Giáo dục

Khối D Gồm Những Ngành Nào? Môn Nào? Các Trường Đại Học Khối D Hiện Nay

1. Khối D gồm những môn nào? Các tổ hợp môn thuộc khối D

Ta có khối D01 là khối D cơ bản chứa ba môn cơ bản: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.

Theo công thức:

Ngữ Văn (hay Toán) + 1 một tự nhiên hay xã hội + 1 môn ngoại ngữ là tạo được một tổ hợp môn khác. Có tổng cộng 99 tổ hợp môn khối D theo bộ giáo dục:

Khối d có những ngành nào

 • Khối D01 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 • Khối D02 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

 • Khối D03 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

 • Khối D04 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

 • Khối D05 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức

 • Khối D06 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

 • Khối D07 gồm các môn: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 • Khối D08 gồm các môn: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 • Khối D09 gồm các môn: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

 • Khối D10 gồm các môn: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

 • Khối D11 gồm các môn: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh

 • Khối D12 gồm các môn: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh

 • Khối D13 gồm các môn: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

 • Khối D14 gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 • Khối D15 gồm các môn: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

 • Khối D16 gồm các môn: Toán, Địa lý, Tiếng Đức

 • Khối D17 gồm các môn: Toán, Địa lý, Tiếng Nga

 • Khối D18 gồm các môn: Toán, Địa lý, Tiếng Nhật

 • Khối D19 gồm các môn: Toán, Địa lý, Tiếng Pháp

 • Khối D20 gồm các môn: Toán, Địa lý, Tiếng Trung

 • Khối D21 gồm các môn: Toán, Hóa học, Tiếng Đức

 • Khối D22 gồm các môn: Toán, Hóa học, Tiếng Nga

 • Khối D23 gồm các môn: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật

 • Khối D24 gồm các môn: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp

 • Khối D25 gồm các môn: Toán, Hóa học, Tiếng Trung

 • Khối D26 gồm các môn: Toán, Vật lý, Tiếng Đức

 • Khối D27 gồm các môn: Toán, Vật lý, Tiếng Nga

 • Khối D28 gồm các môn: Toán, Vật lý, Tiếng Nhật

 • Khối D29 gồm các môn: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp

 • Khối D30 gồm các môn: Toán, Vật lý, Tiếng Trung

 • Khối D31 gồm các môn: Toán, Sinh học, Tiếng Đức

 • Khối D32 gồm các môn: Toán, Sinh học, Tiếng Nga

 • Khối D33 gồm các môn: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật

 • Khối D34 gồm các môn: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp

 • Khối D35 gồm các môn: Toán, Sinh học, Tiếng Trung

 • Khối D41 gồm các môn: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức

 • Khối D42 gồm các môn: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga

 • Khối D43 gồm các môn: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật

 • Khối D44 gồm các môn: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp

 • Khối D45 gồm các môn: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung

 • Khối D52 gồm các môn: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Nga

 • Khối D54 gồm các môn: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Pháp

 • Khối D55 gồm các môn: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Trung

