Tiếng anh

Tiếng Anh 6 Review 1: Skills Soạn Anh 6 trang 37 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– revise the skills they have practiced since Unit 1, 2, 3.

2. Objectives:

– Vocabulary: revise the vocabulary they have learnt since Unit 1, 2. 3.

– Structures: The present simple and the present continuous tense.

There is / There isn’t – There are / There aren’t.

Prepositions of place.

Verbs be and have for descriptions.

The Present Continuous for future.

II. Soạn Tiếng Anh lớp 6 Review 1 Skills

Bài 1

Choose A, B or C for each blank in the email below. (Chọn A, B hoặc C cho mỗi chỗ trống trong email bên dưới.)

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: My best friend

Hi Nick,

It’s great to hear from you. I want to tell you about my best friend. My grandma is my best friend. She is 68 years old. She (1)________with our family. She was a maths teacher (2)________a secondary school. She likes (3)________up early and watering the flowers in our garden. She usually helps (4)________ with my homework. In the evening, she tells me interesting stories. She also listens (5)________ me when I’m sad. I love my grandma very much.

What about you? Who’s your best friend?

Bye bye,

An

1. A. lives

2. A. for

3. A. going

4. A. I

5. A. with

B. works

B. on

B. staying

B. me

B. to

C. goes

C. at

C. getting

C. my

C. for

Đáp án:

1. A

2. C

3. C

4. B

5. B

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: My best friend

Hi Nick,

It’s great to hear from you. I want to tell you about my best friend. My grandma is my best friend. She is 68 years old. She lives with our family. She was a maths teacher at a secondary school. She likes getting up early and watering the flowers in our garden. She usually helps me with my homework. In the evening, she tells me interesting stories. She also listens to me when I’m sad. I love my grandma very much.

What about you? Who’s your best friend?

Bye bye,

An

Dịch email:

Từ: [email protected]

Đến: [email protected]

Chủ đề: Bạn thân của tôi

Chào Nick,

Thật tuyệt khi được nghe tin từ bạn. Mình muốn kể bạn nghe về người bạn thân nhất của mình. Bà là người bạn tốt nhất của mình. Bà 68 tuổi. Bà sống với gia đình mình. Bà đã từng là một giáo viên dạy toán tại một trường trung học. Bà thích dậy sớm và tưới hoa trong vườn. Bà thường giúp mình làm bài tập. Vào buổi tối, bà kể cho mình nghe những câu chuyện thú vị. Bà cũng lắng nghe khi mình buồn. Mình yêu bà rất nhiều.

Còn bạn thì sao? Bạn thân nhất của bạn là ai?

Tạm biệt nhé,

An

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button