Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 8 Getting Started trang 50, 51 trong Unit 5: Our customs and traditions Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 5.

Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started (trang 50, 51) – Tiếng Anh 8 Global Success

1 (trang 50 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Elena: Wow, this girl looks so cute.

Trang: Yeah … She’s my cousin. She’s at Sa Dec Flower Village. Tet is coming soon, so many people visit flower villages to take pictures with the blooming flowers.

Elena: Oh, I’m fond of admiring the flowers. Does your family visit places like this too?

Trang: Yes, we do. We usually visit Nhat Tan Village to buy kumquat trees and peach blossoms.

Elena: I see flowers and ornamental trees everywhere these days. What are they for?

Trang: We, Vietnamese, use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tet tradition.

Elena: And what’s that tall tree in the photo?

Trang: Well, it’s actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They hang decorative items like small bells and lanterns on it. They want to chase away bad luck and pray for a lucky new year.

Elena: Interesting! I didn’t know that.

Hướng dẫn dịch:

Elena: Wow, cô gái này trông thật dễ thương.

Trang: Yeah… Cô ấy là em họ của tôi. Cô ấy ở Làng Hoa Sa Đéc. Tết sắp đến, rất nhiều người đến các làng hoa để chụp ảnh với những bông hoa đang khoe sắc.

Elena: Ồ, tôi thích chiêm ngưỡng những bông hoa. Gia đình bạn có hay đến những nơi như thế này không?

Trang: Có. Chúng tôi thường ghé thăm làng Nhật Tân để mua cây quất và hoa đào.

Elena: Tôi thấy hoa và cây cảnh ở khắp mọi nơi trong những ngày này. Chúng dùng để làm gì?

Trang: Chúng tôi, người Việt Nam, sử dụng cây và hoa để trang trí và cúng dường. Chúng là một phần quan trọng của truyền thống Tết của chúng tôi.

Elena: Và cái cây cao trong ảnh là gì?

Trang: À, thực ra nó là một cây sào tre. Người ta đặt nó ở sân đình. Họ treo những đồ trang trí như chuông nhỏ và đèn lồng trên đó. Họ muốn xua đuổi những điều xui xẻo và cầu mong một năm mới nhiều may mắn.

Elena: Thú vị thật! Tôi không biết điều đó.

2 (trang 51 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and tick (v) T (True) or F (False) (Đọc đoạn hội thoại lần nữa và đánh dấu (v) T (True) hoặc F (Sai))

1. Elena and Trang are at Sa Dec Flower Village.

2. Many people visit flower villages to take photos.

3. Trang’s family usually buys kumquat trees and peach blossoms at Nhat Tan Village.

4. Flowers are not part of any Vietnamese traditions.

5. People decorate bamboo poles with small bells and lanterns for New Years.

Hướng dẫn dịch:

1. Elena và Trang đang ở Làng hoa Sa Đéc.

2. Nhiều người đến làng hoa để chụp ảnh.

3. Gia đình Trang thường mua cây quất và hoa đào ở Làng Nhật Tân.

4. Hoa không phải là một phần của truyền thống Việt Nam.

5. Mọi người trang trí cọc tre bằng chuông nhỏ và đèn lồng cho Năm Mới.

Đáp án:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

Giải thích:

1. Thông tin: Trang: Yeah … She’s my cousin. She’s at Sa Dec Flower Village.

2. Bức hình của bài 1 là dẫn chứng cho câu này.

3. Thông tin: Trang: … We usually visit Nhat Tan Village to buy kumquat trees and peach blossoms.

4. Thông tin: Trang: We, Vietnamese, use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tet tradition.

5. Thông tin: Trang: Well, it’s actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They hang decorative items like small bells and lanterns on it.

3 (trang 51 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the phrases with the correct pictures (Nối các cụm từ với hình ảnh đúng)

Đáp án:

1. d

2. a

3. e

4. b

5. c

Giải thích:

1. cây cảnh

2. cọc tre

3. đồ trang trí

4. hoa nở

5. nhà chung

4 (trang 51 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the verbs from the box (Hoàn thành các câu với các động từ từ hộp)

1. The British decorate their Christmas trees and _________ presents under them.

2. Tomi likes to _________ the view from the hill.

3. In many cultures, knocking on wood is a way to _________ away bad spirits.

4. Many Asians go to Buddhist temples to _________ for good luck.

Đáp án:

1. place

2. admire

3. chase

4. pray

Giải thích:

1. place = đặt

2. admire = ngưỡng mộ

3. chase = xua đuổi

4. pray = cầu nguyện

Hướng dẫn dịch:

1. Người Anh trang trí cây thông Noel và đặt quà bên dưới.

2. Tomi thích ngắm cảnh từ trên đồi.

3. Trong nhiều nền văn hóa, gõ vào gỗ là một cách để xua đuổi những linh hồn xấu.

4. Nhiều người châu Á đến chùa để cầu may mắn.

5 (trang 51 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): QUIZ. New Years around the world (QUIZ. Năm mới trên khắp thế giới)

People around the world celebrate New Years differently. Choose the country with each tradition below. (Mọi người trên khắp thế giới ăn mừng năm mới khác nhau. Chọn quốc gia với mỗi truyền thống dưới đây)

1. Visiting pagodas

A. The US B. Viet Nam

2. Throwing water at each other

A. Thailand B. Japan

3. Ringing a bell 108 times

A. Japan B. Viet Nam

4. Giving and receiving lucky money

A. The US B. Viet Nam

5. Watching a ball drop at midnight in Times Square

A. Thailand B. The US

Đáp án:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Viếng chùa

2. Té nước vào nhau

3. Rung chuông 108 lần

4. Tặng và nhận lì xì

5. Xem thả bóng lúc nửa đêm ở Quảng trường Thời đại

Bài giảng: Unit 5 Getting Started – Cô Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 5

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53, 54)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication (trang 54, 55)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1 (trang 55, 56)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking Back (trang 58)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Project (trang 59)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button