Giáo dục

Ra mắt bộ SGK mới “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục”

Bộ SGK mới “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục”

Ông Cấn Hữu Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát hành sách giáo dục (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), cho biết: Đây là bộ SGK tuân thủ định hướng đổi mới giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

Nội dung của bộ sách đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và đảm bảo tính vừa sức, tính khả thi, phù hợp với đặc điểm vùng miền, trình độ phát triển của giáo viên và học sinh trong cả nước.

Bộ sách được thiết kế đảm bảo tính dễ sử dụng với học sinh, giáo viên, hướng tới rèn luyện năng lực tự học ngay từ đầu thông qua hình thức trình bày với các kí hiệu, biểu tượng, cũng như việc mô tả các hoạt động rõ ràng, ngắn gọn, có nội dung gắn với cuộc sống của học sinh.

Bộ sách “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục” chú trọng đến việc tăng cường sự trải nghiệm của học sinh trong các chủ đề giúp học sinh tự chủ, tự lực khám phá và chiếm lĩnh kiến thức.

Cấu trúc sách và các chủ đề học tập mang tính mở để giáo viên có cơ hội sáng tạo và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, đồng thời tạo cơ hội giúp giáo viên tích hợp nội dung giáo dục địa phương.

Đồng bộ với SGK là sách giáo viên, vở thực hành, sách bổ trợ, đồ dùng dạy học và website cung cấp các nguồn tài nguyên nhằm hỗ trợ giáo viên, học sinh, phụ huynh sử dụng các tư liệu, hình ảnh, phiếu học tập, video-clip, audio gắn với tất cả các chủ đề bài học… góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá giúp phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Bộ SGK “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục” gồm các sách: Tiếng Việt; Toán; Âm nhạc; Mĩ thuật; Đạo đức; Hoạt động trải nghiệm.

Triết lý của bộ sách “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục” được giải thích: Bình đẳng trong việc tạo cơ hội tiếp cận tri thức như nhau; phù hợp với năng lực nhận thức khác nhau; cơ hội phát triển năng lực như nhau. Dân chủ trong việc tạo dựng môi trường giáo dục mà ở đó học sinh và giáo viên được: tự chủ trong học tập; tự do trong sáng tạo; chủ động trong giải quyết vấn đề.

Theo giaoducthoidai.vn

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button