Giáo dục

Các dạng câu bị động đặc biệt (Special Passive Voice) trong tiếng Anh

Ngoài các dạng câu thông thường, bạn cần nắm rõ cấu trúc câu bị động đặc biệt (Special Passive Voice) để giao tiếp và làm bài tập tốt hơn. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng ELSA Speak chinh phục điểm ngữ pháp tiếng Anh “khó nhằn” này nhé.

Câu bị động với 2 tân ngữ

Trong tiếng Anh, nhiều động từ có thể được theo sau bởi 2 tân ngữ (chỉ người và vật) ở dạng: V + sb + sth

Để chuyển dạng câu này sang bị động có 2 cách khác nhau, bằng việc chọn 1 trong 2 tân ngữ lên đầu câu để làm chủ ngữ.

S + V + Oi + OdS + be + Verb 3 + OdS + be + Verb 3 + giới từ + Oi

Trong đó:

  • Oi (Indirect Object): Tân ngữ gián tiếp
  • Od (Direct Object): Tân ngữ trực tiếp

Câu bị động với V-ing

Câu bị động đặc biệt với V-ing

Trong tiếng Anh, có các động từ thường đi với V-ing như: like, dislike, love, fancy, enjoy, hate, imagine, involve, admit, regret, deny, avoid, mind,….

Công thức câu bị động của những động từ đi với V-ing như sau:

Chủ động Bị động V + Sb + V-ingV + sth/sb + being + V(P2)eatingbeing eaten

Câu bị động với động từ tri giác

Các động từ tri giác như: see, hear, watch, notice, look… trong câu chủ động khi chuyển sang dạng bị động sẽ áp dụng theo công thức sau:

Chủ động Bị động S + V + Sb + V-ing/to V-infSb + be + V(P2) + V-ing/to V-infsaw her leavingwas seen leaving

Câu bị động “Kép”

Một số động từ thường gặp trong câu bị động kép như: say, think, believe, understand, expect, know, consider, find,…

Trường hợp 1: V1 (Câu chủ động) chia ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành.

Chủ động Bị động Ví dụ S1 + V1 + that + S2 + V2It is + V1-pII + that + S2 + V2 believeisbelievedisS1 + V1 + that + S2 + V2S2 + is/am/are + V1-pII + to + V2 (nguyên thể) is believed to beS1 + V1 + that + S2 + V2S2 + is/am/are + V1-pII + to have + V2-pIIthinksbought
Học tiếng anh 1 kèm 1 với ELSA SPEAK

Trường hợp 2: V1 (Câu chủ động) chia ở thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành.

Chủ động Bị động Ví dụ S + V1 + that + S2 + V2It was + V1-pII + that + S2 + V2saidwassaidwasS + V1 + that + S2 + V2 S2 + was/were + V1-pII + to + V2 (nguyên thể) was said to beS + V1 + that + S2 + V2 S2 + was/were + V1-pII + to + have + V2-pIIsaidhad beenwas said to have been

Bị động với câu mệnh lệnh

Các câu mệnh lệnh bắt đầu bằng “It’s” sẽ được chuyển sang câu bị động theo công thức sau:

Chủ động Bị động Ví dụ It’s your duty to finishare supposed to finishIt’s necessary to solveshould be solvedClose the windowsshould be closed

Câu bị động với cấu trúc: Nhờ ai làm gì?

Bị động với cấu trúc: Nhờ ai đó làm gì

Câu bị động đặc biệt với nghĩa “Nhờ ai làm gì?” thường xuất hiện hai động từ get và have.

Chủ động Bị động Ví dụ repair repairedgot her sister to sweepgot the floor swept

Câu bị động với Make và Let

Chủ động Bị động Ví dụ S + make + sb + V-infS + to be + made + to + V-infmake me dom made to doS + let + sb + V-infLet + sb/sth + be V2/ed= be allowed to V-inflet me cooklet the dinner be cookedam allowed to cook

>> Xem thêm: cấu trúc allow

Câu bị động với 7 động từ đặc biệt

Cấu trúc câu bị động của suggest, order, require, demand, request, insist, recommend như sau:

S + suggest/require/request/… + that + S + (should) + V-inf + OIt + be + VpII (of 7 verbs) + that + something + be + VpIIsuggestedshould take part inwas suggestedbe taken part in

Câu bị động với chủ ngữ giả IT

Chủ động Bị động It + be + adj + for sb + to V + to do sthIt + be + adj + for sth + to + be V3to completeto be completed

Bài tập về câu bị động đặc biệt [có đáp án chi tiết]

Bài tập câu bị động đặc biệt có đáp án

Bài tập 1: Sử dụng cấu trúc câu bị động để viết lại các câu sau.

1. We don’t speak Chinese in this store.

2. Khoa asked his teacher a question.

3. Someone built the house five months ago.

4. They gave him a huge present.

5. Someone broke into their house last Sunday.

6. We will meet Mike at the train station.

7. John has not sent her the letters.

Bài tập 2: Sử dụng cấu trúc câu bị động với GET để hoàn thành các câu sau.

1. Why is this room always so dirty? It ……….. (clean) every day.

2. They usually ……… (the living room/ redecorate) every two years.

3. I didn’t fix my motorbike myself, I …………….. (it / fix) at the garage.

4. If her motorbike ……… (damage) by them, they will have to pay for the repairs.

5. If you can’t see clearly, you should …… (test/ your eyes)

6. Did you know that Mike ………. (promote) to a management position at work?

Đáp án

Bài 1:

1. Chinese is not spoken in this store.

2. The teacher was asked a question by Khoa.

3. The house was built five months ago.

4. He was given a huge present.

5. Their house was broken into last Sunday.

6. Mike will be met at the train station.

7. She has not been sent the letters by John.

Bài 2:

Trên đây là tổng hợp các cấu trúc của câu bị động đặc biệt trong tiếng Anh. Thông qua bài viết trên, ELSA Speak hy vọng rằng bạn có thể sử dụng thành thạo dạng câu này trong nhiều tình huống giao tiếp.

Ngoài ra, để nâng cao trình độ tiếng Anh một cách toàn diện, bạn hãy thường xuyên học cùng App ELSA Speak. Những đoạn hội thoại, mẫu câu mà ứng dụng cung cấp sẽ giúp bạn củng cố thêm nhiều kiến thức ngữ pháp thông dụng, ngoài ra còn bổ sung nhiều vốn từ vựng hữu ích áp dụng trong giao tiếp.

Nâng cao trình độ tiếng Anh với ELSA Pro

Đặc biệt, ELSA Speak còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện giọng nói người học và sửa lỗi phát âm ngay tức. Bạn sẽ được luyện tập 44 âm trong hệ thống ngữ âm, từ đó nói tiếng Anh lưu loát và trôi chảy như người bản xứ.

Hiện nay, ELSA Speak đã phát triển hơn 5,000 bài học, hơn 25,000 bài luyện tập với đầy đủ kỹ năng: Phát âm,hội thoại, nghe, dấu nhấn,… Ứng dụng đã có hơn 40 triệu người dùng trên thế giới và hơn 10 triệu người dùng tại Việt Nam.

Vậy thì còn chần chừ gì mà không đăng ký ELSA Pro để trải nghiệm cách học tiếng Anh thú vị và hiệu quả này ngay hôm nay.

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button