 • Khối D61 gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức

 • Khối D62 gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga

 • Khối D63 gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

 • Khối D64 gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp

 • Khối D65 gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung

 • Khối D66 gồm các môn: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

 • Khối D68 gồm các môn: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

 • Khối D69 gồm các môn: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

 • Khối D70 gồm các môn: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

 • Khối D72 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

 • Khối D73 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

 • Khối D74 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

 • Khối D75 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

 • Khối D76 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

 • Khối D77 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

 • Khối D78 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

 • Khối D79 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

 • Khối D80 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

 • Khối D81 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật

 • Khối D82 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

 • Khối D83 gồm các môn: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

 • Khối D84 gồm các môn: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

 • Khối D85 gồm các môn: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức

 • Khối D86 gồm các môn: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

 • Khối D87 gồm các môn: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

 • Khối D88 gồm các môn: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

 • Khối D90 gồm các môn: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

 • Khối D91 gồm các môn: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

 • Khối D92 gồm các môn: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

 • Khối D93 gồm các môn: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

 • Khối D94 gồm các môn: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

 • Khối D95 gồm các môn: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

 • Khối D96 gồm các môn: Toán, Khoa học xã hội, Anh

 • Khối D97 gồm các môn: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

 • Khối D98 gồm các môn: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

 • Khối D99 gồm các môn: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

2. Thi khối D gồm những ngành nào?

Khối D gồm những ngành nào, học khối d thi trường nào chắc chắn là câu hỏi mà các bạn học sinh băn khoăn khi chọn ngành học đại học. Để giải đáp thắc mắc của các em, đây sẽ là bảng tổng hợp các nhóm ngành trong khối D và các ngành học nhỏ bên trong để các em học sinh tiện tham khảo!

2.1. Nhóm ngành Sư phạm

Nhóm ngành sư phạm là ngành luôn thuộc trong top đầu ngành học của các bạn học sinh học khối D. Sư phạm đào tạo ra các thầy cô giáo tương lai, đội ngũ nòng cốt tiếp tục nuôi dưỡng đào tạo các thế hệ sau. Khi học nhóm ngành sư phạm, các bạn học sinh sẽ được lựa chọn những ngành như:

 • Sư phạm tiếng Anh

 • Sư phạm tiếng Nga

 • Sư phạm tiếng Pháp

 • Sư phạm tiếng Trung

 • Sư phạm tiếng Đức

 • Sư phạm tiếng Nhật

 • Sư phạm Văn

 • Sư phạm Sử

 • Giáo dục tiểu học

 • Giáo dục mầm non

 • Tâm lý học

2.2. Nhóm ngành Công nghệ

Trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay thì ngành công nghệ đang trở thành một khối ngành được quan tâm của các em học sinh khi học khối D. Người học nhóm ngành này cần một tư duy hệ thống tốt cùng khả năng ngôn ngữ nhất định, những kỹ năng này đều cần thiết cho việc trở thành một kỹ sư tương lai. Nhóm ngành công nghệ gồm những ngành như sau:

 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 • Điện tự động công nghiệp

 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí điện tử

 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 • Kỹ thuật cầu đường

2.3. Nhóm ngành Luật

Tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống đều cần đến luật pháp, vậy nên đây là một khối ngành rất được săn đón và khó thất nghiệp. Người học ngành luật chính là những người thực thi công lý trong tương lai nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của mọi người. Tất cả các nhóm ngành Luật đều yêu cầu một tư duy tốt và kỹ năng phản biện:

 • Luật Quốc tế

 • Luật thương mại quốc tế

 • Luật Kinh tế

 • Luật Kinh doanh

2.4. Nhóm ngành Kỹ thuật

Đây là nhóm ngành yêu cầu tư duy cao và khả năng sử dụng công nghệ thành thạo, đây là khối ngành đang hot trong khoảng thời gian gần đây khi yêu cầu nhân lực tăng cao và thị trường lao động chưa đáp ứng được. Tuy nhiên, đặc thù của nhóm ngành này là phải đối diện với áp lực công việc khá cao. Một số ngành thuộc nhóm Kỹ thuật là:

 • Khoa học máy tính

 • Kỹ thuật phần mềm

 • Mạng máy tính và truyền thông và các ngành công Nghệ Thông Tin khác

2.5. Nhóm ngành Báo chí – Truyền thông – Marketing

Đây là nhóm ngành đang rất được quan tâm hiện nay khi ngày nay các công ty đều quan tâm hơn đến hình ảnh của mình trước công chúng,nhu cầu nhân lực cho những ngành quảng bá và truyền thông ngày càng lớn hơn. Đây cũng là nhóm ngành có đặc thù riêng cao khi đòi hỏi người làm việc trong ngành phải nắm vững kiến thức chuyên môn, sáng tạo, cập nhật xu thế và biết xử lý truyền thông:

