Giáo dục

Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố nào?

Phép vua thua lệ làng là một câu tục ngữ khá quen thuộc mà chúng ta thường bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Vậy Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố nào?

Câu hỏi:

Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố nào?

A. Pháp luật.

B. Kỉ luật.

C. Chữ tín.

D. Liêm khiết.

Đáp án đúng là đáp án B. Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố Kỉ luật.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng

Phép vua thua lệ làng có nghĩa là: luật của vua, của cơ quan quyền lực tối cao là chung cho cả nước, nhưng trên thực tế nhiều khi lại không có hiệu lực bằng luật lệ, quy định của địa phương, làng xã. Và ở trong làng đó thì lại có những quy định truyền từ đời này qua đời khác bắt buộc mọi người trong làng phải tuân theo. Và ta cũng thấy được nếu như mà nằm ngoài vùng kiểm soát của nhà nước và nhà nước lúc này đây cũng như chỉ có quyền nắm giữ chứ không có quyền xâm phạm các luật lệ của làng đó như thế nào và ra sao cả.

Câu tục ngữ “Phép vua thua lệ làng” cũng đã muốn nói lên một điều đó là dù có pháp luật có cao tới đâu cũng không thể nào đi qua làng đó mà chúng ta lại không tuân thủ theo luật lệ ở làng đó.

Kỷ luật là những quy tắc xử sự chung do một cơ quan, tổ chức đặt ra yêu cầu tất cả các thành viên trong cơ quan, tổ chức đó phải thực hiện theo.

Từ những phân tích trên có thể hiểu lệ làng là những luật lệ, những quy định quy tắc được ban hành đối với một nhóm người trong một phạm vi nhất định và những người trong nhóm đó phải tuân thủ quy định, quy tắc đã đặt ra. Do đó Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố kỷ luật.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố pháp luật là đáp án sai. Bởi vì pháp luật là những quy tắc xử sự chung, do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện còn lệ làng là những luật lệ, những quy định quy tắc được ban hành đối với một nhóm người trong một phạm vi nhất định và những người trong nhóm đó phải tuân thủ quy định, quy tắc đã đặt ra.

+ Phương án C: Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố Chữ tín là đáp án sai. Bởi vì lệ làng là những luật lệ, những quy định quy tắc được ban hành đối với một nhóm người trong một phạm vi nhất định và những người trong nhóm đó phải tuân thủ quy định, quy tắc đã đặt ra, còn chữ tín là sự tin tưởng lẫn nhau, không thất hứa luôn luôn thực hiện đúng cam kết đúng lịch trình đề ra.

+ Phương án D: Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố Liêm khiết là đáp án sai. Bởi vì: Liêm khiết là một phẩm chất trung thực, thẳng thắn của con người mà không phải là những quy định, quy tắc. Lệ làng là những luật lệ, những quy định quy tắc được ban hành đối với một nhóm người trong một phạm vi nhất định và những người trong nhóm đó phải tuân thủ quy định, quy tắc đã đặt ra.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án B. Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố Kỉ luật.

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button