Tiếng anh

12 đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay, ấn tượng

Bạn đã biết những đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay, thu hút người nghe chưa? Dưới đây là 12 mẫu đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh mà VUS muốn chia sẻ, giúp bạn tự tin hơn trong việc gặp gỡ và tạo ấn tượng tốt với người đối diện.

Bố cục của đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Một đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về bản thân thường có bốn phần chính:

 • Greeting (Lời chào): Bắt đầu bằng một lời chào thân thiện để mở đầu cuộc trò chuyện.
 • Introduction (Giới thiệu bản thân): Trình bày những thông tin cơ bản về bản thân như tên, nguồn gốc, sở thích, và một số thông tin quan trọng khác.
 • Interest or Passion (Sở thích hoặc đam mê): Mô tả một số sở thích hoặc đam mê chính của bạn để người nghe có cái nhìn sâu hơn về bạn.
 • Closing (Kết thúc): Kết thúc bằng một lời chào hoặc một câu hỏi mở để khuyến khích người nghe tiếp tục cuộc trò chuyện.

Dưới đây là một ví dụ về bố cục cho một đoạn văn giới thiệu bản thân:

Greeting:

Hello there! I’m [Your Name], and it’s a pleasure to meet you.

Introduction:

I was born and raised in [Your Hometown]. Currently, I am [Your Age] years old and reside in [Your Current City]. I completed my education at [Your School/College/University], majoring in [Your Major].

Interest or Passion:

When I’m not busy with work, I’m an avid [Your Hobbies/Interests] enthusiast. There’s something incredibly satisfying about [Interest]. It’s not just a hobby for me, but a way to [What Your Hobby/Interest Brings to Your Life].

Closing:

I’m excited to connect with like-minded individuals who share a passion for [Shared Interest/Hobby]. If you have any similar interests or just want to chat, don’t hesitate to reach out. Looking forward to our conversations ahead!

Bản dịch

Lời chào:

Xin chào! Tôi là [Tên của Bạn], và rất vui được gặp bạn.

Giới thiệu bản thân:

Tôi sinh ra và lớn lên tại [Quê hương của bạn]. Hiện tại, tôi đã [Tuổi của bạn] tuổi và đang sinh sống tại [Thành phố hiện tại của bạn]. Tôi đã hoàn thành việc học tại [Tên Trường học/Đại học/Cao đẳng của bạn], chuyên ngành là [Chuyên ngành của bạn].

Sở thích hoặc đam mê:

Khi không bận rộn với công việc, tôi là một người yêu thích [Sở thích/Nguyên tắc quan trọng]. Tôi rất thỏa mãn với [đam mê của mình]. Đó không chỉ là một thú vui, mà còn là cách để [Sở thích/đam mê của bạn mang lại cho cuộc sống của bạn].

Kết thúc:

Tôi rất háo hức được kết nối với những người có chung sở thích [Sở thích/đam mê chung]. Nếu bạn có bất kỳ sở thích tương tự hoặc đơn giản chỉ là muốn trò chuyện, đừng ngần ngại liên hệ với tôi. Rất mong đợi những cuộc trò chuyện thú vị sắp tới!

Tuy nhiên, đừng ngần ngại tùy chỉnh bố cục này để phản ánh chính xác bản thân bạn và tạo sự kết nối tự nhiên với người nghe.

đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh
12 đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay, ấn tượng

Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh theo chủ đề thu hút người nghe

Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho người đi làm

Bài mẫu 1

Hi there, I’m Alex, a 25-year-old software developer. I have a passion for creating innovative apps that make life easier. When I’m not coding, you’ll find me exploring the great outdoors, hiking, and camping with my friends. Family means the world to me, and I’m really lucky to have a supportive family that encourages my dreams.

Bản dịch

Chào bạn, tôi là Alex, một nhà phát triển phần mềm 25 tuổi. Tôi đam mê tạo ra những ứng dụng sáng tạo giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Khi tôi không viết code, bạn sẽ thấy tôi đam mê khám phá thiên nhiên tươi đẹp, leo núi và cắm trại cùng bạn bè. Gia đình là tất cả đối với tôi, tôi thật sự may mắn khi có một gia đình luôn ủng hộ những ước mơ của mình.

Bài mẫu 2

Hi, I’m John. I’m 30 years old, originally from New York, and currently living in Los Angeles. I hold a bachelor’s degree in marketing from UCLA. I work as a marketing manager at XYZ Company, where I oversee branding and digital marketing initiatives. In my free time, I enjoy playing the guitar, and I’m particularly passionate about football. I’m writing this introduction to connect with professionals in the marketing industry.

