Tiếng anh

Tin Tức

Trong Tiếng Anh, trọng lượng là Weight, có phiên âm cách đọc là [weɪt].

Trọng lượng “Weight” là một khái niệm chỉ số lực hấp dẫn mà một vật thể có, thường được đo bằng đơn vị khối lượng như kilogram (kg) hoặc pound (lb). Trọng lượng cũng có thể ám chỉ mức độ nặng nhẹ của một vật so với vật khác. Trong bối cảnh vận chuyển và logistics, trọng lượng có vai trò quan trọng để tính toán cước vận chuyển và quản lý tải trọng của phương tiện.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “trọng lượng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Mass – Khối lượng
 2. Load – Tải trọng
 3. Gravity – Trọng lực
 4. Heaviness – Độ nặng
 5. Bulk – Dung tích, khối lượng
 6. Poundage – Khối lượng tính bằng pound
 7. Burden – Gánh nặng
 8. Measurements – Đo đạc khối lượng
 9. Size – Kích thước
 10. Magnitude – Quy mô, kích thước

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Weight” với nghĩa là “trọng lượng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The weight of the package is 5 kilograms. => Trọng lượng của gói hàng là 5 kilogram.
 2. She lifted the weight effortlessly. => Cô ấy nhấc trọng lượng một cách dễ dàng.
 3. The weight of the car is evenly distributed. => Trọng lượng của chiếc xe được phân bố đều.
 4. The doctor advised him to lose weight for better health. => Bác sĩ khuyên anh ấy giảm cân để cải thiện sức khỏe.
 5. Please specify the weight of the item you want to purchase. => Vui lòng xác định trọng lượng của món hàng bạn muốn mua.
 6. The weight of the luggage exceeded the airline’s limit. => Trọng lượng hành lý vượt quá giới hạn của hãng hàng không.
 7. The weight of an object is influenced by its mass and the force of gravity. => Trọng lượng của một vật được ảnh hưởng bởi khối lượng và lực trọng trường.
 8. Her weight loss journey has been inspiring to many. => Hành trình giảm cân của cô ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều người.
 9. The weight of the book in my bag is making it difficult to carry. => Trọng lượng của quyển sách trong túi của tôi làm cho việc mang nó trở nên khó khăn.
 10. The gym has a variety of weight training equipment. => Phòng tập có nhiều thiết bị tập thể dục có trọng lượng khác nhau.
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button