Giáo dục

Cách đánh giá học sinh trung học cơ sở theo Thông tư 22 thế nào?

Cách đánh giá học sinh là một trong những thông tin được nhiều phụ huynh quan tâm vào thời điểm cuối năm học. Trong đó bao gồm thông tin về cách đánh giá học sinh trung học cơ sở.

Chào bạn, hiện nay cách đánh giá học sinh trung học cơ sở được căn cứ trên việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh và kết quả học tập của học sinh. Cụ thể như thông tin dưới đây:

Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh THCS

Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 22/2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo, kết quả rèn luyện của học sinh THCS được đánh giá theo 01 trong 04 mức: Tốt, Khá, Đạt và Chưa đạt.- Đánh giá kết quả rèn luyện của từng học kỳ

  • Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt về phẩm chất trong Chương trình giáo dục phổ thông và có nhiều biểu hiện nổi bật.
  • Khá: Đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất trong Chương trình giáo dục phổ thông và có biểu hiện nổi bật nhưng chưa đạt đến mức Tốt.
  • Đạt: Đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất trong Chương trình giáo dục phổ thông.
  • Chưa đạt: Chưa đáp ứng được yêu cầu cần đạt về phẩm chất trong Chương trình giáo dục phổ thông.

– Đánh giá kết quả rèn luyện cả năm:

Học kỳ I

Học kỳ II

Học kỳ I

Tốt

Từ mức Khá trở lên

Tốt

Khá

Từ mức Đạt trở lên

Khá

Tốt

Đạt

Đạt hoặc Chưa đạt

Tốt

Đạt

Khá, Đạt hoặc Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Khá

Chưa đạt

Các trường hợp còn lại

Cách đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS

Điều 9 Thông tư 22 quy định về đánh giá kết quả học tập của học sinh như sau:

Học sinh đạt mức Tốt– Có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét: có mức Đạt.- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, nhưng phải có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

Học sinh đạt mức Khá– Có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, và có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Học sinh ở mức Đạt– Có nhiều nhất 1 môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.- Có ít nhất 6 môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên;

– Không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

Học sinh ở mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số điểm trung bình môn học kì (ĐTBmhk) được tính theo công thức:

ĐTBmhk =

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5

Trong đó: TĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá thường xuyên.

Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmhk =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3

ĐTBmhkI: Điểm trung bình môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.

Đánh giá môn học bằng nhận xét

– Trong một học kỳ, các môn học đánh giá bằng nhận xét như sau:

Đạt: Có đủ số lần kiểm tra; tất cả các lần kiểm tra đều được đánh giá mức Đạt.

Chưa đạt: Chưa đủ số lần kiểm tra hoặc có từ 01 môn bị đánh giá mức Chưa đạt

– Trong cả năm học:

Đạt: Học kì II được đánh giá mức Đạt

Chưa đạt: học kì II được đánh giá mức Chưa đạt

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2021 và thực hiện theo lộ trình:

  • Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6.
  • Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10.
  • Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11.
  • Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.

Lưu ý: Như vậy cách đánh giá mới được thực hiện ở cấp trung học cơ sở năm học 2022 – 2023 đối với lớp 6, lớp 7.

Với khối lớp 8, 9 vẫn đánh giá theo cách cũ tại Thông tư 58/2011 sửa đổi bởi Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT

Cụ thể, học lực được xếp thành 5 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.

Xếp loại

Tiêu chí

Giỏi

Điểm trung bình (ĐTB) các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên.

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

Khá

Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên.

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

Trung bình

– Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên.

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

Yếu

– ĐTB các môn học từ 3,5 trở lên;

– Không có môn học nào ĐTB dưới 2,0.

Kém

Thuộc các trường hợp còn lại

Hạnh kiểm được xếp thành 4 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu sau mỗi học kỳ và cả năm học. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II, sự tiến bộ của học sinh.

Trên đây là giải đáp về những điểm mới về đánh giá học sinh trung học cơ sở. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button