 • Báo chí

 • Truyền thông

 • Quan hệ quốc tế

 • Truyền thông quốc tế

 • Quảng cáo

 • Triết học

 • Xã hội học

 • Địa lý học

2.6. Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị – Tài chính

Đây là nhóm ngành luôn nhận được sự quan tâm lớn do xuất hiện ở hầu hết các mặt trong đời sống. Những người học ngành này cần có tư duy tài chính tốt, khả năng tính toán và nắm bắt thị trường tốt để ứng biến với thị trường kinh tế không ngừng biến đổi, nảy sinh nhiều vấn đề mới. Một số ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế – Quản trị – Tài chính gồm:

 • Kế toán

 • Quản trị kinh doanh

 • Tài chính – ngân hàng

 • Kinh tế

 • Quản trị nhân lực

 • Kinh doanh quốc tế

 • Bảo hiểm

 • Hệ thống thông tin quản lý

2.7. Nhóm ngành Ngôn ngữ

Đây là nhóm ngành dành cho các bạn yêu thích sử dụng các loại ngôn ngữ khác và muốn nghiên cứu hay tìm hiểu ứng dụng sâu hơn vào ngành nghề trong tương lai. Tuy nhiên, trong tất cả các ngôn ngữ thì hiện nay ngành ngôn ngữ Anh vẫn đang chiếm số lượng đông đảo nhất bên cạnh các ngôn ngữ đang xuất hiện nhiều hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc,Trung Quốc,.. Nhóm ngành Ngôn ngữ bao gồm:

 • Ngôn ngữ Anh

 • Ngôn ngữ Thái Lan

 • Ngôn ngữ Tây Ban Nha

 • Ngôn ngữ Hàn Quốc

 • Ngôn ngữ Đức

 • Ngôn ngữ Nga

 • Ngôn ngữ Nhật

2.8. Nhóm ngành Du lịch

Du lịch đang ngày càng phát triển dẫn đến sự quan tâm hơn vào nhóm ngành vô cùng tiềm năng: nhóm ngành du lịch. Đây là nhóm ngành đặc thù hướng tới một lĩnh vực đặc biệt là phục vụ cho nhu cầu du lịch vậy nên đòi hỏi những bạn chọn nhóm ngành này phải thực sự có đam mê với ngành và có những đặc điểm phù hợp như: thích đi lại, khám phá, giao tiếp tốt, có khả năng ngoại ngữ,.. Một số những ngành thuộc nhóm du lịch bao gồm:

 • Quản trị khách sạn

 • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 • Việt Nam học

 • Quản trị kinh doanh du lịch

 • Quản trị chế biến món ăn

2.9. Nhóm ngành Xây dựng

Đây là nhóm ngành phụ trách về các hoạt động thiết kế cũng như tbi công xây dựng các cơ sở hạ tầng, giao thông, xây dựng để phục vụ cho đời sống con người. Đây là một ngành nghề mang tính ảnh hưởng đến rất nhiều người và đóng góp cho xã hội với cô hội việc làm ngày càng lớn khi đô thị hóa, hiện đại hóa ngày càng được đẩy mạnh. Dự đoán đây sẽ một trong những ngành hot của khôi D trong tương lai:

 • Kỹ thuật cấp thoát nước

 • Kỹ thuật môi trường

 • Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

2.10. Nhóm ngành Quân đội, Công an

Đây là một lực lượng quan trọng trọng yếu của nhà nước ta có vai trò nòng cốt việc trong bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội. Vậy nên, thi tuyển vào những nhóm ngành này không hề dễ dàng và yêu cầu điểm chuẩn khá cao và thể chất tốt, đòi hỏi các chiến sĩ tương lai phải có đầy đủ trí và lực. Một số ngành Quân đội, công an điển hình mà học sinh có thể tham khảo:

 • Ngành an toàn thông tin

 • Ngành trinh sát quân sự

 • Ngành trinh sát kĩ thuật

3. Top 7 ngành nghề khối D lương cao, dễ xin việc nhất hiện nay

Học khối D gồm những ngành nghề gì chắc chắn là câu hỏi được rất nhiều bạn học sinh đặt ra và xác định là một tiêu chí quan trọng trong việc chọn khối hay ngành học tại đại học.

