Tiếng anh

Tiếng Anh 10 Unit 10 Writing

Bài 1

Writing a website advertisement for an ecotour

(Viết bài quảng cáo trên web cho một chuyến du lịch sinh thái)

1. Look at the photos of an ecotour to Hoi An villages (Da Nang, Viet Nam), and complete the notes below. Then discuss your ideas in pairs.

(Hãy xem những bức ảnh về chuyến du lịch sinh thái đến các làng quê Hội An (Đà Nẵng, Việt Nam) và hoàn thành các ghi chú bên dưới. Sau đó, thảo luận ý tưởng của bạn theo cặp.)

Tiếng Anh 10 Unit 10 Writing

What do you think is special about Hoi An villages?

• beautiful vegetable and herb gardens

• __________________________________

• __________________________________

What do you think tourists can do there?

• work on a local farm

• __________________________________

• __________________________________

What can tourists do to make their trip more eco-friendly?

• buy handmade products to help local businesses

• __________________________________

• __________________________________

Lời giải chi tiết:

What do you think is special about Hoi An villages?

(Bạn thấy làng quê Hội An có gì đặc biệt?)

• beautiful vegetable and herb gardens

(vườn rau và thảo mộc xinh đẹp)

• coconut palms near the Thu Bon River

(rặng dừa gần sông Thu Bồn)

• traditional crafts such as colourful paper lanterns

(hàng thủ công truyền thống như đèn lồng giấy đầy màu sắc

What do you think tourists can do there?

(Bạn nghĩ khách du lịch có thể làm gì ở đó?)

• work on a local farm

(làm việc tại một trang trại địa phương)

• do the gardening at a local farm

(làm vườn tại một trang trại địa phương)

• ride bicycles through the villages travel on basket boats

(đi xe đạp qua các làng, du ngoạn trên thuyền thúng)

• visit craft villages

(tham quan làng nghề thủ công)

What can tourists do to make their trip more eco-friendly?

(Khách du lịch có thể làm gì để chuyến đi của họ thân thiện hơn với môi trường?)

• buy handmade products to help local businesses

(mua các sản phẩm thủ công để giúp các doanh nghiệp địa phương)

• use eco-friendly transport such as bicycles

(sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp)

• buy traditional crafts to help local people

(mua hàng thủ công truyền thống để giúp đỡ người dân địa phương)

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button