Bản dịch

Xin chào, tôi là John. Tôi năm nay 30 tuổi, quê ở New York và hiện đang sống tại Los Angeles. Tôi có bằng cử nhân về Tiếp thị từ Đại học UCLA. Tôi đang làm việc với tư cách là Quản lý Tiếp thị tại Công ty XYZ, nơi tôi chịu trách nhiệm về việc tạo dựng thương hiệu và các dự án tiếp thị trực tuyến. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích chơi đàn guitar và tôi đặc biệt đam mê bóng đá. Tôi viết đoạn giới thiệu này để kết nối với những chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị.

Bài mẫu 3

Nice to meet you! I’m Emily, a 28-year-old graphic designer with a love for all things creative. From sketching to painting, I find joy in expressing myself through art. When I’m not in my studio, I enjoy quality time with my two adorable cats. Family bonds are essential to me, and I also cherish moments spent with my parents and siblings.

Bản dịch

Rất vui được gặp bạn! Tôi là Emily, một nhà thiết kế đồ họa 28 tuổi với tình yêu dành cho sáng tạo. Từ việc phác thảo đến vẽ tranh, tôi tìm niềm vui trong việc bày tỏ cảm xúc thông qua nghệ thuật. Khi tôi không ở trong phòng làm việc, tôi thích dành thời gian cùng hai chú mèo đáng yêu của mình. Gia đình vô cùng quan trọng với tôi, tôi trân trọng những khoảnh khắc bên bố mẹ và anh chị em.

Bài mẫu 4

Hey, I’m Sophia, a music lover with a knack for playing multiple instruments. Whether it’s the piano, guitar, or violin, I’m always seeking the magic of creating melodies. Let’s connect and share our musical journeys.

Bản dịch

Xin chào, tôi là Sophia, một người yêu nhạc với khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Cho dù đó là piano, guitar, hay vĩ cầm. Tôi luôn tìm kiếm sự kỳ diệu trong việc tạo ra những giai điệu. Hãy kết nối và cùng chia sẻ hành trình âm nhạc của chúng ta.

Bài mẫu 5

Hello, I’m Sarah. I recently completed my master’s degree in computer science from Stanford University. I’m a dedicated software engineer with a strong background in machine learning and artificial intelligence. I’m seeking new opportunities in the tech industry to apply my skills and contribute to innovative projects. In my free time, I enjoy coding personal projects and hiking in the great outdoors.

Bản dịch

Xin chào, tôi là Sarah. Tôi vừa mới hoàn thành bằng thạc sĩ về Khoa học Máy tính từ Đại học Stanford. Tôi là một kỹ sư phần mềm đầy nhiệt huyết với kiến thức vững chắc trong lĩnh vực máy móc và trí tuệ nhân tạo. Tôi đang tìm kiếm cơ hội mới trong ngành công nghệ để áp dụng kỹ năng của mình và đóng góp cho các dự án sáng tạo. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích viết code cho các dự án cá nhân và leo núi ngoài trời.

Bài mẫu 6

Greetings, I’m Olivia, an artist who finds inspiration in nature and emotions. I’m on a constant quest to express beauty through my paintings and sculptures. Let’s discuss art, collaborate on creative projects, and explore the artistic universe together.

Bản dịch

Xin chào, tôi là Olivia, một nghệ sĩ với niềm đam mê sáng tạo được thúc đẩy bởi thiên nhiên và cảm xúc. Tôi luôn tìm kiếm cách thể hiện vẻ đẹp qua các bức tranh và tác phẩm điêu khắc. Hãy cùng thảo luận về nghệ thuật, hợp tác trong các dự án sáng tạo và khám phá thế giới nghệ thuật cùng nhau.

đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh
12 đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay, ấn tượng

Bài mẫu 7

Hello, I’m David, a language enthusiast with a love for travel. I’ve explored 15 countries and counting, immersing myself in their cultures and languages. If you’re keen on language learning and sharing travel stories, let’s connect and expand our horizons.

Bản dịch

Xin chào, tôi là David, một người yêu thích ngôn ngữ và đam mê du lịch. Tôi đã khám phá 15 quốc gia và vẫn đang tiếp tục, hòa mình vào nền văn hóa và ngôn ngữ của họ. Nếu bạn quan tâm đến học ngôn ngữ và chia sẻ câu chuyện về du lịch, hãy kết nối với tôi và cùng mở rộng tầm hiểu biết của chúng ta.

Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho sinh viên

Bài mẫu 8

Hey, it’s Michael here. I’m a 22-year-old student pursuing my passion for psychology. Exploring the complexities of the human mind fascinates me. Besides studying, I’m a basketball enthusiast and a loyal Lakers fan. My family, including my younger brother, is my biggest source of motivation and support.

