Giáo dục

Bài tham luận về công tác phát triển Đảng trong trường học (7 mẫu) Tham luận công tác xây dựng và phát triển Đảng hay nhất

Tham luận về công tác phát triển Đảng viên mới mang đến 7 mẫu tham luận siêu hay, ấn tượng nhất về công tác phát triển Đảng trong trường học. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, nhanh chóng biết cách viết tham luận hay cho riêng mình.

TOP 7 bài tham luận về công tác phát triển Đảng trong trường học dưới đây nhấn mạnh thực trạng về số lượng Đảng viên và tình hình hoạt động trong công tác Đảng. Sau đó là những đề xuất về mục tiêu và phương hướng trong Chi bộ để mỗi Đảng viên trong chị bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được đưa ra nhằm phát triển vững chắc Chi bộ Đảng. Ngoài ra các bạn xem thêm bài tham luận củng cố và phát triển phong trào Đoàn.

Tham luận về công tác phát triển đảng viên mới – Mẫu 1

Kính thưa quý vị đại biểu

Chi bộ Trường MN …………… được thành lập từ tháng 10/2016 gồm 06 đảng viên, là chi bộ được tách ra từ chi bộ trường mầm non Gia Khánh. Từ đó đến nay chi bộ đã bồi dưỡng và kết nạp thêm được 15 đồng chí

Chi bộ luôn được đón nhận sự quan tâm của cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương trong công tác phát triển Đảng, đảng viên trong chi bộ đều có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, đoàn kết tốt nội bộ, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Ban chi uỷ chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển Đảng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chi bộ hoạt động, các hoạt động nhà trường đi vào nền nếp, được phụ huynh tin tưởng. 100% cán bộ đảng viên, giáo viên nhân viên chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà Nước; Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể, chi bộ đã nghiêm túc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chấp hành các nội quy, quy định trong đảng, từng cá nhân đã tự học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năng lực công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao phó.

Trong những năm qua chi bộ trường MN …………… luôn ý thức rõ về vai trị của tổ chức Đảng đối với mọi hoạt động của nhà trường. Xây dựng đội ngũ Đảng viên nói chung và chăm lo công tác kết nạp Đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chi bộ. Từ nhận thức trên những năm qua chi bộ nhà trường đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Trường có đội ngũ giáo viên trẻ độ tuổi dưới 30 đến 35 tuổi chiếm 61,5% đây là điểm mạnh của trường. Ban chi ủy chi bộ đặt đúng vị trí công tác phát triển đảng viên, lấy đó làm động lực thúc đẩy giáo viên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hiểu lý tưởng của Đảng, nắm vững lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chi bộ đã tập trung chỉ đạo và củng cố chi đoàn thanh niên, đẩy mạnh hoạt động công tổ chức công đoàn cơ sở nhà trường, phát động các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ nhà trường đề ra nghị quyết gắn với các yêu cầu sau:

Mỗi đảng viên phải thật sự là một tấm gương để quần chúng học tập và noi theo, làm tốt công tác chuyên môn đồng thời là tấm gương sáng trong cuộc sống.Mỗi đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn đều đăng ký danh hiệu thi đua, đưa ra tiêu chí phấn đấu cho bản thân khi bước vào năm học mới và cố gắng phấn đấu đạt được tiêu chí đã đề ra.

Mỗi tổ chuyên môn hằng năm phấu đấu giới thiệu được 01 đến 02 quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để đi học lớp cảm tình đảng.

Mỗi năm chi bộ kết nạp được từ 01 đến 03 đảng viên trở lên.

Để thực hiện những yêu cầu trên chi bộ luôn xác định rõ phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường đó là coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Người được kết nạp vào Đảng phải thực sự là những quần chúng tiêu biểu, có uy tín trong các đoàn thể quần chúng, kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, coi nhẹ tiêu chuẩn. Chính vì thế chi bộ đã thường xuyên quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường các chủ trương đường lối của Đảng pháp luật nhà nước đặc biệt phát huy tinh thần ý thức tự học tự rèn luyện của mỗi cán bộ giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như lý luận chính trị để mỗi đồng chí cán bộ giáo viên hiểu rõ vai trò trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng và phát triển Đảng. Phát động các phong trào thi đua của Công đoàn và Chi đoàn thanh niên tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, giúp Chi bộ lựa chọn những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến tạo nguồn kết nạp Đảng.

Đề cao và làm rõ vai trò cuả các tổ chức đoàn thể, nhận thức rõ trách nhiệm cuả mình trong công tác phát triển đảng viên mới. Chi bộ phân công Đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng, báo cáo kết quả định kỳ vào các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng; hầu hết đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hàng năm các đồng chí đều được đánh giá, xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng,

Công tác phát triển đảng viên tại chi bộ đã góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao, bảo đảm tính kế thừa của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

đây cũng chính là cơ sở để tập thể chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Phát triển đảng viên” trong thời gian tới chi bộ nhà trường đưa ra một số giải pháp sau:

Một là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, trước hết Chi ủy và Chi bộ phải nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chi bộ Đảng và công tác xây dựng Đảng. Coi phát triển đảng viên giáo viên, nhân viên là một yêu cầu đòi hỏi hết sức quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của Chi bộ và của mỗi đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Chi bộ phải có kế hoạch cụ thể, hàng năm và từng tháng đều có nhận định tình hình phát triển đảng viên của chi bộ. Vì vậy, trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2024, hàng tháng đều có những nội dung về công tác phát triển đảng viên mới.

Hai là: Chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn. Thông qua hoạt động của các đoàn thể, của nhà trường để Chi bộ nắm chắc và đánh giá đúng quần chúng là giáo viên, nhân viên tích cực. Từ đó lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình đảng, đề nghị cho quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện. Kịp thời góp ý kiến, biểu dương những cố gắng, đồng thời uốn nắn những hạn chế lệch lạc, để dẫn dắt các quần chúng ưu tú phấn đấu đủ tiêu chuẩn, để trở thành Đảng viên của Đảng.

Ba là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, yếu tố hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định và phải chú trọng xây dựng năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng. nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Chi bộ, nâng cao chất lượng và tính tiên phong gương mẫu của mỗi Đảng viên: có như vậy quần chúng mới tin yêu Đảng và có chí hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên.

Bốnlà: Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm đối tượng là giáo viên, nhân viên, cụ thể:

+ Về năng lực: Người vào Đảng là giáo viên, nhân viên, nhất thiết phải có chuyên môn Khá trở lên và có động cơ phấn đầu tốt, tích cực học tập nâng cao trình độ và ý thức tự học cao.

