Giáo dục

GIÁO ÁN Làm quen với chữ cái S, X

1. Mục đích yêu cầu

a. Kiến thức

– Trẻ nhận biết và phát âm chính xác các chữ cái s, x

– Nhận ra chữ cái s, x trong các từ trọn vẹn.

– Biết phân biệt sự khác nhau của hai chữ cái x, s.

b. Kĩ nămg

– Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, so sánh

– Rèn phát âm rõ ràng, diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc, rõ từ,.

c. Thái độ

– Rèn cho trẻ tham gia các hoạt động một cách tự tin, sôi nổi và có ý thức tham gia các hoạt động tập thể.

2. Chuẩn bị

* Đồ dùng của cô

– Bài chiếu, máy tính, máy chiếu.

– Bảng gài và các chữ cái rời ghép cụm từ “ Dòng sông xanh”

– Nhạc bài hát: Cho tôi đi làm mưa với

– 1 giá treo bảng ghép từ, que chỉ, bút dạ

* Đồ dùng của trẻ

– Mỗi trẻ 1 rổ đựng 2 thẻ chữ s,x và 2 chữ s,x in rỗng

– 2 bảng dán giấy A0, ráp dính để chơi trò chơi

– Trang phục gọn gàng.

– Các nét hạt mưa các màu gắn chữ cái để chơi trò chơi

3. Tổ chức họat động

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

– Cho trẻ chơi trò chơi “Trời mưa”

Cách chơi: Cả lớp đứng tự nhiên thoải mái và làm theo cô nói:

+ Trời mưa nhỏ- Trẻ vỗ tay nhẹ và nói tí tách, tí tách.

+ Gió thổi- Trẻ nghiêng người đung đưa

+ Trời mưa rào – Trẻ vỗ tay to và nhanh

+ Trời tạnh- Trẻ đứng im

– Chúng mình vừa chơi trò chơi rất giỏỉ. Hãy kể tên các nguồn nước mà con biết? ( nước ao hồ, sông suối, biển, nước mưa…)

– Chúng mình cùng hướng lên màn hình xem nguồn nước này là ở đâu nhé.

* Hoạt động 2: Làm quen chữ cái s, x

Cô cho xuất hiện trên màn hình tranh Dòng sông và dưới tranh có dòng chữ Dòng sông xanh

Cô hỏi: + Trên màn hình có hình ảnh gì? ( Dòng sông xanh)

Cô nói: Đúng rồi dưới hình ảnh Dòng sông xanh có cụm từ “Dòng sông xanh”

– Cho trẻ đọc cụm từ dưới tranh 2- 3 lần

– Cho trẻ ghép từ “Dòng sông xanh”: chia trẻ thành 2 nhóm thi ghép cụm từ Dòng sông xanh (cô mở nhạc nhỏ bài hát Cho tôi đi làm mưa với)

– Trẻ ghép xong: Cô kiểm tra kết quả và cho cả lớp phát âm lại cụm từ “Dòng sông xanh ”

– Gọi 2 trẻ đại diện ở 2 đội lên lấy các chữ cái ở vị trí số 5 – 9 ( trẻ lấy xong cô kiểm tra trên màn chiếu bằng cách làm hiệu hứng chữ ở vị trí 5-9)

– Cô giới thiệu chữ cái s,x cô và trẻ cùng làm quen trong tiết học và cho trẻ đi lấy rổ về chỗ ngồi.

* Làm quen với chữ s

Cô cho xuất hiện chữ S trên màn hình

– Làm quen qua phát âm

+ Cô phát âm mẫu 3 lần ( khi phát âm uốn đầu lưỡi đẩy mạnh hơi ra ngoài)

+ Cả lớp phát âm 2-3 lần

+ Các tổ phát âm: 3-4 tổ

+ Cá nhân trẻ phát âm: 8-9 trẻ

+ Cho trẻ lấy thẻ chữ S giống trên màn hình ở trong rổ của trẻ cùng phát âm lại.

– Làm quen qua phân tích, so sánh:

+ Cho trẻ tri giác chữ S in rỗng

+ Cô hỏi trẻ: Ai có nhận xét gì về chữ S? Chữ S gồm mấy nét, là những nét nào? ( Gồm 1 cong từ trên xuống dưới từ phải qua trái).

+ Cô nói cấu tạo của chữ S : Gồm 1 cong từ trên xuống dưới từ phải qua trái

+ Cô lần lượt xuất hiện trên màn hình giới thiệu với trẻ các kiểu viết khác của chữ S:

Chữ S in hoa dùng để viết các chữ đầu dòng

Chữ S in thường ở trong các sách báo

Còn chữ S viết thường lên lớp 1 chúng mình sẽ được học viết.

Tuy các chữ này có cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là “Sờ”.

Cô chỉ 3 chữ cho cả lớp phát âm lại 3 chữ.

* Làm quen với chữ X

Cô cho xuất hiện trên màn hình chữ X

– Làm quen qua phát âm:

+ Cô phát âm mẫu 3 lần ( Khi phát âm chữ x không uốn lưỡi, đẩy hơi nhẹ ra ngoài.

