Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 8 Looking Back trang 16 trong Unit 1: Leisure time Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1.

Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking Back (trang 16) – Tiếng Anh 8 Global Success

1 (trang 16 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with appropriate leisure activities. (Hoàn thành các câu với các hoạt động giải trí thích hợp.)

1. Mai loves … online for about 30 minutes a day. She thinks puzzles are good for the brain.

2. My favourite leisure activity is … I can make many things myself, such as paper flowers and bracelets.

3. … is a popular way for teens to spend their free time. Many of them send messages to each other every day.

4. My brother is fond of … with his friends. On Sundays, he usually plays football, goes swimming, or plays badminton with them.

5. Tom spends one hour on the Internet almost every day. He is keen on …

Đáp án:

1. doing puzzles

2. doing DIY

3. Messaging friends

4. playing sports

5. surfing the net

Hướng dẫn dịch:

1. Mai thích giải câu đố trên mạng khoảng 30 phút mỗi ngày. Cô ấy nghĩ câu đố rất tốt cho não.

2. Hoạt động giải trí yêu thích của tôi là làm đồ thủ công. Tôi có thể tự làm nhiều thứ, chẳng hạn như hoa giấy và vòng đeo tay.

3. Nhắn tin cho bạn bè là một cách phổ biến để thanh thiếu niên dành thời gian rảnh rỗi. Nhiều người trong số họ gửi tin nhắn cho nhau mỗi ngày.

4. Anh trai tôi thích chơi thể thao với bạn bè của anh ấy. Vào Chủ nhật, anh ấy thường chơi bóng đá, đi bơi hoặc chơi cầu lông với họ.

5. Tom dành một giờ trên Internet gần như mỗi ngày. Anh ấy rất thích lướt mạng.

2 (trang 16 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write complete sentences from the given cues. (Viết câu hoàn chỉnh từ gợi ý cho sẵn.)

1. I / not / fond / make models / because / I / not patient.

2. my friends / keen / do judo / and / they / go / judo club / every Sunday.

3. – why / you / not into / cook? – because / often / burn / myself.

4. they / interested / play / badminton / after / school?

5. my cousin / crazy / about / surf / net / and / play / computer / games.

Đáp án:

1. I’m not fond of make models because I’m not patient.

2. My friends are keen on doing judo and they go to judo club every Sunday.

3. – Why are you not into cooking? – Because I often burn myself.

4. Are they interested in playing badminton after school?

5. My cousin is crazy about surfing the net and playing computer games.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi không thích làm người mẫu vì tôi không kiên nhẫn.

2. Các bạn của tôi rất thích tập judo và họ đến câu lạc bộ judo vào Chủ nhật hàng tuần.

3. – Tại sao bạn không nấu ăn? – Vì tôi hay tự thiêu.

4. Họ có thích chơi cầu lông sau giờ học không?

5. Em họ của tôi rất thích lướt mạng và chơi game trên máy tính.

3 (trang 16 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Fill in each blank with the correct form(s) of the verb in brackets. (Điền vào mỗi chỗ trống với (các) dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. Does Tom enjoy (cycle) in the park with his friends?

2. Some teenagers don’t like (read) comic books.

3. Mai detests (play) sport because it’s tiring.

4. Trang and Ann love (chat) with each other in their free time.

5. What do Nam and Mark prefer (do) at the weekend?

Đáp án:

1. cycling

2. reading / to read

3. playing

4. chatting / to chat

5. doing / to do

Giải thích:

1. enjoy + Ving = thích làm gì

2. like + Ving / to V = thích làm gì

3. detest + Ving = ghét làm gì

4. love + Ving / to V = thích làm gì

5. prefer + Ving / to V = thích làm gì

Hướng dẫn dịch:

1. Tom có thích đạp xe trong công viên với bạn bè không?

2. Một số thanh thiếu niên không thích đọc truyện tranh.

3. Mai ghét chơi thể thao vì nó mệt.

4. Trang và Ann thích trò chuyện với nhau khi rảnh rỗi.

5. Nam và Mark thích làm gì vào cuối tuần?

4 (trang 16 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary. (Hoàn thành đoạn văn. Sử dụng (các) dạng đúng của động từ trong ngoặc và hình ảnh. Thêm nhiều từ hơn nếu cần)

Đáp án:

2. reading / to read books

3. messaging (friends)

4. making / to make flowers

5. knitting / to knit

6. playing badminton

Hướng dẫn dịch:

Ann là người bạn tốt nhất của tôi. Cô ấy thường có thời gian rảnh vào cuối tuần. Cô ấy thích cưỡi ngựa ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Đôi khi, cô ấy thích đọc hoặc nhắn tin (bạn bè). Cô ấy cũng thích làm hoa và đan len. Có một điều cô ấy không thích làm trong thời gian rảnh rỗi. Cô ấy không thích chơi cầu lông.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure time hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 1

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1 (trang 10)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1 (trang 14)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project (trang 17)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside
 • Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers
 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button