+ Về rèn luyện: Tích cực gương mẫu tham gia phong trào của nhà trường; được quần chúng tín nhiệm. Về tư tưởng chính trị: Có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, không dao động trước mọi khó khăn thử thách.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Trước hết phải là người có lòng yêu nước sâu sắc, có đạo đức trong sáng, lành mạnh, có lý tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của nhà trường; không vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường. Luôn yêu trẻ như chính con mình

Kính thưa đại biểu!

Trên đây là tham luận của chi bộ trường………….. về công tác Phát triển đảng trong nhà trường. Trước khi dừng lời, tôi xin kính chúc quý đại biểu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc toàn thể các đồng chí và gia đình chuẩn bị đón năm mới Xuân Quý mão “An khang thịnh vượng”!

Xin trân trọng cảm ơn.

Bài tham luận về phát triển Đảng – Mẫu 2

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Trước hết cho phép tôi bày tỏ sự thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ …. – …. và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu mà dự thảo báo cáo chính trị đã trình bày trước đại hội lần thứ II nhiệm kỳ ….. – …..

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin thay mặt cho tổ đảng khối 4, 5 trình bày tham luận về nội dung “Phát triển Đảng viên và XD chi bộ nhà trường trong sạch vững mạnh”.

Kính thưa đại hội: Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật; Dự thảo đánh giá thực hiện Nghị quyết của chi bộ đã thẳng thắn góp ý về thực trạng công tác Phát triển Đảng viên của của chi bộ Trường ………. trong nhiệm kì qua; đây cũng chính là cơ sở để tập thể chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Phát triển đảng viên” trong thời gian tới. Để góp ý bổ sung cho bản dự thảo đánh giá thực hiện Nghị quyết và Dự thảo phương hướng cho nhiệm kì tiếp theo. Tổ đảng khối 4,5 xin đưa ra một số giải pháp sau:

Một là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, trước hết Chi ủy và Chi bộ phải nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chi bộ Đảng và công tác xây dựng Đảng. Coi phát triển đảng viên giáo viên, nhân viên là một yêu cầu đòi hỏi hết sức quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của Chi bộ và của mỗi đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Chi bộ phải có kế hoạch cụ thể, hàng năm và từng tháng đều có nhận định tình hình phát triển đảng viên của chi bộ.

Hai là: Chi bộ phải xem việc phát triển đảng viên trong lực lượng giáo viên là một trong các nhiệm vụ cơ bản của Chi bộ. Vì vậy, trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ ….. – ….., hàng tháng đều có những nội dung về công tác phát triển đảng viên mới.

Ba là: Chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn. Thông qua hoạt động của các đoàn thể, của nhà trường để Chi bộ nắm chắc và đánh giá đúng quần chúng là giáo viên, nhân viên tích cực. Từ đó cử đi học lớp cảm tình đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện. Kịp thời góp ý kiến, biểu giương những cố gắng, đồng thời uốn nắn những hạn chế lệch lạc, để dẫn dắt các quần chúng ưu tú phấn đấu đủ tiêu chuẩn, để trở thành Đảng viên của Đảng.

Bốn là: Trong công tác phát triển Đảng phải coi trong chất lượng, không chạy theo số lượng, phải đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, nếu chỉ chạy theo số lượng thì sẽ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực.

Năm là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, yếu tố hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định và phải chú trọng xây dựng năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng. nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Chi bộ, nâng cao chất lượng và tính tiên phong gương mẫu của mỗi Đảng viên: có như vậy quần chúng mới tin yêu Đảng và có chí hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên.

Sáu là: Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm đối tượng là giáo viên, nhân viên, cụ thể :

+ Về năng lực: Người vào Đảng là giáo viên, nhân viên, nhất thiết phải có chuyên môn Khá trở lên và có động cơ phấn đầu tốt, tích cực học tập nâng cao trình độ và ý thức tự học cao.

+ Về rèn luyện: Tích cực gương mẫu tham gia phong trào của nhà trường; được quần chúng tín nhiệm. Về tư tưởng chính trị: Có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, không dao động trước mọi khó khăn thử thách.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Trước hết phải là người có lòng yêu nước sâu sắc, có đạo đức trong sáng, lành mạnh, có lý tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của nhà trường; không vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường.

Bảy là: Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; giúp giáo viên, nhân viên có nhận thức đúng, có hướng phấn đấu, rèn luyện trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Kính thưa đại hội.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”.

Trong tình hình thực tế của Chi bộ trường …… hiện nay có 23 đảng viên. Tất cả đã thấm nhuần lời dạy của Bác, thấu suốt các quan điểm, các Nghị quyết của Đảng, đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ đã đề ra. Tất cả các Đảng viên của Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, thể hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và đoàn thể, là những nhân tố tích cực thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường.

Để có được kết quả đó, Đặc biệt nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi đảng viên trong chi bộ tiến tới xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Theo tôi cần phải phấn đấu tốt những mặt sau:

Một là: Chi ủy chi bộ thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ Đảng viên sao cho nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng- Chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo sự thống nhất về chính trị và tư tưởng trong đảng.

Hai là: Mỗi đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

Ba là: Xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy cần làm tốt vai trò người đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các đoàn thể để bổ sung lực lượng đảng viên mới: trẻ, có trình độ học vấn, có sức khoẻ, nhiệt tình, hăng hái có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Bốn là: Cần xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt. Mỗi đảng viên trong chi bộ như chân với tay không thể tách rời, không thể làm đau, góp ý phải thẳng thắn chân thành, cởi mở không mang tính trì triết. Tục ngữ có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” đó cũng là truyền thống quý báu răn dạy chúng ta trong cách cư xử, giao tiếp hàng ngày, đồng thời cần nêu cao tinh thần phê và tự phê.

Năm là: Mỗi đảng viên trong chi bộ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người” không đơn thuần chỉ là dạy chữ mà còn phải dạy cả người; mỗi Đảng viên giáo viên phải không ngừng học tập nâng cao năng lực nghề nghiệp, trình độ chuyên môn để nâng cao chất lượng trong mỗi giờ lên lớp và trong công tác chủ nhiệm lớp.

Sáu là: Phải gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan. Xác định vào đảng là để cống hiến, để tăng sức mạnh cho tổ chức chứ không phải để tăng thêm số lượng thì chỉ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực. Có như vậy thì quần chúng mới yêu Đảng, mới phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Kính thưa đại hội!