+ Cả lớp phát âm 2-3 lần

+ Các tổ phát âm: 3 tổ

+ Cá nhân trẻ phát âm 8-9 trẻ

+ Cho trẻ lấy thẻ chữ S giống trên màn hình ở trong rổ của trẻ giơ lên cùng phát âm lại.

– Làm quen qua phân tích, so sánh

– Cho trẻ tri giác chữ X.

+ Cho trẻ nhận xét cấu tạo của chữ x: Gồm có mấy nét: Là những nét nào? Gồm có 2 nét: 1 nét xiên phải và 1 nét xiên trái gặp nhau ở giữa)

– Cô nói cấu tạo của chữ x : Gồm 1 nét xiên phải và 1 nét xiên trái gặp nhau ở điểm giữa

+ Giới thiệu với trẻ các kiểu viết khác: Chữ x in hoa, in thường, viết thường. Tuy các chữ này có cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là x.

– Cô chỉ 3 chữ cho cả lớp phát âm lại 3 chữ.

* So sánh s, x:

Cô xuất hiện chữ s,x trên màn hình, cô chỉ để cả lớp phát âm 1-2 lần

– Chữ s và chữ x có điểm gì giống nhau không?

( không có điểm giống nhau)

– Chữ s và chữ x có điểm gì khác nhau?

Khác nhau:

+ Cách phát âm: chữ s uốn lưỡi, chữ x không uốn lưỡi.

+ Chữ s có 1 nét- chữ x có 2 nét

+ Chữ s gồm 1 nét cong từ trên xuống dưới từ phải qua trái -Chữ x: gồm 1 nét xiên phải và 1 nét xiên trái gặp nhau ở điểm giữa )

Như vậy: Chữ s và chữ x khác nhau cả về cấu tạo và cách phát âm.

* Hoạt động 3:. Trò chơi luyện tập

– Trò chơi 1: Tìm đúng chữ cái

+ Mục đích: Luyện phát âm cho trẻ

+ Cách chơi: Cho cả lớp đứng thành vòng tròn rộng, mỗi trẻ cầm 2 chữ cái s, x trên tay.

+ Lần 1: Giơ chữ theo yêu cầu của cô ( 2- 4 lần)

+ Lần 2: Giơ chữ theo đặc điểm cấu tạo ( 2-4 lần)

– Trò chơi 2: Ai giỏi nhất

Cho trẻ đứng 2 hàng dọc để chơi

+ Cách chơi: Cô chuẩn bị 2 bảng và rất nhiều các hạt mưa màu sắc có gắn chữ cái. Nhiệm vụ của 2 đội là phải bật nhảy qua các ô chữ cái theo yêu cầu lên chọn hạt mưa có chứa chữ cái s,x để dán lên bảng. Mỗi bạn chỉ được chọn 1 hạt mưa chữ cái để dán. Ai bật sai ô sẽ không được chọn nét chữ dán. ( đội 1 bật qua các ô chữ s; đội 2 bật qua các ô chữ x)

+ Luật chơi: sau thời gian một bản nhạc bài hát “ Cho tôi đi làm mưa với” đội nào chọn dán được đúng và nhiều hạt mưa có chữ cái hơn sẽ là đội giành chiến thắng.

Tổ chức cho trẻ chơi 1 lần sau đó kiểm tra kết quả: cô dùng bút dạ ghi kết quả của 2 đội.

* Kết thúc: Cả lớp hát bài “ Cho tôi đi làm mưa với”.

– Thu dọn đồ dùng

– Cả lớp đứng thoải mái trong lớp để chơi trò chơi 1-2 lần

– Cá nhân 2-3 trẻ kể

– Cả lớp quan sát tranh và trả lời

– Cả lớp lắng nghe

– Cả lớp đọc cụm từ 2-3 lần

– 2 đội ghép cụm từ

– 2 trẻ mang bảng lên kiểm tra

– 2 trẻ lên lấy chữ

– Cả lớp đi lấy rổ chữ cái về chỗ ngồi hình chữ u

– Cả lớp quan sát

– Trẻ nghe cô phát âm

– Cả lớp phát âm

– Tổ phát âm

– Cá nhân 8-9 trẻ

– Trẻ giơ chữ phát âm

– Trẻ tri giác chữ

– 1-2 trẻ nhận xét

– Trẻ lắng nghe

– Trẻ lắng nghe

– Cả lớp phát âm 3 chữ s

– Cả lớp quan sát

– Trẻ nghe cô phát âm

– Cả lớp phát âm

– Tổ phát âm

– Cá nhân 8-9 trẻ

– Trẻ giơ chữ phát âm

– Trẻ tri giác chữ

– 1-2 trẻ nhận xét

– Cả lớp lắng nghe

– Cả lớp phát âm 3 chữ x

– Cả lớp phát âm

– Cá nhân 1-2 trẻ trả lời

– Cá nhân 2-3 trẻ trả lời

– Cả lớp lắng nghe

– Cả lớp lắng nghe và giơ chữ phát âm

– Cả lớp nghe cô hướng dẫn và tham gia chơi 1 lần, kiểm tra kết quả của 2 đội

– Cả lớp hát 1 lần

– Thu dọn đồ dùng

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button