3.1. Ngành Công nghệ thông tin

Đây là ngành nghề rất được quan tâm trong những năm trở lại đây và dự kiến sẽ ngày càng được quan tâm hơn trong những năm sắp tới.

Với sự phát triển của cách mạng 4.0, ngành Công nghệ thông tin có lương cao hẳn hơn so với các ngành khác nhưng luôn thiếu nhân lực. Đây sẽ là một lựa chọn với nhiều cơ hội cho những người đang chọn ngành khối D.

Khối D gồm những ngành nào - Ngành công nghệ thông tin

3.2. Ngành Ngôn ngữ Anh

Với xu hướng ngày càng hội nhập, ngành ngôn ngữ Anh là ngành khá phố biến và có tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Bổ trợ các mảng kiến thức nâng cao về ngôn ngư liên quan đến tài chính, ngân hàng sẽ là các kiến thức được bổ trợ trong ngành ngôn ngữ Anh.

Đây là ngành có cơ hội việc là rất cao và có môi trường làm việc tốt tại các tập đoàn quốc gia, công ty nước ngoài.

Khối D học ngành gì - ngành ngôn ngữ Anh

3.3. Ngành Truyền thông

Đây là công việc tiếp cận gần với đại chúng. Học ngành này bạn có thể trở thành phóng viên, nhà báo, biên tập viên truyền hình hoặc người tổ chức sự kiện,… Đây sẽ là ngành để các bạn được thỏa sức sáng tạo cững như được tiếp xúc với nhiều người, nhiều khách hàng với một môi trường hết sức năng động. Rất nhiều công việc thử thách nhưng không kém phần thú vị đang chờ đợi các bạn nhé!

Khối D gồm những ngành nào - Ngành truyền thông

3.4. Ngành Marketing

Trong một thị trường ngày cạnh cạnh tranh nên các doanh nghiệp phải chú trọng đầu tư vào quảng cáo để quảng bá thương hiệu, thu hút được nhiều khách hàng. Bạn học ngành marketing trở thành một chuyên viên tiếp thị cho doanh nghiệp, chạy quảng cáo, thiết kế hình ảnh,…

Khối D học ngành gì - ngành marketing

3.5. Ngành Hướng dẫn viên du lịch

Nếu các bạn có thế mạnh về ngôn ngữ và giao tiếp nhanh nhạy, ngành Hướng dẫn viên du lịch có thể là một sự lựa chọn thú vị cho bạn. Công việc không chỉ giúp cho bạn được đi đấy đi đó thường xuyên thì bạn cũng sẽ đòi hỏi phải luôn tiếp nhận những kiến thức về địa danh, văn hóa đó.

Khối D học những ngành nào - Ngành hướng dẫn viên du lịch

3.6. Ngành Tiếp viên hàng không

Nếu bạn có thế mạnh về ngoại hình, chiều cao cũng như khả năng giao tiếp nhanh nhạy, thì ngành tiếp viên hàng không cũng đáng để cân nhắc nhé! Công việc có một mức lương khủng và nhiều cơ hội hấp dẫn. Được đi đây đi đó và tiếp xúc với các hành khách sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị!

Khối D học những ngành nào - Ngành tiếp viên hàng không

3.7. Ngành Luật sư

Là một ngành nghề được trọng vọng trong xã hội đòi hỏi kiến thức và trình độ ở mức cao,đây có lẽ sẽ là một nghề hứa hẹn trong khối D. Ngành nghề sẽ phù hợp với những người có khả năng giao tiếp và ngoại ngữ tốt, các bạn có thể cân nhắc thêm!