Trên đây là một số ý kiến của tôi về công tác Phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đóng góp vào phương hướng hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin chân thành cảm ơn.

Bài tham luận về công tác Đảng – Mẫu 3

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa Đại hội !

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”.

Trong tình hình thực tế của Chi bộ trường THCS …….. hiện nay có …. đảng viên. Tất cả đã thấm nhuần lời dạy của Bác, thấu suốt các quan điểm, các Nghị quyết của Đảng, đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ đã đề ra.Tất cả các Đảng viên của Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, thể hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và đoàn thể, là những nhân tố tích cực thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường.

Để có được kết quả đó, Đặc biệt nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi đảng viên trong chi bộ tiến tới xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Theo tôi cần phải phấn đấu tốt những mặt sau:

Một là: Ban chỉ ủy chi bộ thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ Đảng viên sao cho nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng- Chính sách pháp luật của Nhà Nước đảm bảo sự thống nhất về trính trị và tư tưởng trong đảng.

Hai là: Mỗi đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

Ba là: Xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy cần làm tốt vai trò người đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các đoàn thể để bổ sung lực lượng đảng viên mới: trẻ, có trình độ học vấn, có sức khoẻ, nhiệt tình, hăng hái có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Bốn là: Cần xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt. Mỗi đảng viên trong chi bộ như chân với tay không thể tách rời, không thể làm đau, góp ý phải thẳng thắn chân thành, cởi mở không mang tính trì triết. Tục ngữ có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” đó cũng là truyền thống quý báu dăn dạy chúng ta trong cách cư xử, giao tiếp hàng ngày, đồng thời cần nêu cao tinh thần phê và tự phê.

Năm là: Mỗi đảng viên trong chi bộ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, “ Vì sự nghiệp trăm năm trồng người” không đơn thuần chỉ là dạy chữ mà còn phải dạy cả người; mỗi Đảng viên giáo viên phải không ngừng học tập nâng cao năng lực nghề nghiệp, trình độ chuyên môn để nâng cao chất lượng trong mỗi giờ lên lớp.

Sáu là: Phải gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan. Xác định vào đảng là để cống hiến, để tăng sức mạnh cho tổ chức chứ không phải để tăng thêm số lượng thì chỉ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực. Có như vậy thì quần chúng mới yêu Đảng, mới phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Kính thưa đại hội !

Trên đây là một số ý kiến của tôi về công tác tổ chức xây dựng đảng trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đóng góp vào phương hướng hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc!

Chúc đại hội thành công rực rỡ ! Xin trân trọng cảm ơn!

Bài tham luận về công tác phát triển Đảng – Mẫu 4

“Ở bất cứ một quốc gia nào cũng có đảng chính trị cầm quyền. Đảng này có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội, tới sự phát triển của cả một dân tộc”. (GS.TS. Trần Phúc Thăng – Học viện chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh). Vì vậy, xây dựng, củng cố Đảng là một vấn đề có ý nghĩa lớn lao – ở bất kì phạm vi, tầng cấp nào và thời đại nào.

Chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam hơn ……….. năm nay chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò to lớn của Đảng ta trong những bước đường cách mạng không chỉ nhân dân Việt Nam mà cả loài người tiến bộ đều nhìn rõ. Tuy nhiên, trong mỗi bước chuyển của lịch sử lại có tác động phức tạp của những điều kiện mới. Những điều kiện này tác động tới từng cán bộ, đảng viên, tới từng tổ chức Đảng; do đó, dẫn tới những đòi hỏi mới về sự lãnh đạo của Đảng nói chung cũng như công tác xây dựng Đảng nói riêng. Để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã xác định: Xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Ở đây, trên cơ sở hiểu biết hạn hẹp của một người giáo viên, chúng tôi xin phép không mạn đàm nhiều những thuyết lí khái quát về Đảng – đó là những điều bản thân chúng tôi cũng chưa có sự tiếp cận kĩ càng, thấu đáo. Chỉ xin mượn một vài triết lí chung làm cơ sở để chia sẻ những băn khoăn từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong trường học hiện nay, trên 2 vấn đề chính sau:

1) Về mục tiêu, cách thức phát triển Đảng viên trong trường học

2) Về vấn đề tạo dựng niềm tin, củng cố sự kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên hiện nay

I. Về mục tiêu, cách thức phát triển Đảng viên trong trường học

1. Thực trạng và nguyên nhân

a. Thực trạng

Cách đây khoảng 15 năm, Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị 34 về việc “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, Đoàn thể và công tác phát triển Đảng viên trong các trường học”. Thực hiện Chỉ thị đó, các trường học nói chung và Chi bộ trường ……………….nói riêng đã có sự quan tâm đúng mực đến công tác giới thiệu, bồi dưỡng, phát triển Đảng viên trong đội ngũ giáo viên và cả học sinh. Cụ thể, trong nhiệm kì trước (20……- 20……), đã có 15 giáo viên và 16 học sinh được kết nạp Đảng tại Chi bộ trường ……………….. Chi bộ trường ta liên tục nhiều năm được tặng bằng khen là Chi bộ vững mạnh với số lượng Đảng viên đông đảo (hiện nay có tổng số là 63 Đảng viên, trong dó 60 Đảng viên chính thức và 3 Đảng viên dự bị). Nhiều vai trò cốt cán, nhiều trọng trách lớn lao của nhà trường đã được những cán bộ, giáo viên là Đảng viên trong nhà trường đảm nhận và thực hiện thành công, đem lại những thành tích lớn lao cho nhà trường trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

– Trình tự giới thiệu đối tượng vào Đảng nhiều khi còn chưa hợp lí. Một số thành phần tích cực, có nhiều đóng góp lại chưa được quan tâm và ưu tiên đúng mực, đứng vào hàng ngũ Đảng muộn hơn so với những đồng chí khác.

– Một số ít đối tượng Đảng viên là giáo viên và học sinh sau khi được giới thiệu và đứng vào hàng ngũ của Đảng lại có những biểu hiện hoặc thoái hóa hoặc “an phận thủ thường”, thiếu chí tiến thủ trong rèn luyện và cống hiến.

– Có Đảng viên đã tự rời bỏ (do sức khỏe hoặc do môi trường làm việc, không thể tham gia sinh hoạt Đảng) hoặc bị kỉ luật (khi tham gia sinh hoạt ở môi trường khác).

b. Nguyên nhân:

Nguyên nhân trước hết, phải chăng do chúng ta nhận thức chưa đúng mực về mục tiêu vào Đảng và xây dựng Đảng?

