Tiếng anh

Tiếng Anh 6 Review 2: Skills Soạn Anh 6 trang 68, 69 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 4

Mai’s family is talking to a travel agent about their trip to Singapore. Listen and tick (✓) T (True) or F (False). (Gia đình của Mai đang nói chuyện với đại lý du lịch về chuyến du lịch đến Singapore. Nghe và đánh dấu Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Mai’s visit to Singapore is four days.

2. They won’t go to the National Park.

3. The visit to Sentosa takes a full day.

4. The Sea Aquarium is a zoo for fish.

5. The Light and Sound Show is the afternoon.

Nội dung bài nghe:

Travel agent: Here we have a four-day programme for you …

Mai’s mother: Do we visit somewhere natural?

Travel agent: Oh yes. We have two days for nature: one day at the National Park and one day at the zoo.

Mai’s mother: How about Sentosa?

Travel agent: Sentosa is a ‘must’ for families. We spend one day there.

Mai’s mother: Is it enough?

Travel agent: We start early and return late. There we visit the Sea Aquarium …

Mal’s mother: What is it?

Travel agent: It’s a zoo for fish.

Mai’s mother: Great.

Travel agent: In the evening we will watch the Light and Sound Show. And the last day is for…

Dịch bài nghe:

Đại lý du lịch: Ở đây chúng tôi có chương trình bốn ngày cho bạn …

Mẹ của Mai: Chúng ta đến một nơi nào đó tự nhiên chứ?

Đại lý du lịch: Ồ vâng. Chúng ta có hai ngày dành cho thiên nhiên: một ngày ở Vườn quốc gia và một ngày ở sở thú.

Mẹ của Mai: Còn Sentosa thì sao?

Đại lý du lịch: Sentosa là nơi ‘bắt buộc phải có’ đối với các gia đình. Chúng ta dành một ngày ở đó.

Mẹ Mai: Một ngày có đủ không?

Đại lý du lịch: Chúng ta xuất phát sớm và về muộn. Ở đó chúng ta tham quan Thủy cung…

Mẹ của Mai: Đó là gì?

Đại lý du lịch: Đó là một sở thú dành cho cá.

Mẹ Mai: Tuyệt.

Đại lý du lịch: Buổi tối chúng ta sẽ xem Chương trình biểu diễn ánh sáng và âm thanh. Và ngày cuối cùng dành cho …

Trả lời:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

T

(Đúng)

F

(Sai)

1. Mai’s visit to Singapore is four days.

(Chuyến đi của Mai đến Singapore trong bốn ngày.)

2. They won’t go to the National Park.

(Họ sẽ không đến Vườn quốc gia.)

3. The visit to Sentosa takes a full day.

(Chuyến thăm Sentosa mất trọn một ngày.)

4. The Sea Aquarium is a zoo for fish.

(Sea Aquarium là một vườn thú dành cho cá.)

5. The Light and Sound Show is in the afternoon.

(Buổi biểu diễn Ánh sáng và Âm thanh vào buổi chiều.)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button