Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Getting started trang 40, 41 trong Unit 4: Music and arts Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Getting started (trang 40, 41) – Tiếng Anh 7 Global Success

A talk at the school gate

1 (trang 40 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read ( Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Trang: Hi Nick. What are you listening to?

Nick: I’m listening to music. I like classical music and I often play the piano in my spare time.

Trang: I like painting and taking photos

Nick: Taking photos? I’ve never tried it. Is it full?

Trang: Yeah, it is, but not as fun as painting

Nick: Right. They seem quite different from each other. What do you normally paint?

Trang: Landscapes and animals, just for pleasure, you know. I sometimes share them with my friends.

Nick: Really? Um, maybe we should go to art gallery next weekend?

Trang: Sounds good, but I’d prefer to go the music festival at my school

Nick: Well… Ok, that’s fine

Hướng dẫn dịch:

Trang: Chào Nick. Bạn đang nghe gì vậy?

Nick: Tôi đang nghe nhạc. Tôi thích nhạc cổ điển và tôi thường chơi piano trong thời gian rảnh rỗi.

Trang: Tôi thích vẽ tranh và chụp ảnh

Nick: Chụp ảnh? Tôi chưa bao giờ thử nó. Nó có đầy đủ không?

Trang: Đúng vậy, nhưng không vui bằng vẽ tranh

Nick: Đúng vậy. Họ có vẻ khá khác biệt với nhau. Bạn thường vẽ gì?

Trang: Phong cảnh và động vật, chỉ để giải trí, bạn biết đấy. Tôi đôi khi chia sẻ chúng với bạn bè của tôi.

Nick: Thật không? Ừm, có lẽ chúng ta nên đến phòng trưng bày nghệ thuật vào cuối tuần sau nhỉ?

Trang: Nghe hay đấy, nhưng mình thích đi dự lễ hội âm nhạc ở trường mình hơn

Nick: Chà… Được rồi, ổn thôi

2 (trang 41 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): What are Trang and Nick talking about?

A. Playing the piano

B. Drawing and painting

C. Music and arts

Đáp án C ( Âm nhạc và nghệ thuật)

3 (trang 41 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box ( Hoàn thành câu với từ hoặc cụm từ thích hợp từ bảng)

photos art gallery like different from musical instruments

1. Nick wants to go to an____ next weekend

2. You can use your smartphone to take_______

3. This photo is very bright. It is______ that dark one.

4. Nick and Trang agree that taking photos is not________ painting.

5. My friend David is very talented. He plays three______

Lời giải:

1- art gallery

2-photos

3-different from

4-like

50 musical instruments

Giải thích:

1. Thông tin: Nick: Really? Um, maybe we should go to an art gallery next weekend?

2. Cụm từ “take photos” (chụp ảnh).

3. Sau “be” là tính từ

4. Sau “be” là tính từ

5. three + danh từ số nhiều

Hướng dẫn dịch:

1. Nick sẽ đi đến triển lãm nghệ thuật vào tuần sau

2. Điện thoại thông minh có thể chụp ảnh

3. Bức ảnh này rất sáng. Nó khác với bức ảnh tối kia

4. Nick và Trang đều đồng ý rằng chụp ảnh thì không giống như vẽ tranh

5. Bạn có tớ, David rất là tài năng, anh ấy có thể chơi ba loại nhạc cụ

4 (trang 41 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Write the correct words and phrase under each picture. Then listen and repeat ( Viết các từ hoặc cụm từ đúng vào dưới mỗi bức tranh. Sau đó nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Lời giải:

1- paintbrush

2- camera

3-painting

4- musical instruments

5- water puppet show

5. art gallery

Hướng dẫn dịch:

1. paintbrush (n) cọ vẽ

2. camera (n) máy ảnh

3. painting (n) bức tranh

4. musical instruments (n) nhạc cụ

5. water puppet show (n) múa rối nước

6. art gallery (n) triển lãm nghệ thuật

5 (trang 41 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): How artistic are you? Take the quiz to find out ( Bạn có tính nghệ thuật như thế nào? Hoàn thành câu hỏi để tìm ra)

1. Your hobby is ___________

A. playing an instrument B. playing computer games

2. Do you like listening to music or playing sports?

A. Listening to music. B. Playing sports.

3. Which of these do you prefer doing?

A. Going to an art gallery. B. Going to a book fair.

4. You describe yourself as __________

A. creative B. hard-working

5. What do you want to be when you grow up?

A. A musician. B. An engineer.

Lời giải:

1-B

2-A

3-B

4-A

5-B

Hướng dẫn dịch:

1. Sở thích của bạn là ___________

A. chơi một nhạc cụ

B. chơi trò chơi máy tính

2. Bạn thích nghe nhạc hay chơi thể thao?

A. Nghe nhạc.

B. Chơi thể thao.

3. Bạn thích làm việc nào trong số này hơn?

A. Đi đến một phòng trưng bày nghệ thuật.

B. Đi hội chợ sách.

4. Bạn mô tả mình là __________

Một sự sáng tạo

B. chăm chỉ

5. Bạn muốn trở thành gì khi lớn lên?

A. Một nhạc sĩ.

B. Một kỹ sư.

Bài giảng: Unit 4 Getting started – Kết nối tri thức – Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 4 lớp 7

 • A Closer Look 1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and repeat these words and phrases… 2. Match a word in A with a word or phrase in B

 • A Closer Look 2 (trang 43, 44 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write like, as, or different in the gaps… 2. Finish the second sentence in each pair

 • Communication (trang 45 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the dialogue… 2. Work in pairs

 • Skills 1 (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the picture… 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings

 • Skills 2 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss the question below with a partner… 2. Listen to a man talking about street painting and tick the words you hear

 • Looking Back (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write a word or phrase in each blank to go with given words… 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage

 • Project (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Work in groups. Imagine that you are going to organize a music show

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button