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy” (Hồ Chí Minh toàn tập, T2 – dẫn theo Trần Phúc Thăng). Muốn thế, Đảng phải gồm “những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”, họ phải hiểu rõ “những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào cộng sản” (V.I. Lê Nin). “Một Đảng chỉ thực sự vững mạnh khi có đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ phẩm chất và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo quản lý để đảm trách các công việc của xã hội” (GS.TS. Trần Phúc Thăng). Đó trước hết phải là những con người chí công vô tư, “dĩ công vi thượng” (làm việc không thiên vì tư lợi hay lợi ích nhóm).

Từ ý đó mà suy: muốn sự nghiệp giáo dục ở mỗi trường học đi tới thắng lợi, nhất là trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay, Chi bộ phải thực sự vững mạnh, phải hội tụ đúng những thành viên năng nổ, tích cực, có đủ năng lực và phẩm chất để chèo lái con thuyền giáo dục của nhà trường; biết nỗ lực không ngừng trong rèn luyện, phấn đấu và cống hiến.

Hiện nay, mục tiêu vào Đảng và xây dựng Đảng của chúng ta có một số xu hướng sau:

1. Nhằm chọn “những đại biểu tiền phong có đầy đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”, có năng lực và phẩm chất xứng tầm để bổ sung cho tổ chức Đảng, củng cố sự vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

2. Kết nạp Đảng là động lực để bản thân người vào Đảng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến.

3. Kết nạp để gia tăng số lượng Đảng viên (vì quan niệm có phần ấu trĩ: đồng nhất sự vững mạnh của tổ chức Đảng với số lượng đông đảo Đảng viên)

4. Kết nạp Đảng chỉ như là một phần thưởng cho sự phấn đấu trong học tập, rèn luyện và cống hiến của các Đoàn viên.

5. Là động cơ tiến thân trên con đường chính trị hoặc nhằm “kiếm” thêm một tiêu chí thuận lợi cho vấn đề xin việc sau này của Đoàn viên.

Sẽ thật tuyệt vời nếu coi trọng mục tiêu thứ nhất và thứ hai ở trên. Tuy nhiên, hiện nay, không chỉ ở nhà trường mà còn ở nhiều nơi, nhiều khi chúng ta còn thiên về mục tiêu thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Hệ quả của thực trạng này là:

– Người giới thiệu, bầu chọn đối tượng vào Đảng đã tự hạ thấp hoặc giảm bớt các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với các đối tượng cảm tình Đảng; chú trọng số lượng hơn chất lượng; chưa thực sự chú trọng tới lập trường tư tưởng, động cơ chính trị và chưa đánh giá đúng mực về năng lực và phẩm chất – cái Tài và cái Tâm – của người vào Đảng.

– Do đó, một số người được bầu chọn khi đã đứng vào hàng ngũ của Đảng cứ điềm nhiên yên vị một chỗ – giống như một người xem phim điềm nhiên an tọa trên chiếc ghế của mình khi đã vào rạp bằng chiếc vé chính thống – họ không còn nỗ lực phấn đấu và cống hiến vì tập thể, hoặc ít nhất vì lòng tự trọng của chính bản thân mình.

– Một bộ phận Đảng viên thoái hóa, biến chất hoặc tự rời bỏ hàng ngũ Đảng.

Điều này diễn ra không chỉ ở trường học mà còn ở các tổ chức, Đoàn thể khác trong xã hội. Thực tế, công tác xây dựng, phát triển Đảng ở các trường học nhìn chung đang còn nghiêm túc hơn với các điều kiện khắt khe hơn mà vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Vậy ở những môi trường khác như thế nào? Điều này, chúng tôi có thể chứng nghiệm khi tham gia các lớp bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đối tượng cảm tình Đảng.

Nguyên nhân thứ hai, do cách thức giới thiệu đối tượng cảm tình Đảng và bình xét vào Đảng còn tồn tại một số bất cập

2. Một vài kiến nghị về công tác xây dựng, phát triển Đảng

– Sự vững mạnh của các tổ chức Đảng nói chung và Chi bộ nói riêng không đơn thuần phụ thuộc vào số lượng. Đông chưa hẳn đã mạnh. Vì vậy, giới thiệu đối tượng vào Đảng cần tinh lọc, cần chú trọng về chất lượng hơn số lượng, cần hướng tới những tiêu chí như “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” . Đó cũng là đáp ứng mục tiêu “nâng cao chất lượng Đảng viên” trong công tác xây dựng Đảng hiện nay nói chung.

– Người xưa nói: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Ấy là luận về giá trị của con người nói chung. Hồ Chí Minh cũng đồng nhất với quan điểm: coi trọng nhân cách, tâm đức con người hơn tài trí (“Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức thì vô dụng”). Đảng viên tất yếu cũng là con người cụ thể, vậy, tất yếu cũng phải tôn trọng chuẩn mực giá trị ấy. Người được giới thiệu vào Đảng phải là những con người ưu tú – hội đủ năng lực, phẩm chất xứng đáng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có lý tưởng, chí hướng phấn đấu và cống hiến tích cực. Trong đó, chúng ta cần chú trọng nhiều hơn tới tiêu chí về tâm đức, lập trường quan điểm, phẩm chất chính trị. Xét trong mối quan hệ với tập thể, cộng đồng mà tâm không trong, đức không sáng, có vấn đề về phẩm cách, chủ nghĩa cơ hội, làm việc chỉ vì tư lợi hay vì lợi ích nhóm, thì tài trí mấy cũng thành vô dụng, thậm chí trở thành kẻ phá hoại. (Trên tinh thần quan điểm đó và rút kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển Đảng trong những năm qua, Chi bộ trường ……………….có thể tự hào vì: dù rất trăn trở khi xem xét kết nạp Đảng nhưng chúng ta đã kiên quyết loại bỏ được một số đối tượng còn hạn chế về nhân đức và phẩm cách, thái độ chính trị. Tuy nhiên, khi thực hiện được điều này, chúng ta lại vướng phải điều trăn trở khác. Đó là: nguyên tắc trên không chỉ cần vận dụng trong phạm vi phát triển Đảng ở trường học mà cần phải vận dụng trong toàn thể xã hội, ở mọi tổ chức, đoàn thể khác. Có như thế mới tạo được niềm tin, niềm tự hào khi vào Đảng và như thế mới tạo được động lực tích cực phấn đấu vào Đảng cho mọi người nói chung và giáo viên, học sinh nói riêng.)

