Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 11 Project trang 27 trong Unit 2: The generation gap Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 2.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Project (trang 27) – Tiếng Anh 11 Global Success

(trang 27 Tiếng Anh 11 Global Success):

Work in groups. Each member of your group should ask three people from different generations to complete the survey below. (Làm việc nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm của bạn nên yêu cầu ba người thuộc các thế hệ khác nhau hoàn thành bản khảo sát dưới đây.)

These people could include:

1) a classmate or brother/ sister

2) a mother/ father, or someone of their generation

3) a grandma/ grandpa, or someone of their generation

Hướng dẫn dịch:

Những người này có thể bao gồm:

1) bạn cùng lớp hoặc anh/ chị/ em

2) bố/ mẹ hoặc ai đó cùng thế hệ với họ

3) ông/ bà, hoặc ai đó cùng thế hệ với họ

Your presentation should summarise the survey results. (Bài thuyết trình của bạn nên tóm tắt các kết quả khảo sát.)

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 2

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Language (trang 19, 20, 21)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Reading (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Communication and Culture (trang 25, 26)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button