Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 10 lớp 7 A closer look 1 trang 106 trong Unit 10: Energy sources Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 10.

Tiếng Anh 7 Unit 10 A closer look 1 (trang 106) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 106 Tiếng Anh 7 Global Success): Match the types of energy in A with the energy sources in B (Hãy ghép các dạng năng lượng ở A với các nguồn năng lượng ở B)

Lời giải:

1. d

2. c

3. a

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. năng lượng mặt trời – d. mặt trời

2. năng lượng gió – c. gió

3. năng lượng thuỷ điện – a. nước

4. năng lượng hạt nhân – b. hạt nhân

2 (trang 106 Tiếng Anh 7 Global Success): Write the phrases to label the pictures. (Hãy viết các cụm từ để dán nhãn cho các bức tranh.)

Lời giải:

1. nuclear energy (năng lượng hạt nhân)

2. hydro energy (năng lượng thuỷ điện)

3. solar energy (năng lượng mặt trời)

4. wind energy (năng lượng gió)

3 (trang 106 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences with the words and phrases from 1 or 2. (Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ bài 1 hoặc 2.)

1. A good place to change ________ to energy is near the sea because of the sea breezes.

2. They are putting solar panels on the roof of our building to produce ______.

3. When energy comes from __________, we call it hydro energy.

4. They are reducing the use of__________ because it is not safe to produce.

Lời giải:

1. wind

2. solar energy

3. water

4. nuclear energy

Hướng dẫn dịch:

1. Nơi tốt để đổi gió thành năng lượng là gần biển vì có gió biển.

2. Họ đang đặt các tấm pin mặt trời trên nóc tòa nhà của chúng tôi để sản xuất năng lượng mặt trời.

3. Khi năng lượng đến từ nước, chúng ta gọi nó là năng lượng thủy.

4. Họ đang giảm sử dụng năng lượng hạt nhân vì nó không an toàn để sản xuất.

4 (trang 106 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllables in the words. (Nghe và lặp lại, chú ý đến các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

5 (trang 106 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat, paying attention to the stressed syllables in the underlined words. (Nghe và lặp lại, chú ý đến các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ được gạch chân.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng hạt nhân là nguy hiểm và đắt tiền.

2. Chúng ta nên đi xe đạp khi đi quãng đường ngắn.

3. Từ “recycle” có ba âm tiết.

4. Đốt than đang làm ô nhiễm môi trường của chúng ta.

5. Chính phủ của chúng tôi đang tìm kiếm các nguồn năng lượng mới để thay thế khí đốt.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 10 lớp 7

 • Getting Started (trang 104, 105 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. What are Lan and her father talking about?

 • A Closer Look 2 (trang 107, 108 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets

 • Communication (trang 109 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation… 2. Work in pairs

 • Skills 1 (trang 110 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions… 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources

 • Skills 2 (trang 111 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Answer the questions… 2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home

 • Looking Back (trang 112 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the adjectives in A with the nouns in B to make phrases … 2. Complete the sentences, using the phrases in 1.

 • Project (trang 113 Tiếng Anh lớp 7): 1. Below are some tips about how students can save energy at school… 2. Work in groups

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button