– Ngoài ra, từ thực tiễn cho thấy, chúng ta còn cần phải cân nhắc đúng giữa những người có đóng góp nhiều mà sai phạm ít với những người không sai phạm bao giờ nhưng đóng góp không đáng kể, thậm chí không có đóng góp.

– Giới thiệu đối tượng vào Đảng cần tôn trọng tính dân chủ. Tuy nhiên cũng cần xét đến thực tiễn tâm lí, thái độ, ý thức của mọi người trong từng tập thể, từng tổ chức, khi bình bầu, giới thiệu. Không thể bầu chọn đúng và kịp thời những người tiêu biểu, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng nếu đa số người trong tổ chức, tập thể ấy lại là những người mang thái độ “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”; bình bầu mang tính chiếu lệ hoặc giới thiệu thiên về cảm tính, hoặc tệ hơn là mang tính bè phái. Vì vậy, cần có tiêu chí cụ thể khi bình bầu, lựa chọn; vừa tôn trọng ý kiến tập thể đồng thời cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người điều hành, chủ trì của tổ chức, đoàn thể, tập thể đó. Cụ thể, khi giới thiệu, bình bầu, Chi ủy, Ban chấp hành không áp đặt nhưng phải có sự định hướng rõ ràng trên cơ sở đánh giá khách quan về các đoàn viên. Muốn vậy, Chi ủy, Ban chấp hành phải thực sự là những người công tâm; phải nắm bắt và đánh giá đúng đắn, công minh về tình hình hoạt động, năng lực, phẩm chất của các đoàn viên để giới thiệu, đề xuất với tổ chức. Như vậy mới động viên, khích lệ được kịp thời chí hướng rèn luyện, phấn đấu của mọi người. Về điều này, Chi đoàn giáo viên cũng như các Chi đoàn học sinh của chúng ta có khi còn e ngại sẽ mất dân chủ nên chưa thực hiện tốt. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm việc công tâm, khoa học thì không có điều gì đáng lo ngại.

– Hiện nay, có một điều khó khăn nhưng cần thực hiện đó là: Cần giao nhiệm vụ, tạo điều kiện sao cho mỗi Đảng viên đều có cơ hội để phát huy năng lực của mình khi họ đã đứng vào hàng ngũ Đảng. Tránh hiện tượng đổ dồn nhiệm vụ, công tác về một số người có năng lực hoặc có trách nhiệm. Cơ hội gánh vác trách nhiệm và khám phá năng lực bản thân cần chia đều cho tất cả Đoàn viên và Đảng viên. Như vậy, để người có trách nhiệm và có năng lực tiềm ẩn có cơ hội để khám phá, khẳng định mình đồng thời đóng góp, cống hiến cho tập thể (thực tế, có những người có năng lực, trách nhiệm nhưng chúng ta chưa giao nhiệm vụ nên chưa khai thác được); mặt khác, với những người còn lơ là, chểnh mảng, khi được giao nhiệm vụ họ sẽ ý thức rõ hơn về ý thức, thái độ và trách nhiệm của bản thân, từ đó họ biết nhìn nhận, đánh giá tích cực hơn về đóng góp, cống hiến của người khác cũng như về công việc tập thể.

II. Về vấn đề tạo dựng, củng cố niềm tin và sự kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên hiện nay

Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Tuy nhiên, để có thể vững mạnh trong công cuộc đổi mới và trong tình hình thế giới đầy biến động bất lợi đối với Đảng ta như hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như mỗi Đảng viên chúng ta, cần nâng cao tinh thần phê và tự phê, cần nhìn thẳng và nói thật.

Đây tưởng chừng là một vấn đề tồn tại độc lập nhưng thực ra lại liên quan mật thiết đến công tác xây dựng, phát triển Đảng. Thực tế, trong xã hội hiện nay, có những người thực sự có năng lực và trọn vẹn tâm đức nhưng vì nhiều lí do khác nhau, họ vẫn chưa hoặc không chịu đứng vào hàng ngũ của Đảng; hoặc đã đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng còn dao động, phân tâm. Một trong những nguyên nhân đó là: họ còn khuyết thiếu nhận thức và thiếu niềm tin vào Đảng. Vậy làm thế nào để thu hút được nhiều hơn những người có tài trí, tâm đức vào Đảng? cần làm gì để củng cố niềm tin và tạo dựng sự kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên hiện nay? Không thể tuyên truyền, kêu gọi theo lối máy móc giáo điều, xa rời thực tiễn hoặc tô hồng thực tiễn.

Điều này và cách làm ấy càng gặp nhiều khó khăn, bất lợi khi những góc nhìn đa chiều, thậm chí trái chiều về Đảng ta hiện nay (cũng như Đảng ta trong quá khứ) càng ngày càng có sức lan truyền nhanh, rộng và mạnh như vũ bão – dưới sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông, công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội – gây nhiễu loạn nhận thức, không tránh khỏi sự phân tâm và lung lay niềm tin trong mỗi người công dân cũng như đối với cả cán bộ, đảng viên. Trong khi công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị nhiều khi “đi chưa đến nơi, về chưa đến đích”, còn lạc hậu, phiến diện, nặng về hình thức, chưa đủ sức thuyết phục,… Bản thân Đảng viên, nhiều người còn chưa quan tâm đúng mực tới đường lối, lý tưởng chính trị của Đảng. Với tinh thần thành thực, thẳng thắn, chúng tôi có thể thừa nhận về điều đó – chúng tôi là những người giáo viên mải mê, chuyên chú vào chuyên môn, nhiều khi còn chưa thực sự quan tâm đúng mực tới cả những vấn đề thời sự, chính trị.

Vậy, ai là người chịu trách nhiệm chính khi mỗi người Đảng viên còn chưa thực sự hiểu về Đảng, chưa thấu suốt về đường lối, tư tưởng chính trị, chưa kiên định về lập trường tư tưởng, chưa trọn vẹn niềm tin vào Đảng? Khi mỗi Đảng viên tự nâng cao nhận thức, tự củng cố niềm tin cho mình trước sự nhiễu loạn thông tin như hiện nay, liệu có thể đem lại hiệu quả thực sự, có đem lại được chuyển biến mạnh mẽ hay không? Vấn đề trên phụ thuộc vào cả yếu tố khách quan và chủ quan, chúng tôi xin phép không mạn đàm ở đây, bởi vấn đề vượt quá chức trách, quyền hạn bản thân và vượt tầm nhận thức của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ từ các cấp có thẩm quyền cao hơn!

