Tiếng anh

Communication and culture trang 54 Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication 1

East Meets West

1. Listen to an introduction to a charitable organisation. Complete the table.

(Nghe lời giới thiệu về một tổ chức từ thiện. Hoàn thành bảng bên dưới.)

Communication and culture trang 54 Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới</>

Phương pháp giải:

In Viet Nam, East Meets West has launched the “Inspire Sports” programme in Quang Tri Province to provide disabled people with opportunities to take part in sports with professional coaches and healthcare workers.

East Meets West is also working with Viet Nam Television on an international campaign called “Life is Beautiful” to raise awareness about the issues that disabled people are facing in the country, to raise funds to support them, and to create a more possitive attitude towards them.

East Meets West’s programmes send the message that people with disabilities, despite their limitations, can overcome difficulties to achieve success in life.

Tạm dịch:

East Meets West được bắt đầu bởi nhân viên cứu trợ nhân đạo Le Ly Ilayslip năm 1988. Mục đích ban đầu của cô là giúp hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Kể từ khi thành lập công ty. East Meets West đã trở thành một tổ chức phi chính phủ với các dự án quy mô lớn ở Đông Nam Á và Nam Á. Các chương trình của mình chủ yếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, nước sạch và vệ sinh tốt, nhằm giúp đỡ người dân ở Châu Á có cuộc sống tốt hơn.Tại Việt Nam, East Meets West đã khởi động chương trình “Inspire Sports” ở tỉnh Quảng Trị nhằm cung cấp cho người khuyết tật cơ hội tham gia thể thao với các huấn luyện viên và nhân viên y tế.

East Meets West cũng đang làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam trong một chiến dịch quốc tế gọi là “Cuộc sống tươi đẹp” nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề mà người khuyết tật phải đối mặt trong nước, gây quỹ để hỗ trợ họ và tạo ra một thái độ tích cực với họ.

Các chương trình của East Meets West đưa ra thông điệp rằng người khuyết tật, mặc dù có những hạn chế, có thể vượt qua những khó khăn để đạt được thành công trong cuộc sống.

Lời giải chi tiết:

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button