Tiếng anh

Với lời giải bài tập Unit 5 lớp 9: Getting started trong Unit 5: Wonders of Viet Nam Tiếng Anh 9 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5.

Unit 5 lớp 9: Getting started

Unit 5 lớp 9: Getting started (phần 1 → 4 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam – Getting started – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Veronica: Cậu biết gì không? Mình định đi Huế tuần tới.

Mi: Thật tuyệt! Chắc cậu đang hào hứng lắm?

Veronica: Rất nhiều. Cậu đã tới đó bao giờ chưa?

Mi: Có, mình đến đó 3 lần rồi. Đó là 1 nơi đáng kinh ngạc. Cậu tới đó bằng gì?

Veronica: Bố mình gợi ý là đi máy bay.

Mi: Thế thì đắt lắm. Cậu nên đi tàu. Cậu sẽ có thể gặp gỡ mọi người và ngắm cảnh đẹp nhìn từ tàu ra.

Veronica: Nghe có vẻ tốt hơn đấy. Cậu có biết chỗ ở nào tốt ở Huế không?

Mi: Cậu nên tới khách sạn Romance. Mình sẽ cho cậu địa chỉ nếu cậu muốn.

Veronica: Thật tuyệt, cảm ơn nhé. Cách tốt nhất để đi thăm quan quanh đó là gì?

Mi: Tốt nhát là đi xe kéo. Nhanh với rẻ hơn taxi.

Veronica: Thật may khi biết điều này. Vậy những địa điểm thăm quan nào không nên bỏ lỡ, có bảo tàng nào hay không?

Mi: Không nhưng đừng ngại. Có nhiều điều còn thú vị hơn cả bảo tàng. Cậu nhất định phải tới thăm Hoàng Thành. Nó là một trong những kì quan của Việt Nam. Thực tế, nó được UNESCO công nhận là di tích lịch sử văn hóa.

Veronica: Mình cũng có nghe nói. Có gì đáng xem nữa không?

a. Read the conversation again and fill in each gap with no more than three words. (Đọc lại đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống với không quá 3 từ.)

1. Veronica’s family is going to ___________ next week.

2. Mi has been to Hue City ___________ times.

3. Veronica’s father suggested they should ___________.

4. Mi suggested going by train because Veronica’s family can meet people and see a lot of ___________.

5. Mi suggested Veronica should ___________ to get around Hue City.

6. In Mi’s opinion, Veronica shouldn’t go to ___________.

Đáp án:

1. Hue City2. three3. go by air4. beautiful sights5. use rickshaws6. the museums

Giải thích:

1. Thông tin: Veronica: Guess what? I’m going to Hue City next week.

2. Thông tin: Mi: Yes, I have. Three times, actually.

3. Thông tin: Veronica: My father suggests we should go by air.

4. Thông tin: Mi: That’s too expensive! I suggest going by train. You can meet people and see a lot of beautiful sights from the train.

5. Thông tin: Mi: It’s probably best to use rickshaws.

6. Thông tin: Mi: Er no, don’t bother going to the museums.

Hướng dẫn dịch:

1. Gia đình của Veronica sẽ tới thăm thành phố Huế vào tuần tới.

2. Mi đã đến Thành phố Huế 3 lần.

3. Bố của Veronica khuyên họ nên đi bằng máy bay.

4. Mi gợi ý họ nên đi bằng tàu vì gia đình của Veronica có thể gặp gỡ nhiều người và xem nhiều cảnh đẹp.

5. Mi gợi ý Veronia nên đi xe kéo xung quanh thành phố Huế.

6. Theo quan điểm của Mi, Veronia không nên đi tới bảo tàng.

b. Read the conversation again and find the expressions Veronica and Mi use to ask for, make, and respond to recommendations (Đọc lại đoạn hội thoại và tìm những câu của Veronica và Mi sử dụng để xin, đưa ra và trả lời gợi ý.)

Asking for recommendationsMaking recommendationsResponding to recommendations

– Do you know any good places to stay in Hue City?

– What’s the best way to get around?

– What are the things we shouldn’t miss – any good museums?

– What else is worth seeing?

– I’d recommend the Romance Hotel.

– It’s probably best to use rickshaws.

– You should definitely see the Royal Citadel.

– That sound better.

– Great, thanks.

– That’s good to know.

– That’s what I’ve heard.

Hướng dẫn dịch:

Yêu cầu giới thiệu

Đưa ra đề xuất

Phản hồi các đề xuất

– Bạn có biết chỗ nghỉ nào tốt ở Thành phố Huế không?

– Cách tốt nhất để đi lại là gì?