Trong khả năng và quyền hạn của mình, những người Đảng viên là giáo viên chúng tôi xin mượn ý thơ của nhà báo Nguyễn Sĩ Đại (Báo Nhân Dân), rằng:

“Người vá trời, lấp bểKẻ đắp lũy xây thànhTa chỉ là chiếc láViệc của mình là xanh”

Như những chiếc lá, chúng tôi sẽ gắng thực hiện đúng và tốt nhất “việc của mình”, trong khả năng có thể và trong chức trách, phận sự của mình ở tư cách một công dân là giáo viên. Ngoài ra, chúng tôi phấn đấu luôn giữ vững lập trường quan điểm của mình khi giới thiệu, lựa chọn Đảng viên mới, đó là: chọn đúng và kịp thời những người có đủ năng lực, phẩm chất; có động cơ trong sáng, tích cực; có bản lĩnh sống ưu việt, dám nghĩ dám làm và dám nhận trách nhiệm về mình; chí công vô tư, biết ứng xử hài hòa, hợp lí giữa quyền lợi riêng tư với quyền lợi tập thể, biết tôn trọng quyền lợi chung của tập thể, cộng đồng…

Chúc cho công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước nói chung và công cuộc đổi mới nền giáo dục nói riêng – dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đóng góp, cống hiến của chúng ta – sẽ giành được những thắng lợi rực rỡ!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Bài tham luận về công tác phát triển Đảng – Mẫu 5

Kính thưa đoàn chủ tịch

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý

Kính thưa Đại hội

Trước hết cho phép tôi bày tỏ sự thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 20…… – 20….và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu 5 năm mà dự thảo báo cáo chính trị đã trình bày trước đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 20….-20…..

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin thay mặt chi bộ Trường ……………….; trình bày tham luận về nội dung “Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với tạo nguồn phát triển đảng trong giáo viên” mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Thưa đại hội.

Hoạt động dạy và học chính là một hoạt động đặc thù của nhà trường bởi nó diễn ra suốt năm học; chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc của thầy và trò. Hoạt động dạy và học giữ vị trí trung tâm và chi phối các hoạt động giáo dục khác.

Chính vì vậy, NQ đại hội Đảng bộ ………………. lần thứ VII, nhiệm kì 20……-2020 về lĩnh vực giáo dục cần tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; đổi mới toàn bộ giáo dục, coi việc phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo là một chỉ tiêu phấn đấu xây dựng chi bộ trường học trong sạch vững mạnh.

Thưa các đồng chí: Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật; các đồng chí trong chi bộ đã thẳng thắn góp ý về thực trạng công tác dạy và học của Trường ……………….trong các năm qua; đây cũng chính là cơ sở để tập thể chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với phát triển đảng trong giáo viên” trong thời gian đến.

Về thực trạng giáo dục của nhà trường: Các năm qua, trong điều kiện đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, nhưng nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục; trong đó, tỷ lệ học sinh lên lớp luôn đạt tỷ lệ 99,8% trở lên, duy trì và giữ vững số lượng học sinh đến cuối năm luôn đạt 100%, hiệu quả đào tạo sau 5 năm bình quân trên 97% trở lên. Nhà trường đã tổ chức dạy đủ các môn học theo quy định, dạy thêm 02 môn tự chọn Anh văn và ngữ văn cho học sinh khối 3, 4 & 5; tổ chức dạy 2 buổi /ngày cho toàn bộ các khối lớp. Rèn luyện học sinh giỏi, học sinh năng khiếu hàng năm luôn có giải ở cấp huyện năm 20….-20…. trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện. Ngoài ra nhà trường còn đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa với nhiều nội dung ………………., phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, góp phần giáo dục toàn diện và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

Từ trường đến tổ chuyên môn và giáo viên, đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thường xuyên việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Có nhiều biện pháp, giải pháp để phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp dạy học, thực hiện đổi mới dạy học theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.

Trình độ giáo viên đạt chuẩn 100%, giáo viên vượt chuẩn (có trình độ cao đẳng, đại học) tỷ lệ 72,4%,

Phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” và “xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” có nhiều khởi sắc và ngày một phát triển.

Tham gia đầy đủ các phong trào do cấp trên phát động như:Thi giải toán, thi tiếng anh trên mạng, thi nghi thức cấp huyện, thi học sinh giỏi, thi viết chữ đẹp…luôn được giải

Trong 5 năm qua, với phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, năm học 20….-20…. nhà trường được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, hàng năm có trên 10% CBGV trở lên được công nhận CSTĐCS, 24% GV được công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện và 3,4% giáo viên giỏi cấp tỉnh.

– Bên cạnh những mặt ưu điểm đạt được nhà trường vẫn còn một số mặt tồn tại yếu kém trong công tác dạy và học đó là:

Giáo viên nhà trường trong những năm qua đã có nhiều cố gắng phát triển năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tuy nhiên, bên cạnh vẫn có giáo viên còn chậm trong đổi mới phương pháp dạy học, còn nặng thuyết trình, thiếu tính sáng tạo.

Trang thiết bị dạy học vẫn còn thiếu, nhất là một số thiết bị hiện đại phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

Năng lực chuyên môn trong đội ngũ không đồng đều; tuổi đời bình quân trong đội ngũ tương đối cao; một vài GV lớn tuổi có phần chững lại về năng lực chuyên môn và GV trẻ có người chưa bắt kịp với trình độ chuyên môn chung của nhà trường

Thời lượng và điều kiện học tập của học sinh tuy có phần hổ trợ của nhiều chương trình nhưng vẫn còn thiếu thốn, điều đó cũng ảnh hưởng đến quá trình lĩnh hội của học sinh. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học hành của con em, còn khoán trắng việc học của con em họ cho nhà trường.

Trong công tác chủ nhiệm vẫn có giáo viên chưa phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác giáo dục.

Việc tiếp cận các văn bản pháp quy, pháp luật, thông tư, nội quy quy chế đôi khi còn chậm.

Thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Trong 5 năm tới (20……-2020), nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà NQ Đại hội đề ra đối với giáo dục ……………….trong nhiệm vụ Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với phát triển đảng trong giáo viên; Chi bộ Trường Tiểu học ………………. A đề ra một số mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện cho 5 năm tới nhất là chất lượng giáo dục cụ thể như sau:

– Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu (bình quân trong 5 năm tới):

 • Sắp xếp tinh gọn bộ máy và thực hiện có hiệu lực, hiệu quả trong quản lí
 • Các tổ chức đoàn thể đạt TSVM và vững mạnh xuất sắc. Tập thể nhà trường được công nhận TTLĐXS.
 • Phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt hiệu quả; phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt” được giữ vững
 • GV đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường trên 70%; trong đó có trên 20% GV đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện; 10% cấp tỉnh.
 • Danh hiệu thi đua: CSTĐCS, giữ vững từ 20% trở lên.
 • GV xếp loại chuẩn nghề nghiệp cuối năm: loại xuất sắc trên 70% (không có giáo viên xếp loại yếu kém).
 • Nâng cấp 05 phòng lên kiên cố đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học cho giáo viên và học sinh điểm Phố
 • Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và huy động các nguồn lực đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học và các hoạt động giáo dục khác bình quân hàng năm trên 30.000.000đ.
 • Phấn đấu đến năm20…. trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
 • Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt trên 98% và hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
 • Danh hiệu HSG, HSTT: đạt trên 70% (trong đó: HSG trên 30%)
 • Hạnh kiểm: 100% xếp loại đạt yêu cầu;
 • Phong trào đội TNTPHCM, HS năng khiếu: giữ vững và luôn có giải cao cấp huyện.

Thưa các đồng chí!

– Ngoài thành quả đạt được Chi bộ nhà trường còn làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên là việc làm thường xuyên, hàng năm Chi bộ đã có kế hoạch cho công đoàn giới thiệu những đồng chí công đoàn viên ưu tú từ 1-2 người để Chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng – tạo nguồn phát triển Đảng.

+ Trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã ………………. Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể viên chức. Tổ chức cho quần chúng học tập, nghiên cứu chủ trương chính sách, đường lối của Đảng, Pháp luật nhà nước bồi dưỡng quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng. Đặc biệt trong tình hình hiện nay đang hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Xác định trách nhiệm của chi ủy Đảng tổ chức cho các đoàn thể phát động phong trào thi đua qua đó giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng.

+ Xây dựng kế hoạch – xây dựng Đảng, giao nhiệm vụ cho quần chúng ưu tú để thử thách, phân công Đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ để gửi lên Đảng bộ theo học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

+ Luôn gắn kết công tác kết nạp Đảng viên với công tác củng cố và nâng cao chất lượng Đảng viên.

+ Kết quả trong nhiệm kì đại hội 20……-20….vừa qua đã kết nạp được 6 quần chúng vào Đảng. Sau khi kết nạp đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày, 100% đảng viên cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Mục tiêu đề ra trong nhiệm kì tới.

Một là: Chi bộ thường xuyên lãnh đạo công tác tư tưởng cho toàn thể Đảng viên, công nhân viên chức, ý nghĩa vai trò lãnh đạo của Đảng, pháp luật nhà nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động giáo dục quần chúng tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

Hai là: Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng – kết nạp Đảng viên cả nhiệm kì và từng năm nhằm tăng cường về số lượng và mạnh về chất lượng.

Ba là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng. Vận động, giáo dục quần chúng rèn luyện động cơ đúng đắn vào Đảng.

Bốn là: Chỉ đạo tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua để lựa chọn quần chúng ưu tú với Đảng.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trên đây là tham luận về nội dung “Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với tạo nguồn phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên”của Chi bộ Trường ………………..

Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý đại biểu.

Xin chúc quý đại biểu nhiều sức khỏe!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng kính chào!

Tham luận về công tác phát triển Đảng – Mẫu 6

Kính thưa đoàn chủ tịch

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý

Kính thưa Đại hội

Vừa qua chúng ta đã nghe bản báo cáo và phương hương năm học 20…..- 20….. tôi hoàn toàn nhất trí với bản bản báo cáo và phương hướng nhiệm vụ của năm học để bản báo cáo và phương hướng năm học 20…..-20….. được hoàn thiện và đầy đủ hơn thì sau đây tôi xin đóng góp một vài ý kiến tham luận về công tác phát triển đảng như sau:

Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Các cấp bộ Đoàn đã tăng cường việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các đối tượng thanh niên như : “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”… Thông qua tổ chức các phong trào, đoàn thanh niên đã đoàn kết và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển KT-XH, QP-AN.

Hoạt động tình nguyện của các tầng lớp thanh niên Sơn La đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong đời sống xã hội, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương. Thông qua việc tổ chức phong trào thanh niên, công trình phần việc thanh niên, tổ chức Đoàn đã lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng với Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã sớm chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành tổng kết đánh giá kết quả và chỉ đạo công tác phát triển Đảng trong thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cũng đã tích cực chỉ đạo công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng mà trọng tâm là cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tổ chức cho đoàn viên góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua việc góp ý kiến để tăng cường lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở từng cấp, góp ý phê bình đảng viên…

Thông qua các hoạt động này đã tạo điều kiện cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên để rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức các hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ, các thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng kết nạp và trách nhiệm của tổ chức đoàn ở từng cấp, nhất là cấp cơ sở trong công tác phát triển đảng viên trẻ.

Tổng số Đảng viên của nhà trường hiện nay là: 09 Đ/C

Trong đó:+ Nam 04 Đ/C +Nữ 05 Đ/C

(Dân tộc có 02 Đ/C)

Cụ thể như sau:

– Đảng viên chính thức: 05 Đ/C.

– Đảng viên dự bị :04 Đ/C .

– Chi bộ phấn đấu chuyển chính 02 Đ/c đảng viên.

– Đối tượng Đảng đã hoàn thành hồ sơ chuyển lên Đảng Ủy xã: 01 Đ/c.

– Đối tượng Đảng đã có chứng trỉ đối tượng Đảng là 01 Đ/c.

– Đối tượng Đảng từ chi bộ năm học 20….. – 20….. là 02 Đ/c.

– Chi bộ Đảng Trường THCS …………………. phấn đấu kết nạp được từ 01 đến 02 Đ/c đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

– Chi bộ Đảng Trường THCS …………………. phấn đấu giới thiệu lên Đảng Ủy xã từ 01 đến 02 Đ/c đi học lớp cảm tình đảng.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng, nhưng công tác phát triển Đảng trong thanh niên ở tỉnh Sl vẫn còn những khó khăn nhất định. Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” chưa được chỉ đạo thường xuyên để đạt hiệu quả chưa cao.

Việc bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú có chất lượng cho Đảng kết quả còn phụ thuộc vào cấp uỷ đảng. Một số tổ chức cơ sở đoàn được Đảng tính bền vững về chất lượng hoạt động chưa cao, cán bộ Đoàn cơ sở chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng, nhận xét, giới thiệu và tiến hành các trình tự, thủ tục theo yêu cầu một cách chủ động.

