Tiếng anh

Unit 3: People’s background

E. Language Focus (Trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

* Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

/e/ /æ / men bed man bad said pen sad pan

met

send mat sand

Luyện tập các câu sau:

1. The fat man has a red pen.

2. This handbag will be sent to Helen.

3. Sam said apples were very expensive then.

4. There’re ten pans on the shelf.

5. Ben sat on a bench with a yellow cat.

6. Ann never gets bad marks in French.

Hướng dẫn dịch:

1. Người đàn ông béo có cây bút đỏ.

2. Chiếc túi xách tay này sẽ được gửi cho Helen.

3. Sam nói rằng bây giờ những quả táo rất đắt tiền.

4. Có 10 cái nồi ở trên kệ.

5. Ben ngồi trên ghế dài với con mèo vàng.

6. Ann chưa bao giờ bị điểm kém môn tiếng Pháp.

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Exercise 1. Use the verbs in brackets in the past perfect. (Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành.)

1. had broken2. had done3. had met 4. had not turned off5. had ever seen6. had been 7. had left8. had moved9. had not seen 10. had broken in

Exercise 2. Put the verbs in brackets in the past simple or the past perfect. (Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

1. has just finished – came2. had seldom traveled – went 3. went – had already taken4. Did … manage – had … gone – got 5. had just got – phoned – had been

Exercise 3. There are five mistakes in the use of tenses in the following story. Find and correct them. (Có 5 lỗi về cách dùng các thì trong câu chuyện sau. Tìm và sửa chúng.)

While George was reading in bed, two thieves had climbed -> climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so they had turned -> turned on a torch. Suddenly, they heard a voice behind them.

“What’s up? What’s up?” a voice had called out -> called out. The thieves dropped the torch and ran away as quickly as they could.

George had heard -> heard a noise and came downstairs quickly. He turned on the light but he couldn’t see anybody. The thieves already went -> had already gone. But George’s parrot, Henry, was still there.

“What’s up?” he called.

“Nothing, Henry”, George said and smiled. “Go back to sleep”.

Hướng dẫn dịch:

Trong khi George đang đọc sách ở trên giường, hai tên trộm đã trèo vào phòng bếp của anh ấy. Khi chúng đã đột nhập vào căn nhà, chúng đã tiến vào phòng ăn. Nó rất tối, vì thế chúng đã bật đèn lên. Đột nhiên, chúng nghe thấy một giọng nói ở phía sau chúng.

“Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?” một giọng nói đã vang lên. Bọn trộm tắt đèn và chạy trốn thật nhanh có thể.

George đã nghe tiếng động và đi nhanh xuống dưới nhà. Anh ấy bật đèn nhưng anh ấy đã không nhìn thấy bất kì ai. Các tên trộm đã trốn đi. Nhưng con vẹt của George, Henrry, vẫn ở đó.

“Có chuyện gì vậy?” chú vẹt nói.

“Không có gì, Henry,” George nói và cười. “Ngủ tiếp đi.”

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 3 khác:

 • Unit 3: People’s background
 • A. Reading (trang 32-33-34 SGK Tiếng Anh 10) Before you read. Work in pairs. Ask and answer the following questions. …

 • B. Speaking (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about …

 • C. Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 10) Before you listen. Work in pairs. Answer the following questions. …

 • D. Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 10) Writing about people’s background. Task 1. Read Mr. Brown’s C.V. …

 • E. Language Focus (trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 10) Exercise 1. Use the verbs in brackets in the past perfect. Exercise 2. Put the verbs …

 • Test Yourself A (trang 41-42-43 SGK Tiếng Anh 10) I. Listening (2.5 points) Listen and complete the table below. …

 • Từ vựng Unit 3: People’s background

 • Ngữ âm Unit 3: Phân biệt:/e/ – /æ/ …

 • Ngữ pháp Unit 3: Các trường hợp sử dụng thì quá khứ hoàn thành …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 3: People’s background (Đề 1)

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 3: People’s background (Đề 2)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button