Tiếng anh

Tin Tức

Trong Tiếng Anh, đường đi là Way, có phiên âm cách đọc là /weɪ/.

Đường đi “Way” thường ám chỉ một tuyến đường hoặc phương pháp để đến địa điểm nào đó. Nó có thể ám chỉ cách di chuyển từ một vị trí đến vị trí khác, cũng như cách tiếp cận hoặc phương pháp thực hiện một nhiệm vụ, hoạt động hay mục tiêu nào đó.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường đi” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Route – Đường đi
 2. Path – Đường đi
 3. Journey – Hành trình
 4. Wayfinding – Hướng dẫn đường đi
 5. Course – Đường đi
 6. Trail – Đường đi
 7. Passage – Đường đi
 8. Method – Phương pháp
 9. Approach – Tiếp cận
 10. Route map – Bản đồ đường đi

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Way” với nghĩa là “đường đi” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Please show me the way to the nearest bus stop. => Xin hãy chỉ cho tôi đường đi đến trạm xe buýt gần nhất.
 2. The old bridge is the only way across the river. => Cây cầu cũ là cách duy nhất để qua sông.
 3. Is there a shortcut or a faster way to get there? => Có đoạn đường ngắn hơn hoặc cách nào nhanh hơn để đến đó không?
 4. The GPS will guide us on the right way to the destination. => GPS sẽ chỉ dẫn chúng ta theo đúng hướng để đến điểm đích.
 5. I’m lost and don’t know the way back home. => Tôi lạc đường và không biết cách quay về nhà.
 6. We took a scenic way through the countryside. => Chúng tôi chọn cách đi xuyên qua vùng nông thôn.
 7. The hiking trail is a challenging but rewarding way to explore the mountains. => Đường dẫn leo núi là cách khám phá núi đầy thách thức nhưng đáng đổ công.
 8. The quickest way to the airport is by taking the highway. => Cách nhanh nhất để đến sân bay là đi qua đường cao tốc.
 9. We found a hidden way through the forest that led to a beautiful waterfall. => Chúng tôi tìm thấy một đường rừng ẩn dẫn đến một thác nước đẹp.
 10. Following the signs is the best way to avoid getting lost in the city. Theo dấu chỉ dẫn là cách tốt nhất để tránh bị lạc trong thành phố.
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button