Những khó khăn, hạn chế trên đã dẫn đến một số chi bộ cơ sở không có đảng viên trẻ, tỷ lệ đoàn viên ưu tú ở địa bàn dân cư, thanh niên lao động các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh được kết nạp Đảng không nhiều.

Bên cạnh đó, một số cấp uỷ đảng chưa thực sự coi phát triển đảng viên mới nói chung và phát triển Đảng từ đoàn viên là nhiệm vụ thường xuyên của mình, chưa đặt ra chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên thực hiện. Một số đảng viên chưa thực sự trở thành tấm gương để đoàn viên thanh niên noi theo. Có cấp uỷ còn “khắt khe” trong việc đánh giá xem xét quá trình rèn luyện phấn đấu vào Đảng của đoàn viên ưu tú. Để công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên cộng sản ở tỉnh Quảng Trị đạt được kết quả cao hơn, tôi nghĩ các cấp bộ Đoàn cần chú ý một số vấn đề sau

Với tư cách là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nỗ lực tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, pháp luật và ý thức công dân cho thanh niên, gắn các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng theo mục tiêu “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chu, văn minh” với triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Trị thi đua học tập và làm theo lời Bác” góp phần làm cho lý tưởng cách mạng luôn thấm đẫm trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đề xuất, tạo dựng các nguồn lực để chăm lo bồi dưỡng giúp đỡ thiết thực cho thanh niên trong học tập, chuẩn bị mưu sinh, lập nghiệp, trong những lúc khó khăn… từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của thanh niên, giúp thanh niên có môi trường thuận lợi nhất để rèn luyện và cống hiến, tổ chức đoàn sẽ có điều kiện tốt để lựa chọn những đoàn viên ưu tú đủ điều kiện giới thiệu cho Đảng.

Tăng cường chỉ đạo để Đoàn cơ sở, chi đoàn nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này có đủ khả năng, điều kiện để tiến hành có hiệu quả công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Biên soạn tài liệu sổ tay nghiệp vụ “Bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp” dành cho cán bộ Đoàn cơ sở. Đoàn cấp huyện cần phối hợp để giúp đỡ cán bộ chủ chốt Đoàn cơ sở, chi đoàn sớm trở thành đảng viên.

Để công tác phát triển Đảng trong thanh niên đạt được kết quả cao, tổ chức đoàn không những cần đến sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng mà mong muốn các cấp ủy Đảng, nhất là cấp uỷ cơ sở cần tích cực đầu tư thời gian và tâm huyết cho việc phát triển đảng viên trẻ, giúp tổ chức đoàn có những cơ hội, điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức có hiệu quả công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên như lời Bác Hồ dạy: “Đảng cần phải giúp đỡ Đoàn thanh niên phát triển tốt; đồng thời phải chọn những đồng chí đoàn viên đã kinh qua thử thách và đã đủ điều kiện đưa họ vào Đảng”.

Trên đây là một vài ý kiến tham luận của tôi có lẽ còn thiều thiếu sót rất mong được được sự góp ý của các đồng chí để bản tham luận được hoàn chỉnh hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tham luận công tác phát triển đảng viên ở chi bộ – Mẫu 7

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, Cung văn hóa vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm ……. năm thành lập, hòa cùng sự chuyển mình đầy khởi sắc của thành phố, Chi bộ Cung Văn hóa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20…..- 20….

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với Đề cương báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 20…….. – 20…… mà đồng chí vừa trình bày.

Thực hiện phân công của Chi ủy, thay mặt tổ Đảng phòng Nghiệp vụ tôi xin được tham luận về công tác phát triển Đảng.

Đảng CSVN, đội tiền phong của giai cấp CN, NDLĐ và dân tộc Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Đảng là xây dựng và phát triển Đảng. Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của chi ủy, xác định rõ công tác phát triển đảng vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự, tổ đảng phòng Nghiệp vụ VHTT có những định hướng rõ ràng. Với tinh thần, tôn chỉ “người đi trước rước người đi sau”, tổ đảng luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của đảng, định hướng và khích lệ quần chúng có động cơ phấn đấu vào đảng đúng đắn, khi nhu cầu và điều kiện đã chín, tổ đảng giới thiệu quần chúng lên chi bộ đề nghị học lớp phát triển nhận thức về đảng, đó là điều kiện để hiểu rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của một đảng viên, có thêm động lực rèn luyện, phấn đấu để được kết nạp và trở thành đảng viên chính thức.

Kính thưa các đồng chí!

Kế hoạch của toàn Chi bộ 20… – 20…… kết nạp 02 đảng viên mới, nhưng riêng tổ đảng phòng Nghiệp vụ VHTT đã kết nạp được 2/5 đảng viên mới, đây là một thành tích không nhỏ của tổ đảng phòng VHTT , đã góp phần vào mức vượt 250% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ

Phòng NV VH – TT trong tình hình thực tiễn tinh giảm và sắp xếp lại nhân lực làm việc tới nay đang có 7 đồng chí (Trong đó có 01 đc trong BGĐ – Chi ủy, 01 đc trong BCH CĐ, 05 đảng viên, 01 CCB) được chia làm 4 mảng: quản lý,tổ chức hoạt động CLB, lớp học; Tổ chức các hoạt động VHTT và chuyên đề tại cơ sở; Quản trị, biên tập trên trang thông tin điện tử, fecebook và mảng Tuyên truyền trang trí nhiệm vụ chính trị và dịch vụ có thu của Cung.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong công tác và lối sống, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”, cán bộ, đảng viên trong phòng luôn xác định nhiệm vụ, phấn đấu, xung kích, chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt mảng công việc được giao. Năm 2019 được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Chi bộ Cung Văn hóa, đảng viên tổ đảng Phòng Nghiệp vụ Văn hóa – Thể thao luôn đoàn kết, đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng và công tác quần chúng; Các năm 2017, 2018, 2019 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tổ Đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể phòng mỗi năm đều hoàn thành trên 90 hoạt động VHTT, chuyên đề, CLB và lớp học.

Trong nhiệm kỳ tới tổ đảng phòng Nghiệp vụ VHTT phấn đấu tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được, giới thiệu lên chi bộ xem xét phát triển và kết nạp thêm 01 đảng viên mới, luôn mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của chi ủy hơn nữa để tổ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trước khi kết thúc tham luận, xin cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe.

Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button