Giáo dục

Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Mầm non

Bạn đang xem: Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Mầm non tại thpttranhungdao.edu.vn

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Huấn luyện Sa Thầy Lịch nộp báo cáo thực trạng giáo dục măng non.

Lịch nộp báo cáo giáo dục măng non năm 2021 – 2022 ban hành kèm theo Công văn 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

Theo đó, quy định cụ thể về kỳ báo cáo, thời khắc nộp báo cáo, loại báo cáo phải nộp và hình thức gửi báo cáo. Vậy tới đây là thời kì nộp báo cáo tình hình giáo dục măng non, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Lịch Nộp Báo Cáo Giáo Dục Mầm Non

LỊCH CUNG CẤP BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SỚM NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Công văn số 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện)

TT

kỳ báo cáo

thời kì nộp

Báo cáo phải nộp

Mẫu báo cáo

Trước tiên

Báo cáo đầu năm học

Trước ngày 30 tháng 10 năm 2021

(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục măng non đầu năm học 2021-2022 (theo đề cương đính kèm).

(2) Bảng thống kê giáo dục măng non học kỳ 1 năm học (EMIS), thời kì nộp hồ sơ quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT và các văn bản của Bộ Giáo dục và Huấn luyện (Biểu 01-MN-DN – Trích trên) ứng dụng cơ sở dữ liệu ngành, đã được rà soát, rà soát và thay đổi dữ liệu).

Các đơn vị báo cáo về

Bộ Giáo dục và Huấn luyện (Vụ GDMN) qua:

(1) Hệ thống hành chính điện tử (eoffice).

(2) Bản mềm qua email:

[email protected],

[email protected]

2

Báo cáo tổng kết năm học

Trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

(1) Báo cáo giám định kết quả thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021-2022 (theo nhiệm vụ trọng tâm GDMN năm học 2021-2022).

(2) Biểu mẫu thống kê số liệu giáo dục măng non cuối năm học (EMIS): thời kì nộp theo quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT và các văn bản của Bộ Giáo dục và Huấn luyện (Mẫu số 01-MN ). -CN – Trích xuất trên ứng dụng cơ sở dữ liệu ngành, rà soát, rà soát, thay đổi dữ liệu).

Ngoài ra, vui lòng tham khảo:

Đăng bởi: Phòng Giáo dục và Huấn luyện Sa Thầy

Danh mục: Tổng hợp

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Mầm non” state=”close”]

Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Măng non

Hình Ảnh về: Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Măng non

Video về: Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Măng non

Wiki về Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Măng non

Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Măng non –

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Huấn luyện Sa Thầy Lịch nộp báo cáo thực trạng giáo dục măng non.

Lịch nộp báo cáo giáo dục măng non năm 2021 – 2022 ban hành kèm theo Công văn 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

Theo đó, quy định cụ thể về kỳ báo cáo, thời khắc nộp báo cáo, loại báo cáo phải nộp và hình thức gửi báo cáo. Vậy tới đây là thời kì nộp báo cáo tình hình giáo dục măng non, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Lịch Nộp Báo Cáo Giáo Dục Mầm Non

LỊCH CUNG CẤP BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SỚM NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Công văn số 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện)

TT

kỳ báo cáo

thời kì nộp

Báo cáo phải nộp

Mẫu báo cáo

Trước tiên

Báo cáo đầu năm học

Trước ngày 30 tháng 10 năm 2021

(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục măng non đầu năm học 2021-2022 (theo đề cương đính kèm).

(2) Bảng thống kê giáo dục măng non học kỳ 1 năm học (EMIS), thời kì nộp hồ sơ quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT và các văn bản của Bộ Giáo dục và Huấn luyện (Biểu 01-MN-DN – Trích trên) ứng dụng cơ sở dữ liệu ngành, đã được rà soát, rà soát và thay đổi dữ liệu).

Các đơn vị báo cáo về

Bộ Giáo dục và Huấn luyện (Vụ GDMN) qua:

(1) Hệ thống hành chính điện tử (eoffice).

(2) Bản mềm qua email:

[email protected],

[email protected]

2

Báo cáo tổng kết năm học

Trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

(1) Báo cáo giám định kết quả thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021-2022 (theo nhiệm vụ trọng tâm GDMN năm học 2021-2022).

(2) Biểu mẫu thống kê số liệu giáo dục măng non cuối năm học (EMIS): thời kì nộp theo quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT và các văn bản của Bộ Giáo dục và Huấn luyện (Mẫu số 01-MN ). -CN – Trích xuất trên ứng dụng cơ sở dữ liệu ngành, rà soát, rà soát, thay đổi dữ liệu).

Ngoài ra, vui lòng tham khảo:

Đăng bởi: Phòng Giáo dục và Huấn luyện Sa Thầy

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” text-align:left”>Lịch nộp báo cáo giáo dục mầm non năm 2021 – 2022 ban hành kèm theo Công văn 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, quy định cụ thể về kỳ báo cáo, thời điểm nộp báo cáo, loại báo cáo phải nộp và hình thức gửi báo cáo. Vậy tới đây là thời gian nộp báo cáo tình hình giáo dục mầm non, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Lịch Nộp Báo Cáo Giáo Dục Mầm Non

LỊCH CUNG CẤP BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SỚM NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Công văn số 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

kỳ báo cáo

thời gian nộp

Báo cáo phải nộp

Mẫu báo cáo

Đầu tiên

Báo cáo đầu năm học

Trước ngày 30 tháng 10 năm 2021

(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non đầu năm học 2021-2022 (theo đề cương đính kèm).

(2) Bảng thống kê giáo dục mầm non học kỳ 1 năm học (EMIS), thời gian nộp hồ sơ quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Biểu 01-MN-DN – Trích trên) phần mềm cơ sở dữ liệu ngành, đã được kiểm tra, rà soát và chỉnh sửa dữ liệu).

Các đơn vị báo cáo về

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDMN) qua:

(1) Hệ thống hành chính điện tử (eoffice).

(2) Bản mềm qua email:

[email protected],

[email protected]

2

Báo cáo tổng kết năm học

Trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

(1) Báo cáo giám định kết quả thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021-2022 (theo nhiệm vụ trọng tâm GDMN năm học 2021-2022).

(2) Biểu mẫu thống kê số liệu giáo dục măng non cuối năm học (EMIS): thời kì nộp theo quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT và các văn bản của Bộ Giáo dục và Huấn luyện (Mẫu số 01-MN ). -CN – Trích xuất trên ứng dụng cơ sở dữ liệu ngành, rà soát, rà soát, thay đổi dữ liệu).

Ngoài ra, vui lòng tham khảo:

Đăng bởi: Phòng Giáo dục và Huấn luyện Sa Thầy

Danh mục: Tổng hợp

[/box]

#Lịch #nộp #báo #cáo #tình #hình #giáo #dục #Mầm

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Măng non có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Măng non bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Văn học #Lịch #nộp #báo #cáo #tình #hình #giáo #dục #Mầm

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button