Bản dịch

Chào, tôi là Michael. Tôi là một sinh viên 22 tuổi đang theo đuổi niềm đam mê tâm lý học. Khám phá những phức tạp trong tâm trí con người là thứ gây hấp dẫn với tôi. Bên cạnh việc học tập, tôi đam mê bóng rổ và là fan hâm mộ trung thành của đội Lakers. Gia đình, bao gồm cậu em trai, là nguồn động viên và sự hỗ trợ lớn nhất của tôi.

Bài mẫu 9

Hello, I’m Sarah, a computer science student. I’m currently pursuing my bachelor’s degree at A University, and I’m passionate about software development, artificial intelligence, and solving real-world problems through technology. I’m excited to connect with fellow students and professionals in the tech industry to learn and collaborate.

Bản dịch

Xin chào, tôi là Sarah, một sinh viên ngành Khoa học Máy tính. Hiện tại, tôi đang theo học bậc đại học tại trường đại học A và tôi đam mê phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo và giải quyết các vấn đề thực tế thông qua công nghệ. Tôi rất háo hức được kết nối với các bạn sinh viên và chuyên gia trong ngành công nghệ để học hỏi và hợp tác.

Bài mẫu 10

Hi, I’m James, a finance major at B University. I have a strong interest in financial markets, investment strategies, and financial planning. Currently, I’m seeking internships to gain hands-on experience and apply my knowledge in the field.

Bản dịch

Xin chào, tôi là James, một sinh viên ngành Tài chính tại trường đại học B. Tôi có sự quan tâm mạnh mẽ về thị trường tài chính, chiến lược đầu tư và quy hoạch tài chính. Hiện tại, tôi đang tìm kiếm cơ hội thực tập để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và áp dụng kiến thức của mình trong lĩnh vực này.

đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh
12 đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay, ấn tượng

Bài mẫu 11

Hello, I’m David, a medical student on the journey to becoming a doctor. I’m currently studying at the University of Oxford, and my interests lie in patient care, medical research, and public health. I’m eager to connect with peers who share the same dedication to improving healthcare.

Bản dịch

Xin chào, tôi là David, một sinh viên y khoa trên con đường trở thành bác sĩ. Hiện tại, tôi đang học tại trường đại học Oxford và quan tâm đến việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y học và y tế công cộng. Tôi mong muốn được kết nối với những người có cùng chí hướng để cải thiện sức khỏe.

Cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, tự tin làm chủ đa dạng chủ đề từ vựng tại: Học tiếng Anh văn phòng

Bài mẫu 12

Hi there, I’m Olivia, a business management student at D University. I’m fascinated by entrepreneurship, marketing, and strategic planning. I’m currently involved in a student-run startup, and I’m always open to networking and learning from other future business leaders.

Bản dịch

Xin chào, tôi là Olivia, một sinh viên quản lý kinh doanh tại trường đại học D. Tôi quyết tâm với khởi nghiệp, tiếp thị và quy hoạch chiến lược. Hiện tại, tôi đang tham gia vào một dự án khởi nghiệp do sinh viên tự quản lý và luôn sẵn sàng mở rộng mối quan hệ và học hỏi từ những người lãnh đạo kinh doanh tương lai khác.

Giao tiếp tiếng Anh dễ dàng hơn với khóa học iTalk

Nhằm giúp học viên đạt hiệu quả cao nhất với phương pháp học từ vựng tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề, VUS đã cho ra đời khóa học iTalk – Anh ngữ giao tiếp thế hệ mới cho người bận rộn.

Với iTalk, học viên VUS được tự do chọn lựa tài nguyên học tập phù hợp với trình độ và sở thích cá nhân. Hơn 365+ chủ đề giao tiếp thông dụng được tích hợp và cập nhật liên tục, đáp ứng xu hướng giáo dục ngôn ngữ hiện đại toàn cầu.

 • Thư viện từ vựng theo chủ đề phục vụ đa mục tiêu học tập cho người bận rộn như giao tiếp trong gia đình, giao tiếp trong công sở, gặp gỡ đồng nghiệp,…
 • iTalk giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề gần gũi, tạo nhiều sự liên kết vững chắc và mạch lạc cho quá trình ghi nhớ.
 • Phương thức và lộ trình được cá nhân hóa hoàn toàn, học viên hoàn toàn chủ động sắp xếp lịch học On/Off theo thời gian biểu riêng biệt.

Phương pháp học chủ động (Inquiry-based Learning) đo lường tối ưu tiến độ học tập, củng cố sâu các kiến thức Anh ngữ giao tiếp thực tiễn.

 • 10 phút (Before Class): Chủ động củng cố và xem trước tài liệu (Từ vựng/Cụm từ).
 • 90 phút (In class): Được thực hiện đàm thoại, nhập vai giao tiếp với thư viện mẫu sẵn có.
 • 10 phút (After Class): Luyện tập phát âm chuẩn cùng trợ thủ đắc lực AI (Voice Recognition), đồng thời thực hành các bài kiểm tra tổng kết ngắn giúp bạn lưu trữ kiến thức dài hạn.

