúng vậy. Còn đây là Quảng trường Thời đại ở New York, đông đúc nhưng thú vị.

Mai: Bạn thật may mắn khi được đến thăm nhiều nơi.

Tom: Đúng vậy. Còn bạn thì sao?

Mai: Đây là một số hình ảnh của tôi. Đây là…

2. Write the name of the cities in the correct place. Viết tên các thành phố vào đúng chỗ.

Đáp án

1 – New York

2 – London

3 – Sydney

3. Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them. Đọc lại đoạn hội thoại và nối các thành phố với các tính từ tương ứng.

Phương pháp giải

– rainy: nhiều mưa

– crowded: đông đúc

– exciting: thú vị

– beautiful: đẹp

– interesting: thú vị

Đáp án

1 – c, d

2 – a

3 – b, e

Lời giải chi tiết

1. Sydney – exciting, beautiful

(Sydney – thú vị, đẹp)

2. London – rainy

(London – nhiều mưa)

3. New York – crowded, interesting

(New York – đông đúc, thú vị)

4. Match the cities with their landmark. Ghép các thành phố với địa danh của chúng.

Đáp án

1 – c

2 – d

3 – a

4 – b

5. Game: What the city is it? Trò chơi: Nó là thành phố nào?

A: What’s it like?

B: It has beautiful beaches.

C: Is it in Australia?

B: Yes, it is.

A: It’s Sydney.

B: Right.

Hướng dẫn dịch

A: Nó như thế nào?

B: Nó có những bãi biển đẹp.

C: Nó ở Úc phải không?

B: Đúng vậy.

A: Đó là Sydney.

B: Đúng vậy.

Gợi ý

A: What is it like?

B: It has a famous statue

A: Is it in the Us?

B: Yes, it is.

A: It’s New York.

B: That’s right.

* Tham khảo thêm phần giải SGK tiếng Anh lớp 6 thí điểm tiếp theo:

  • A closer look 1 Unit 9 lớp 6 Cities of the world
  • A closer look 2 unit 9 lớp 6 Cities of the world
  • Communication Unit 9 lớp 6 Cities of the world

Và một số bài tập tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities of the world có đáp án khác:

  • Bài tập Unit 9 lớp 6 Cities of the world
  • Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 9: Cities of the world
  • Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the world
  • Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World
  • Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World Getting Started, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button