Giáo dục

Bài viết Tổng hợp các cách tính số mol với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Tổng hợp các cách tính số mol.

Tổng hợp các cách tính số mol cực hay, có lời giải chi tiết

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

1. Tính số mol theo số nguyên tử, phân tử

Công thức tính số mol khi biết số nguyên tử, phân tử: n =

Trong đó:

+ A: số nguyên tử hoặc phân tử

+ N: số Avogadro = 6.1023

+ n: số mol (mol)

2. Tính số mol theo khối lượng

Công thức tính số mol khi biết khối lượng chất: n =

Trong đó:

+ n: số mol của chất (mol)

+ m: khối lượng chất (gam)

+ M: khối lượng mol của chất (gam/mol)

3. Tính số mol theo thể tích (đối với các chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn)

Tính số mol khí khi biết thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn: n =

Trong đó:

+ n: số mol khí (mol)

+ V: thể tích khí ở đktc (lít)

4. Tính số mol theo nồng độ mol dung dịch

Số mol chất tan là: nct = CM .V (mol)

Trong đó:

+ CM là nồng độ mol (mol/l)

+ n là số mol chất tan (mol)

+ V là thể tích dung dịch (l)

5. Tính số mol theo nồng độ phần trăm dung dịch

Khối lượng chất tan là: mct = gam

Số mol chất tan là: nct = mol

Trong đó:

+ mct là khối lượng chất tan (gam)

+ mdd là khối lượng dung dịch (gam)

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử có trong những lượng chất sau:

a) 1,8.1023 nguyên tử Fe

b) 20 gam NaOH

c) 6,72 lít khí H2 (đktc)

Lời giải:

a) Số mol nguyên tử có trong 1,8.1023 nguyên tử Fe là:

n = = 0,3 mol

b) Số mol NaOH trong 20 gam NaOH là:

nNaOH = = 0,5 mol

c) Số mol phân tử có trong 6,72 lít khí H2 (đktc) là:

nH2 = = 0,3 mol

Ví dụ 2: Hãy tính số mol chất tan có trong 200 ml dung dịch NaCl 0,5M?

Lời giải:

Đổi: 200 ml = 0,2 lít

Số mol chất tan có trong 200 ml dung dịch NaCl 0,5M là:

Áp dụng công thức: n = CM.V = 0,5.0,2 = 0,1 mol

Ví dụ 3: Tính số mol FeCl2 có trong 300 gam dung dịch FeCl2 12,7%

Lời giải:

Khối lượng FeCl2 có trong dung dịch là:

mct = = 38,1 gam

Số mol FeCl2 có trong dung dịch là:

nFeCl2 = = 0,3 mol

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tính số mol nguyên tử có trong 9.1023 nguyên tử oxi?

A. 1 mol

B. 5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5mol

Lời giải:

Đáp án D

Số mol nguyên tử có trong 9.1023 nguyên tử oxi là:

n = = 1,5 mol

Câu 2: Tính số mol nguyên tử có trong 15.1023 nguyên tử sắt?

A. 2 mol

B. 2,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5mol

Lời giải:

Đáp án B

Số mol nguyên tử có trong 15.1023 nguyên tử sắt là:

n = = 2,5 mol

Câu 3: Tính số mol phân tử có trong 50 gam CaCO3 ?

A. 1mol

B. 0,5mol

C. 1,2 mol

D. 1,5mol

Lời giải:

Đáp án B

Số mol phân tử có trong 50 gam CaCO3 là:

nCaCO3 = = 0,5 mol

Câu 4: Số mol phân tử N2 có trong 140 gam khí nitơ là:

A. 9 mol

B. 5 mol

C. 6 mol

D. 12 mol

Lời giải:

Đáp án B

Số mol phân tử N2 có trong 140 gam khí Nitơ là:

nN2 = = 5 mol

Câu 5: Tính số mol phân tử có trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3mol

B. 0,5mol

C. 1,2 mol

D. 1,5mol

Lời giải:

Đáp án A

Số mol phân tử có trong 6,72 lít khí H2 (đktc) là:

nH2 = = 0,3 mol

Câu 6: Tính số mol phân tử có trong 16,8 lít khí H2S (đktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Lời giải:

Đáp án A

Số mol phân tử có trong 16,8 lít khí H2S (đktc) là:

nH2S = = 0,75 mol

Câu 7: Số mol chất tan có trong 400 ml NaOH 6M là:

A. 1,2 mol

B. 2,4 mol

C. 1,5 mol

D. 4 mol

Lời giải:

Đáp án B

Đổi: 400 ml = 0,4 lít

Số mol chất tan có trong 400 ml NaOH 6M là:

Áp dụng công thức: n = CM.V = 6.0,4 = 2,4 mol

Câu 8: Tính khối lượng của Ba(OH)2 có trong 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M.

A. 17,36 gam

B. 17,1 gam

C. 20,5 gam

D. 9,74 gam

Lời giải:

Đáp án B

Đổi 500 ml = 0,5 lít

Số mol chất tan có trong 500 ml Ba(OH)2 0,2M là:

nBa(OH)2 = CM.V = 0,2.0,5 = 0,1 mol

Khối lượng Ba(OH)2 có trong dung dịch là:

mBa(OH)2 = 171 . 0,1 = 17,1 gam

Câu 9: Có 450 gam dung dịch CuSO4 10%. Số mol CuSO4 có trong dung dịch này là bao nhiêu ?

A. 0,28125 mol

B. 0,1875 mol

C. 0,675 mol

D. 0,1625 mol

Lời giải:

Đáp án A

Khối lượng CuSO4 có trong 450 g dung dịch CuSO4 10% là:

mCuSO4 = = 45 g

Số mol CuSO4 có trong 450 g dung dịch CuSO4 10% là

mCuSO4 = = 0,28125 mol

Câu 10: Tính số mol NaOH có trong 100 gam dung dịch NaOH 15%

A. 0,375 mol.

B. 0,315 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,45 mol.

Lời giải:

Đáp án A

Khối lượng NaOH có trong 100 gam dung dịch NaOH 15%

Áp dụng công thức: mct = = 15 gam

Số mol NaOH có trong 100 gam dung dịch NaOH 15%

nNaOH = = 0,375 mol

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

  • Bài tập Dung dịch lớp 8 cơ bản, nâng cao có lời giải
  • Bài tập về dung dịch bão hòa và dung dịch chưa bão hòa có lời giải
  • Cách xác định độ tan của một chất trong nước cực hay, có lời giải
  • Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải
  • Công thức, cách tính nồng độ mol của dung dịch cực hay, có lời giải

Săn SALE shopee tháng 11:

  • Đồ dùng học tập giá rẻ
  • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button