Tiếng anh

Tiếng Anh 10 Unit 5 5.1 Vocabulary

Bài 2

2. Read the text and mark the statements true (T) or false (F).

(Đọc bài viết và xác định những câu dưới là đúng (T) hay sai (F).)

You want to help the needy, but you are not sure what to do. Here is a short list of things you can prepare to donate to the homeless shelters.

Shampoo and soap are very useful for needy people. Don’t forget things like hair brushes, toothbrushes and toothpaste.

The shelters need to provide first-aid kits to their guests. Think about how many times you need something like a plaster. You can donate plasters and other medical supplies to help the needy.

If you have extra blankets, wash them and bring them to the shelters. A fresh and clean blanket can keep someone warm.

Warm clothes are particularly useful in the winter. Please donate jeans and jackets in good condition. Most homeless shelters need more men’s clothes than women’s clothes. If you have an old pair of jeans, there will certainly be someone who could use them.

1. Homeless shelters need toiletries. T/F

2. First-aid kits have plasters and other medical supplies. T/F

3. Blankets can help the needy stay warm. T/F

4. Homeless shelters need more men’s clothes than women’s clothes. T/F

5. Homeless shelters always need men’s jeans. T/F

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn muốn giúp đỡ những người khó khăn, nhưng bạn không biết mình cần phải làm gì. Dưới đây là danh sách ngắn những thứ bạn có thể chuẩn bị để hiến tặng cho những mái ấm tình thương.

Những người khó khăn rất cần dầu gội và xà phòng. Đừng quên những thứ như lược chải đầu, bàn chải đánh răng và kem đánh răng.

Những mái ấm cần cung cấp bộ sơ cứu cho những người ghé tới đó. Hãy nghĩ đến những lần bạn cần một thứ gì đó ví dụ như băng dán vết thương. Bạn có thể tặng băng dán hoặc các vật dụng y tế khác để giúp những hoàn cảnh khó khăn.

Nếu như bạn có những chiếc chăn không dùng tới nữa, hãy giặt sạch và mang chúng đến các mái ấm. Một chiếc chăn sạch và thơm có thể giúp một người giữ ấm.

Quần áo ấm cũng rất hữu dụng, đặc biệt là trong mùa đông. Hãy hiến tặng quần jeans và áo khoác trong tình trạng còn sử dụng được. Đa số những mái ấm tình thương cần nhiều quần áo cho nam hơn là nữ. Nếu như bạn có một chiếc quần jeans cũ, chắc chắn sẽ có một ai đó có thể sử dụng được nó.

Lời giải chi tiết:

1. T

Những mái ấm tình thương rất cần những đồ dùng vệ sinh cá nhân => Đúng

2. T

Bộ sơ cứu gồm băng dán vết thương và các vật dụng y tế khác => Đúng

3. T

Chăn có thể giúp những người khó khăn giữ ấm => Đúng

4. T

Các mái ấm tình thương cần nhiều quần áo nam hơn quần áo nữ => Đúng

5. F

Các mái ấm tình thương luôn cần quần jeans nam => Sai

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button