Tiếng anh

Tiếng Anh 7 Unit 12 Getting Started

Bài 3

3. Read again and tick (✓) the information you can find in the conversation.

(Đọc lại và đánh dấu (✓) thông tin bạn có thể tìm thấy trong cuộc trò chuyện.)

1. In Australia, Phong used English in real life.

2. Phong visited some museums.

3. Phillip Island is far from Melbourne.

4. Australia is beautiful.

5. Australians love outdoor activities.

Lời giải chi tiết:

1. In Australia, Phong used English in real life.

(Ở Úc, Phong sử dụng tiếng Anh ngoài đời.)

Thông tin:

Mark: How was your holiday in Australia, Phong?

(Kỳ nghỉ ở Úc của bạn thế nào, Phong?)

Phong: It was fantastic! I got to use my English in real life: asking for directions, reading maps, talking to local people..

(Thật tuyệt vời! Tôi phải sử dụng tiếng Anh của mình ở ngoài đời thực: hỏi đường, đọc bản đồ, nói chuyện với người dân địa phương..)

=> TRUE

2. Phong visited some museums.

(Phong đi thăm một số viện bảo tàng.)

Thông tin:

Mark: What did you see?

(Bạn đã thấy gì?)

Phong: We went penguin watching.

(Chúng tôi đi xem chim cánh cụt.)

=> FALSE

3. Phillip Island is far from Melbourne.

(Đảo Phillip cách Melbourne rất xa.)

Thông tin:

Phong: Just around Melbourne, the city with four seasons in a day.

(Chỉ quanh Melbourne, thành phố có bốn mùa trong ngày.)

Mark: Wow … I didn’t know that. How was it?

(Wow … Tôi không biết điều đó. Nó thế nào?)

Phong: It was great! We took a tour to Phillip Island.

(Thật tuyệt vời! Chúng tôi đã có một chuyến tham quan đến Đảo Phillip.)

=> FALSE

4. Australia is beautiful.

(Nước Úc xinh đẹp.)

Thông tin: Phong: It was. Australia has amazing landscapes.

(Đúng vậy. Úc có những cảnh quan tuyệt vời.)

=> TRUE

5. Australians love outdoor activities.

(Người Úc yêu thích các hoạt động ngoài trời.)

Thông tin:

Mark: Yes, and Australians love outdoor activities.

(Có, và người Úc thích các hoạt động ngoài trời.)

Phong: Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches.

(Đúng vậy. Có rất nhiều người thích thú với các công viên và bãi biển.)

=> TRUE

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button