Tiếng anh

Skills Review 1 (Unit 1-2-3) trang 38 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 1 a

Reading

Task 1. Read the two letters: one from a girl and the other from Miss Wiselady.

(Đọc 2 bức thư sau: 1 bức từ 1 cô gái và một bức từ cô Wiselady.)

Dear Miss Wiselady,

I am in grade 9 at a school in town. I absolutely love my school, and I love my classmates, except one thing.

It seems that the girls are always saying negative things about our teachers, even our headmistress. This kind of gossip makes me uncomfortable and upset. I don’t think it’s good for the study atmosphere, and it would be terrible if the teachers found out. I don’t know how to face up to this issue. What should I do?

Upset

Dear Upset,

Well, that is a nasty problem. If you really wanted to do something, you could explain how you feel. Tell them that they should not go on with the gossip. But it might be too direct for some people. I suggest you try to keep away from it as much as possible. Keep quiet, or better still, just leave them if you are not comfortable with the topic of discussion.

Wiselady

a. Underline the phrasal verbs in the letters and say what they mean.

(Gạch chân cụm động từ và nói xem chúng có nghĩa là gì.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Cô Wiselady thân mến,

Cháu đang học lớp 9 tại một trường học trong thành phố. Cháu rất yêu thích trường học của tôi, và cháu yêu quý bạn học của cháu, ngoại trừ một điều.

Có vẻ như các bạn gái luôn luôn nói những điều tiêu cực về giáo viên, ngay cả về hiệu trưởng của chúng cháu. Kiểu chuyện phiếm này khiến cháu cảm thấy không thoải mái và khó chịu. Cháu không nghĩ rằng nó là phù hợp trong môi trường học tập, và điều đó sẽ thật khủng khiếp nếu các giáo viên phát hiện ra. Cháu không biết làm thế nào để đối mặt với vấn đề này. Cháu nên làm gì?

***

Upset thân mến,

Chà, đó là một vấn đề khó chịu. Nếu cháu thực sự muốn làm điều gì đó, cháu có thể giải thích cảm giác của cháu. Nói với họ rằng họ không nên tiếp tục với những tin đồn. Nhưng có thể việc này là quá trực tiếp, thẳng thắn đối với một số người. Cô đề nghị cháu cố gắng tránh xa càng nhiều càng tốt. Giữ im lặng, hoặc tốt hơn, chỉ việc rời đi nếu cháu không thoải mái với chủ đề thảo luận.

Wiselady

Lời giải chi tiết:

* Bức thư gửi cho Miss Wiselady:

found out = got information: nhận tin/ phát hiện ra

face up to = deal with: giải quyết

* Bức thư gửi cho Upset:

– go on with = continue: tiếp tục

– keep away from = avoid: tránh

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button