Giáo dục

41 Modun Bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS

Mật khẩu mở mô đun: 123456

Module THCS 1 – Đặc điểm tâm sinh lý học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 2 – Đặc điểm học tập của học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 3 – Giáo dục học sinh trung học cơ sở cá biệt.pdf

Module THCS 4 – Phương pháp và kĩ thuật thu thập xử lý thông tin về môi trường giáo dục trung học cơ sở.pdf

Module THCS 5 – Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên.pdf

Module THCS 6 – Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 7 – Hướng dẫn tư vấn cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 8 – Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn tư vấn cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 9 – Hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp.pdf

Module THCS 10 – Rào cản học tập của các đối tượng học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 11 – Chăm sóc hỗ trợ tâm lý cho học sinh nữ học sinh dân tộc thiểu số trong trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 12 – Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 13 – Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trung học cơ sở trong xây dựng kế hoạch dạy học.pdf

Module THCS 14 – Xay dung ke hoach theo huong day hoc tich hop.pdf

Module THCS 15 – Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học.pdf

Module THCS 16 – Hồ sơ dạy học.pdf

Module THCS 17 – Tim kiem, khai thac, xu ly thong tin phuc vu bai giang.pdf

Module THCS 18 – Phương pháp dạy học tích cực.pdf

Module THCS 19 – Dạy học với công nghệ thông tin.pdf

Module THCS 20 – Sử dụng các thiết bị dạy học.pdf

Module THCS 21 – Bảo quản sửa chữa sáng tạo thiết bị dạy học.pdf

Module THCS 22 – Sử dụng một số phần mềm dạy học.pdf

Module THCS 23 – Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.pdf

Module THCS 24 – Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.pdf

Module THCS 25 – Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 26 – Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 27 – Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 28 – Kế hoach hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 29 – Giáo dục học sinh trung học cơ sở thông qua các hoạt động giáo dục.pdf

Module THCS 30 – Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 31 – Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.pdf

Module THCS 32 – Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.pdf

Module THCS 33 – Giai quyet tinh huong su pham trong cong tac chu nhiem.pdf

Module THCS 34 – Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 35 – Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 36 – Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 37 – Giao duc vi su phat trien ben vung o trng THCS.pdf

Module THCS 38 – Giáo dục hòa nhập trong giáo dục trung học cơ sở.pdf

Module THCS 39 – Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 40 – Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục.pdf

Module THCS 41 – Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button