Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Skills 1 trang 46 trong Unit 4: Music and arts Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1 (trang 46) – Tiếng Anh 7 Global Success

Reading

1 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Look at the picture. Discuss the questions below with a partner. What does each photo show? Do you like it? ( Nhìn vào bức tranh. Thảo luận câu hỏi dưới đây với bạn cùng nhóm.

Mỗi bức tranh thể hiện điều gì? Bạn có thích nó không?)

Lời giải:

Photos show traditional activities of Vietnam such as puppet show and Quan Ho singing.

Hướng dẫn dịch:

Hình ảnh thể hiện các hoạt động truyền thống của Việt Nam như múa rối và hát quan họ.

2 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the email and match the highlighted words with their meanings ( Đọc email và nối các từ in đậm với nghĩa của nó)

Lời giải:

Fantastic- nice, interesting

Performed- showed and presented

Festival- event or celebration

Traditional- following tradition

Hướng dẫn dịch:

Xin chào Sue,

Mọi chuyện thế nào? Tớ đã đến Việt Nam ba ngày trước và mọi thứ thật hoàn hảo.

Ngày hôm qua, tớ đã đi đến xem múa rối ở nhà hát trung tâm Hà Nội. Màn trình diễn thật tuyệt vời. Các nghệ sĩ biểu diễn ở hồ bơi. Họ đứng ở phía sau màn hình. Họ sử dụng những dây dưới nước để kiểm soát những con rối và để chúng di chuyển trên nước. Màn trình diễn về hoạt động trồng lúa và các lễ hội về một ngôi làng. Mọi người nói rằng những màn trình diễn thường về cuộc sống thường ngày ở nóng thôn ở Việt Nam. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật truyền thống. Mọ người yêu nó và hầu hết những khách du lịch đến Việt Nam thích xem nó. Tớ ước bạn bạn ở cùng tớ.

Gặp bạn tuần sau nhé.

Yêu cậu.

Mary

3 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the email again and answer the questions ( Đọc email lại một lần nữa và trả lời câu hỏi)

1. Who went to see a water puppet show yesterday?

2. Where did the water puppet show take place?

3. Who controlled the puppet?

4. What are water puppets show normally about?

5. Is water puppetry a traditional Vietnamese art form?

Lời giải:

1. Sue went to see a water puppet show yesterday

2. It took place at a theater in the center of Hanoi

3. The artists controlled the puppet

4. They are normally about rice farming and everyday life in the countryside of Vietnam.

5. Yes, it is

Giải thích:

1. Thông tin: Yesterday I went to see a puppet show….

2. Thông tin: … a puppet show at a theatre in the centre of Ha Noi….

3. Thông tin: The artists performed the show in a pool ….They used strings under the water to control the puppets.

4. Thông tin: … these shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam.

5. Thông tin: Water puppetry is a special traditional art form.

Hướng dẫn dịch:

1. Sue hôm qua đi xem múa rối nước

2. Diễn ra tại một nhà hát ở trung tâm Hà Nội

3. Các nghệ sĩ đã điều khiển con rối

4. Họ thường nói về việc trồng lúa và cuộc sống hàng ngày ở vùng nông thôn Việt Nam.

5. Đúng

Speaking

4 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Ask and answer about Mark’s school musical performance last year. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về màn trình diễn âm nhạc của Mark vào năm ngoái)

Mark’s school performance

Time: Sat night

Duration: 3 hours Place: schoolyard

Items performed: plays, dances, songs, magic,…

Hướng dẫn làm bài:

A: Where did it take place?

B: It took place on schoolyard

A: What did it perform?

B: It had plays, dances, songs and magics

Hướng dẫn dịch:

A: Nó đã diễn ra ở đâu?

B: Nó diễn ra trên sân trường

A: Nó đã thực hiện những gì?

B: Nó có các vở kịch, điệu nhảy, bài hát và phép thuật

5 (trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Your school is going to have a musical performance to celebrate Teacher’s Day. Work in groups. Make a plan for the performance and talk about the items you will contribute (Trường học của bạn sẽ có một buổi biểu diễn âm nhạc để kỷ niệm Ngày Nhà giáo. Làm việc nhóm. Lập kế hoạch cho buổi biểu diễn và nói về các hạng mục bạn sẽ đóng góp)

Hướng dẫn làm bài:

Time: 8am Saturday

Duration: 3 hours

Place: school hall

Item contributed: plays, songs, dances

Bài giảng: Unit 4 Skills 1 – Kết nối tri thức – Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 4 lớp 7

 • Getting Started (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. What are Trang and Nick talking about?

 • A Closer Look 1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and repeat these words and phrases… 2. Match a word in A with a word or phrase in B

 • A Closer Look 2 (trang 43, 44 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write like, as, or different in the gaps… 2. Finish the second sentence in each pair

 • Communication (trang 45 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the dialogue… 2. Work in pairs

 • Skills 2 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss the question below with a partner… 2. Listen to a man talking about street painting and tick the words you hear

 • Looking Back (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write a word or phrase in each blank to go with given words… 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage

 • Project (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Work in groups. Imagine that you are going to organize a music show

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button