Tiếng anh

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 49 Unit 6 Speaking sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 49 Unit 6 Speaking – Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 49 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)

Đáp án:

1. A

2. D

3. C

4. B

Hướng dẫn dịch:

1. Mai: Công việc của bác sĩ phẫu thuật theo truyền thống thường phổ biến hơn đối với nam giới?

Minh: Đúng vậy. Nhưng mọi thứ đang thay đổi

2. Khôi: Chỉ những người đàn ông mới có đủ trí lực để thực hiện những ca mổ dài và mệt mỏi.

Thanh: e là không đồng ý. Phụ nữ có thể mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần.

3. Tùng: Nam và nữ có khả năng học hỏi và ứng dụng kiến thức y học như nhau. Vì vậy cả hai đều có thể là những bác sĩ phẫu thuật giỏi.

Nga: Hoàn toàn có thể.

4. Lucy: Tôi muốn trở thành một cảnh sát giống như mẹ tôi.

Peter: Tôi không thể đồng ý hơn.

Bài 2 (trang 49 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Prepare a short talk about why girls shouldn’t get married before the age of 18, using some of the ideas in the box. You can start the talk with the given sentence. (Chuẩn bị một bài nói chuyện ngắn về lý do tại sao các cô gái không nên kết hôn trước 18 tuổi, sử dụng một số ý tưởng trong khung. Bạn có thể bắt đầu bài nói với câu cho sẵn.)

Gợi ý:

I think girls shouldn’t get married before the age of 18 for a number of reasons. Firstly, girls who get married early may become victims of domestic violence. They may also face serious health risks because young girls are not physically developed to give birth. Secondly, child marriage forces girls to leave school early. As a result, they won’t get enough education or develop any job skills to earn good salaries. In short, getting married before 18 is not good for girls and governments and organisations should do something to end child marriage.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ con gái không nên kết hôn trước 18 tuổi vì một số lý do. Thứ nhất, trẻ em gái kết hôn sớm có thể trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Họ cũng có thể phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng vì các cô gái trẻ chưa phát triển thể chất để sinh con. Thứ hai, tảo hôn buộc các em gái phải nghỉ học sớm. Kết quả là, họ sẽ không được học hành đầy đủ hoặc phát triển bất kỳ kỹ năng công việc nào để kiếm được mức lương cao. Tóm lại, kết hôn trước 18 tuổi không tốt cho trẻ em gái và các chính phủ, tổ chức nên làm gì đó để chấm dứt nạn tảo hôn.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • I. Pronunciation (trang 45 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Read the sentences and underline the three-syllable adjectives and verbs. ….

 • II. Vocabulary (trang 45, 46 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. Find eight words you have learnt in this unit and write them in the space ….

 • III. Grammar (trang 46, 47 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets ….

 • IV. Reading (trang 47, 48 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. Read the text and choose the best answers. ….

 • VI. Writing (trang 49, 50 SBT Tiếng Anh 10 Global success): 1. Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences. ….

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button