Toplist

Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất

iPhone 11 series là siêu phẩm đã từng làm mưa làm gió trên thị trường năm 2019. Đến thời điểm hiện tại siêu phẩm này vẫn còn rất hot với thiết kế sang trọng không bị lỗi thời. Hãy cùng bài viết tổng hợp qua top 100+ hình nền iPhone 11 để tăng thêm sự mới mẻ cho chiếc điện thoại của bạn nhé.

1. Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp

Đầu tiên, hãy cùng nhau nhìn ngắm qua những mẫu hình nền iPhone 11 series 4K cực đẹp dưới đây nhé.

Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 316
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 317
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 318
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 319
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 320
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 321
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 322
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 323
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 324
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 325
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 326
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 327
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 328
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 329
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 330

2. Hình nền điện thoại iPhone 11 thường mặc định

Nếu bạn không thích những mẫu hình nền nhiều chi tiết, thì các mẫu hình nền iPhone 11 mặc định cũng là một lựa chọn hoàn hảo để thể hiện sự sang trọng cho chiếc điện thoại của bạn.

Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 331
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 332
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 333
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 334
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 335
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 336
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 337
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 338
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 339
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 340
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 341
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 342
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 343
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 344
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 345

3. Hình nền điện thoại iPhone 11 Pro mặc định

Hãy cùng tham khảo qua một số mẫu hình nền iPhone 11 Pro mặc định dưới đây nhé.

Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 346
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 347
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 348
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 349
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 350
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 351
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 352
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 353
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 354
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 355
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 356
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 357
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 358
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 359
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 360

4. Hình nền điện thoại iPhone 11 Pro Max mặc định

Một số mẫu hình nền iPhone 11 Pro Max mặc định cực sang trọng tham khảo thêm.

Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 361
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 362
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 363
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 364
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 365
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 366
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 367
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 368
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 369
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 370
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 371
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 372
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 373
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 374
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 375

5. Hình nền điện thoại iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Full HD

Tổng hợp các mẫu hình nền điện thoại iPhone 11 series Full HD cực độc đáo, sang trọng.

Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 376
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 377
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 378
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 379
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 380
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 381
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 382
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 383
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 384
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 385
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 386
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 387
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 388
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 389
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 390

6. Hình nền iPhone 11 series cute

Nếu bạn thích những mẫu hình nền iPhone 11 cute thì đừng bỏ qua những mẫu hình nền dưới đây nhé.

Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 391
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 392
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 393
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 394
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 395
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 396
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 397
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 398
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 399
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 400
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 401
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 402
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 403
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 404
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 405

7. Tổng hợp hình nền iPhone 11 series đẹp mới nhất 2023

Các mẫu hình nền điện thoại iPhone 11 màu sắc mới nhất năm 2023 tham khảo thêm.

Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 406
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 407
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 408
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 409
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 410
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 411
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 412
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 413
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 414
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 415
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 416
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 417
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 418
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 419
Hình nền iPhone 11
Tải ngay 100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp nhất 420

8. Tạm kết: Hình nền iPhone 11 series

Bài viết “100+ Hình nền iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max 4K đẹp mịn nhất” đã tổng hợp đa dạng nhiều mẫu hình nền đẹp mắt, sang trọng trên iPhone 11 series. Để tham khảo thêm nhiều mẫu hình nền mới lạ, độc đáo và nhiều tin tức công nghệ mới hấp dẫn khác hãy xem tại trang Dchannel nhé.

Di Động Việt cam kết mang đến “CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI” với sự tận tâm, trách nhiệm và chu đáo đối với từng khách hàng. Tận tâm tỉ mỉ và tinh tế trong từng chi tiết, hệ thống cửa hàng của chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất cho tất cả khách hàng.

Xem thêm:

  • 100+ Hình nền iPhone độc đẹp lạ mới nhất cho bạn
  • 100+ Hình nền Chill cho điện thoại iPhone, Android đẹp mới nhất 2023
  • Tải ngay hình nền hoa đẹp cho iPhone chất lượng cao nhất
  • 50+ hình nền nokia cho iPhone (1280, đen trắng…) độc đáo nhất cho bạn

Di Động Việt

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button