Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 6 Looking Back trang 34 trong Unit 3: My friends Tiếng Anh 6 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Looking Back (trang 34) – Global Success

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 3 Looking Back – Global Success – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

VOCABULARY

1. Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng)

1. Nick is very__________. He makes everyone laugh!

A. confident B. funny C. active

2. My sister always does her homework before class. She’s very__________.

A. hard-working B. creative C. careful

3. Mi is__________. She helps me with my homework.

A. hard-working B. friendly C. kind

4. He is a__________person. He cares about everybody.

A. caring B. friendly C. clever

5. My best friend is very__________. She likes doing activities.

A. creative B. clever C. active

Đáp án:

1.B

2.A

3.C

4.A

5.C

Giải thích:

1.

confident (a): tự tin

funny (a): vui tính

active (a): năng động

2.

hard-working (a): chăm chỉ

creative (a): sáng tạo

careful (a): cẩn thận

3.

hard-working (a): chăm chỉ

friendly (a): thân thiện

kind (a): tốt bụng

4.

caring (a): biết quan tâm

friendly (a): thân thiện

clever (a): thông minh

5.

creative (a): sáng tạo

clever (a): thông minh

active (a): sáng tạo

1. Nick is very funny. He makes everyone laugh!

2. My sister always does her homework before class. She’s very hard-working.

3. Mi is kind. She helps me with my homework.

4. He is a caring person. He cares about everybody.

5. My best friend is very active. She likes doing activities.

Hướng dẫn dịch:

1. Nick rất là hài hước. Anh ấy làm mọi người cười.

2. Chị gái tôi luôn làm bài tập về nhà trước khi lên lớp. Chị ấy rất chăm chỉ.

3. Mi thì tốt bụng. Bạn ấy giúp tôi làm bài tập về nhà.

4. Anh ấy là một người chu đáo. Anh ấy chăm sóc mọi người.

5. Bạn thân nhất của tôi rất năng động. Bạn ấy thích tham gia các hoạt động.

2. Answer questions about your classmates. (Trả lời câu hỏi về các bạn trong lớp)

1. Who has long hair in your class? (Trong lớp ai có tóc dài)

=> Lan has long hair in my class. (Lan có mái tóc dài trong lớp học của tôi.)

2. Who has a small nose? (Ai có mũi nhỏ?)

=> Trung has a small nose. (Trung có mũi nhỏ)

3. Who has a round face ? (Ai có khuôn mặt tròn?)

=> Minh has a round face. (Minh có khuôn mặt tròn.)

4. Does the classmate next to you have long hair? (Bạn ngồi cạnh em có tóc dài không?)

=> No, he doesn’t. (Không, cậu ấy không.)

5. Does the classmate next to you have big eyes? (Bạn ngồi cạnh em có mắt to không?)

=> Yes, she does. (Có, cô ấy có.)

GRAMMAR

3. Put the verbs in brackets in the present continuous. (Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn)

This is my class during break time. Some boys (1. run) around the class. Mi and Mai (2. talk). Nam and Phong (3. not talk). They (4. draw) something. My teacher is in the classroom too. She (5. not teach). She’s reading a book.

Đáp án:

1. are running

2. are talking

3. aren’t talking

4. are drawing

5. isn’t teaching

This is my class during break time. Some boys (1) are running around the class. Mi and Mai (2) are talking. Nam and Phong (3) aren’t talking. They are (4) drawing something. My teacher (5) isn’t teaching in the classroom too. She isn’t reading a book.

Giải thích:

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn:

(+) S + is / are / am + Ving.

(-) S + is / are / am + not + Ving.

(?) Is / Are / Am + S + Ving?

Hướng dẫn dịch:

Đây là lớp tôi khi đến giờ ra chơi. Vài bạn nam chạy xung quanh lớp học. Mi và Mai thì đang nói chuyện. Nam và Phong không đang nói chuyện. Các bạn ấy đang vẽ cái gì đó. Cô giáo cũng ở trong lớp. Cô không dạy. Cô đang đọc sách.

4. Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous. (Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn)

Đáp án:

1. are you doing; am writing

2. cycles; don’t cycle; walk

3. is he doing; is reading

1.A. What are you doing?

B. I am writing an email to my friend.

2.A. Mai usually cycles to school.

B. Really? I don’t cycle. I walk every day.

3.A. Where is Phong? Is he doing his homework?

B. No, he is reading a book in the living room.

Giải thích:

Cách phân biệt thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn:

1. Cách dùng

Hiện tại đơn

Hiện tại tiếp diễn

Diễn tả một thói quen, một hành

động xảy ra thường xuyên lặp đi lặp

lại ở hiện tại.

Diễn tả một chân lý, một sự thật

hiển nhiên.

Diễn tả một lịch trình có sẵn, thời khóa biểu, chương trình

Diễn tả một hành động đang xảy ra tại hiện tại.

2. Cấu trúc

Hiện tại đơn

Hiện tại tiếp diễn

+

S + V(s/es)

S + am/is/are + V-ing

S + do/does not + V-inf

S + am/is/are + not + V-ing

?

Do/Does + S + V-inf?

Am/Is/Are + S + V-ing?

3. Dấu hiện nhận biết

Hiện tại đơn

Hiện tại tiếp diễn

– Often, usually, frequently

– Always, constantly

– Sometimes, occasionally

– Seldom, rarely

– Every day/ week/ month…

– Now

– Right now

– At the moment

– At present

Hướng dẫn dịch:

1. A. Cậu đang làm gì đấy?

B. Tớ đang viết thư điện tử cho bạn.

2. A. Mai thường đạp xe đi học.

B. Thật á? Tớ không đạp xe. Tớ đi bộ mỗi ngày.

3. A. Phong đang ở đâu? Có phải cậu ấy đang làm bài tập về nhà không?

B. Không, cậu ấy đang đọc sách ở trong phòng khách.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: My friends hay khác:

 • Từ vựng Unit 3 lớp 6

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Getting Started (trang 26, 27)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 30, 31)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Communication (trang 31)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Skills 1 (trang 32)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Skills 2 (trang 33)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Project (trang 35)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: My house
 • Tiếng Anh lớp 6 Review 1 (Unit 1-2-3)
 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: My neighbourhood
 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Natural wonders of Viet Nam
 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button