Lộ trình bài bản theo khung trình độ chuẩn Cambridge

Lộ trình học tập gồm 4 cấp độ với nhiều chủ đề khác nhau từ cơ bản đến nâng cao, giúp người đi làm dễ dàng bắt đầu và xác định mục tiêu học tập lâu dài cho bản thân.

iTalk – Anh ngữ giao tiếp thế hệ mới bao gồm 4 level – Mỗi level gồm 60 bài học

 • 60 bài đầu tiên: A1+ (Elementary) – Level 1
 • 60 bài thứ 2: A1 (Pre-Intermediate) – Level 2
 • 60 bài thứ 3: B1 (Intermediate) – Level 3
 • 60 bài cuối cùng: B1+ (Intermediate Plus) – Level 4

Phương pháp khoa học 3 bước (3Ps) cốt lõi trong một buổi học iTalk

 • Presentation: Học viên được cung cấp tài liệu học từ vựng/cụm từ mới. Giáo viên tiến hành phân tích các ngữ cảnh thực tế phổ biến.
 • Practice: Học viên thực hành đóng vai, tiếp xúc với các tình huống hội thoại hàng ngày
 • Produce: Học viên tự tin ứng dụng kiến thức vừa học vào công việc và đời sống

Sau mỗi 60 bài học, học viên được củng cố kiến thức bằng các bài kiểm tra ngắn và kiểm tra nâng trình độ.

đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh
12 đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay, ấn tượng

Khóa học tiếng Anh giao tiếp iTalk với 4 tiêu chí nhất quán, định hình phương hướng học tập hiệu quả cho người bận rộn:

 • Fit: Thiết kế riêng cho người bận rộn – Hệ thống đo lường tiến bộ 10 – 60 (Assessment sau mỗi 10 chủ đề, bài thi tổng hợp level check sau 60 chủ đề)
 • Flexibility: Lựa chọn tối đa phương thức, thời gian và tài nguyên học tập (Kho từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng)
 • Integrated Tech Support: Tích hợp đa nền tảng công nghệ số mới nhất: AI – Công nghệ trí tuệ nhân tạo phân tích giọng nói, iTalk Dashboard Website,… Trải nghiệm học tập tinh giản và tương tác cao, tìm lại sự hứng thú và say mê dành cho ngôn ngữ.
 • Fluency and Accuracy: Tự tin giao tiếp chuẩn xác với sự trợ giúp từ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Học viên được tiếp cận hệ thống kiến thức tài liệu từ vựng, ngữ pháp chuẩn hoá và chú trọng vào rèn luyện phát âm.

VUS đã thiết kế môi trường tương tác hoàn toàn 100% bằng tiếng Anh dành cho khóa học iTalk. Tại đây, các bạn được trực tiếp rèn luyện hội thoại tiếng Anh cùng các giáo viên bản xứ, được chú trọng sửa đổi cách phát âm, sử dụng từ ngữ đúng ngữ cảnh, đồng thời gia tăng khả năng phản xạ thần tốc.

Chất lượng giáo dục chuẩn quốc tế cùng VUS Anh Văn Hội Việt Mỹ

Hệ thống trung tâm Anh ngữ chuẩn quốc tế NEAS – Anh Văn Hội Việt Mỹ đã có hơn 26 năm hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục nói chung và Đào tạo Anh ngữ nói riêng.

 • Cho đến hiện tại, Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS chính thức lập kỷ lục Việt Nam với số lượng học viên đạt chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC, PTE,… nhiều nhất – 180.918 học viên.
 • 100% giáo viên VUS có bằng giảng dạy Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế: TESOL, CELTA hoặc tương đương với TEFL.
 • Ra mắt hơn 78 trung tâm cơ sở đạt chuẩn đào tạo NEAS.
 • 2.700+ giáo viên & giảng viên chuyên nghiệp được tuyển chọn gắt gao.
 • Tích hợp các công nghệ mới nhất trong học tập: iTools, ứng dụng học tập V-HUB,…
 • Tổ chức NEAS kiểm định và đánh giá chất lượng giảng dạy quốc tế hàng năm.
 • Đối tác chiến lược cùng các tổ chức giáo dục uy tín toàn cầu: National Geographic Learning, British Council, Oxford University Press,…
đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh
12 đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay, ấn tượng

Qua bài viết trên, VUS đã đem đến cho bạn những đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản nhưng thu hút. Việc tự giới thiệu bản thân tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc gây ấn tượng với người khác. Vì vậy, đừng quên chuẩn bị và rèn luyện thật tốt để có thể tự tin khi giới thiệu về bản thân bạn nhé!

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button