Khối D học những ngành nào - Ngành luật sư

4. Tổng hợp các trường đại học khối D hiện nay

Học khối D thì thi trường nào chắc chắn là câu hỏi được nhiều bạn học sinh quan tâm vì môi trường học quyết định rất lớn đến chất lượng học. Sau đây, sẽ là bảng liệt kê các đại học có khối D vô cùng danh tiếng tại cả 3 miền Bắc, Trung và Nam

Các trường phía Bắc

Đại học Ngoại Ngữ

Đại học Ngoại Thương

Đại học Kinh tế quốc dân

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đại Học Kinh tế

Học Viện Ngoại Giao

Đại Học Sư phạm

Đại Học Luật

Học Viện Ngân Hàng

Đại Học Thương Mại

Các trường phía Nam

Đại Học Kinh tế Luật

Đại Học Khoa học Xã hội Nhân văn

Đại học Tôn Đức Thắng

Đại Học Luật

Học Viện Hàng không Việt Nam

Đại Học Lao động Xã hội

Đại Học An ninh Nhân dân

Các trường phía Trung

Đại học Hồng Đức

Đại học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

Đại học Hồng Đức

Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Đại học Khánh Hòa

Đại học Buôn Ma Thuật

Đại học công nghệ Đông Á

Đại học Kinh tế – ĐH Huế

Đại học Kinh tế Nghệ An

5. Kinh nghiệm lựa chọn ngành nghề học khối D

Nếu các bạn đã lựa chọn khối D nhưng vẫn chưa biết ngành nào phù hợp với mình thì sau đây sẽ là một số gợi ý nhé!

5.1. Làm bài trắc nghiệm MBTI

Đây là bài chia mọi người thành 16 tính cách, mà mỗi nhóm lại được định hướng với những nghề nghiệp khác nhau.

Để kết quả được chính xác, các bạn hãy dành thời gian để tự hỏi bản thân để đưa ra được câu trả lời chính xác nhất.

Khối D gồm những ngành nào - Tìm bằng trắc nghiệm tính cách

Để có thể nắm trọn kiến thức và các dạng bài tập trong đề thi THPT Quốc gia, tham khảo ngay bộ sổ tay độc quyền của VUIHOC ngay!

5.2. Làm trắc nghiệm mật mã Holland

Đây là một dạng bài test tương tự MBTI nhưng chia chúng ta thành 6 loại tính cách khác nhau, từ đó tìm ra được lĩnh vực phù hợp với mình nhất.

Khối D gồm những ngành nào - Trắc nghiệm tính cách Holland

5.3. Hỏi mọi người

Những người xung quanh ta sẽ là những người quan sát được chúng ta khách quan nhất và hiểu được những điểm mạnh điểm yếu của chúng ta, hỏi cách mọi người nhìn nhận về bạn và xuy xét lại sẽ là một cách tốt để nhìn nhận bản thân rõ hơn.

5.4. Tích cực tham gia các hoạt động nhóm

Hãy tích cực bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và thử thách bản thân với những điều mới. Khi tiếp xúc với nhiều thứ khác nhau, bạn sẽ hiểu điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình rõ hơn.

5.5. Tự hỏi bản thân mình

Hãy dành thời gian để nhìn nhận bản thân nhiều hơn, trong không gian yên tĩnh và tự hỏi bản thân các câu hỏi xem thực sự mình thích gì, có giá trị gì, sẽ làm được điều gì có ích.

Trên đây toàn bộ thông tin về khối D mà VUIHOC chia sẻ với các bạn học sinh về khối D gồm những ngành nào. Hy vọng rằng, sau bài viết này, các bạn sẽ có cái nhìn toàn diện nhất về khối học này, để đưa ra lựa chọn phù hợp. Để có thêm các thông tin bổ ích, các em hãy truy cập Vuihoc.vn nhé!

>>>Xem thêm: Đầy đủ danh sách tổ hợp môn thi Đại học 2023 cho thí sinh lớp 12

>>>Xem thêm: Chiến lược đăng ký nguyện vọng Đại học hiệu quả nhất cho năm 2023

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button