– Những điều chúng ta không nên bỏ lỡ – bất kỳ bảo tàng tốt nào?

– Còn gì đáng xem nữa không?

– Tôi muốn giới thiệu khách sạn Romance.

– Tốt nhất nên dùng xe kéo.

– Nhất định nên xem Hoàng thành.

– Mà âm thanh tốt hơn.

– Cảm ơn rất nhiều.

– Biết vậy thì tốt.

– Đó là những gì tôi đã nghe.

2a. Write the responses below into the correct columns. (Viết câu trả lời vào đúng cột.)

Asking for recommendationsRecommending thingsNot recommending thingsResponding to recommendations What about places outside Hue City?It’s well worth seeing.Don’t drink the water.Thanks, that’s really useful. Have you got any other tips?It’s probably best to go by train.I wouldn’t eat anything that’s sold in the street. You really must go to Agra.It isn’t really worth seeing.

b. Match sentences (1-4) to sentences (a-d) to make exchanges. Then practise the exchanges with a partner (Nối các câu (1-4) với các câu (a – d) để tạo nên các trao đổi. Sau đó luyện tập các trao đổi với người bên cạnh.)

1. Do you know any good places to eat?

2. I wouldn’t eat anything that’s sold in the street. You can easily get ill.

3. Is there anything else worth visiting?

4. And what about souvenirs?

a. Er no, don’t bother buying things there. They’re too expensive.

b. There’s Gia Long Tomb. That’s well worth a visit.

c. I’d recommend a place called Shanti – the food there is delicious.

d. Yes, that’s what I’ve heard.

Đáp án:

1-b2-c3-d4-a

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có biết chỗ nào ăn ngon không? Có lăng Gia Long. Điều đó rất đáng để ghé thăm.

2. Tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì bán trên đường phố. Bạn có thể dễ dàng bị ốm. Tôi muốn giới thiệu một nơi tên là Shanti – đồ ăn ở đó rất ngon.

3. Có điều gì khác đáng để tham quan không? Vâng, đó là những gì tôi đã nghe.

4. Và những gì về quà lưu niệm? Ờ không, đừng mua đồ ở đó. Chúng quá đắt.

3a. Below are some places of interest in Viet Nam. Write them under the pictures. (Dưới đây là một vài địa danh ở Việt Nam. Viết tên chúng dưới các bức tranh.)

a. Ha Long Bay

b. Phong Nha Cave

c. Po Nagar Cham Towers

d. One Pillar Pagoda

e. Saigon – Notre Dame Cathedral

f. Cuc Phuong National Park

Đáp án:

1b2c3e4a5f6d

b. Now put them in the correct column. (Đặt vào đúng cột)

Natural wondersMan-made wonders

Ha Long Bay

Phong Nha Cave

Cuc Phuong National Park

One Pilar Pagoda

Po Nagar Cham Towers

Saigon Notre-Dame Cathedral

Hướng dẫn dịch:

Kỳ quan thiên nhiên

Kỳ quan nhân tạo

Vịnh Hạ Long

Động Phong Nha

Vườn quốc gia Cúc Phương

Chùa Một Cột

Tháp Chàm Po Nagar

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

4. Work in pairs. Ask and answer questions about some wonders of Viet Nam. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trẻ lời các câu hỏi về các kì quan của Việt Nam.)

Gợi ý:

A: I had a wonderful trip this summer vacation.

B: Where did you visit?

A: Cuc Phuong National Park.

B: Wow! Where is it?

A: It is located in Ninh Binh province.

B: What does it have?

A: Cuc Phuong is home to many kinds of tree and flowers. There are also many animals there. I did learn many things about biology during the trip.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời trong kỳ nghỉ hè này.

B: Bạn đã đến thăm nơi nào?

A: Vườn quốc gia Cúc Phương.

B: Chà! Nó đâu rồi?

A: Nó nằm ở tỉnh Ninh Bình.

B: Nó có gì?

A: Cúc Phương là nơi có nhiều loại cây và hoa. Ở đó cũng có rất nhiều loài động vật. Tôi đã học được nhiều điều về sinh học trong chuyến đi.

Bài giảng: Unit 5 Wonders of Viet Nam – Getting started – Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5 khác:

 • Từ vựng Unit 5: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2a. Wirte the responses …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the words … 2. Fill in each blank …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read part of the conversation … 2. Complete the sentences …

 • Communication (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to the radio … 2. Listen to the next part …

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read an article … 2. Read the article …

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to what … 2. Listen again and complete …

 • Looking Back (phần 1-7 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match adiectives … 2. Underline the correct …

 • Project (phần 1-3 trang 59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read thí promotional … 2. Find a photo …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button