Giáo dục

KH An toàn về An ninh trật tự 2022-2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện trường học đạt tiêu chuẩn“An toàn về An ninh trật tự

năm 2022-2023

Thực hiện Quyết định số 612/QĐ-UBND.HC, ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xã đạt chỉ tiêu “An ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”; huyện đạt tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội”.

Trường THPT Tràm Chim xây dựng kế hoạch thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

– Được sự quan tâm của Đảng ủy, của BGH, các đoàn thể trong nhà trường và chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thông qua các môn học: Sinh học, Lịch sử, Ngữ văn, Giáo dục công dân… nhằm trang bị những kiến thức xã hội cần thiết, để tạo ra những hiểu biết, cũng như nhận xét đánh giá xử lí các tình huống trong cuộc sống trong đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh, biết cách phòng vệ, cư xử đúng chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

– Đội ngũ giáo viên, nhân viên có kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh chấp hành nội qui nhà trường, chấp hành pháp luật.

– Học sinh ở địa bàn vùng nông thôn ít ảnh hưởng của hoạt động băng nhóm, đa phần là học sinh chăm ngoan, lễ phép.

2. Khó khăn

– Còn một số phụ huynh học sinh ít quan tâm đến công tác phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục đạo đức học sinh, dự họp phụ huynh còn ít, thiếu thông tin về an ninh trật tự địa phương, quản lí việc giao tiếp của con em còn nhiều hạn chế.

– Một số phụ huynh còn quá nuông chiều con, con muốn thì đáp ứng theo mà không nghĩ đến các qui định pháp luật, như đưa xe gắn máy, xe mô tô cho con chạy khi con chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

– Học sinh nhà ở các xã, các em nghỉ lại buổi trưa để chiều học tiếp. Một số học sinh cúp tiết trốn học, giao du với những đối tượng bên ngoài không có việc làm, tụ tập la cà quán xá, đi chơi game… từ những tác động của trò chơi điện tử không lành mạnh, các trang mạng xã hội không lành mạnh, chạy theo lối sống bắt chước, thích hưởng thụ, ham chơi liêu lỏng, lười học, ở gia đình thì lười biếng lao động, văn hoá ứng xử không chuẩn mực.

II. MC ĐÍCH, YÊU CU

1. Xây dựng Nhà trường “An toàn về an ninh trật tự” nhằm tạo ra môi trường an toàn, đảm bảo các hoạt động bình thường về dạy và học tại trường học, giữ gìn nhân cách lối sống tốt đẹp trong học đường, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

2. Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh; huy động sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ.

3. Nâng cao hơn nữa chất lượng việc tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ trong giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh.

4. Củng cố mối quan hệ giữa nhà trường với Công an thị trấn Tràm Chim, công an huyện Tam Nông, và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong xây dựng trường học “An toàn về ANTT” thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để đấu tranh, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật của học sinh trong nhà trường cũng như ngoài xã hội.

5. Xác định trách nhiệm giáo dục, chủ động phòng ngừa những vi phạm là chính; xây dựng môi trường giáo dục trong lành để học sinh đến trường học hỏi những điều hay lẽ phải, góp phần xây dựng và hình thành nhân cách tốt, biết tôn trọng pháp luật, sống nhân ái với bạn bè, với mọi người xung quanh.

6. Xây dựng tâm thế chủ động phòng ngừa, tạo sức đề kháng của mỗi người trước sự lôi kéo cám dỗ từ môi trường xã hội, chủ động tránh xa các tệ nạn xã hội, không rơi vào các tệ nạn xã hội.

III. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung 1:

– Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết; Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong trường học.

– Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

– Có đủ các nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục học sinh; phòng, chống cháy, nổ.

– Có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào thi đua trong nhà trường.

– Có văn bản phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương, gia đình học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh.

Nội dung 2:

– Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái pháp luật.

– Không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường.

– Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phạm tội hoặc tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật an toàn giao thông bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng trở lên.

– Không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

– Không để xảy ra mất trộm tài sản có giá trị lớn (từ 50 triệu đồng trở lên).

Nội dung 3:

– Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách hoặc bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh.

– Không có cá nhân thuộc lực lượng bảo vệ bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

– Xây dựng mô hình tự phòng tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự trong nhà trường thông qua đội tự vệ cơ quan, đội đặc nhiệm các lớp.

– Có 70% trở lên Tổ thi đua đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ CB, GV, NV và học sinh toàn trường

– Tổ chức tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan đến An ninh Tổ quốc; những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, An toàn giao thông; những quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo, về rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho học sinh; thông qua nội quy nhà trường, quy định về công tác bảo vệ ANTT… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

– Tổ chức kí cam kết trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, các lớp học, các chi Đoàn, gắn với từng học sinh, kí cam kết về An toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật, thực hiện đạt tiêu chuẩn nhà trường “An toàn về ANTT”.

2. Kiện toàn công tác tổ chức

– Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống vi phạm pháp luật; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội.

– Thành lập đội Cờ đỏ, đội tự quản trong học sinh, xây dựng phong trào lớp tự quản.

– Quy định nhiệm vụ cụ thể của lực lượng bảo vệ trường, Đội tự vệ cơ quan trường học, lực lượng xung kích, và trách nhiệm đội Tự quản lớp.

3. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và các cơ quan, tổ chức về “An toàn về ANTT

– Phối hợp với Công an thị trấn Tràm Chim rà soát, bổ sung quy chế phối hợp hoạt động. Xác định rõ trách nhiệm, vai trò, vị trí của từng lực lượng trong thực hiện công tác đảm bảo ANTT trường học tại nhà trường. Việc trao đổi thông tin và giải quyết các vụ việc liên quan ANTT tại trường học giữa các lực lượng phải đảm bảo yếu tố chặt chẽ, kịp thời.

– Phối hợp với các gia đình học sinh trong quản lý, giáo dục con em mình. Duy trì thường xuyên việc gặp gỡ cha mẹ học sinh để nắm tình hình học tập rèn luyện của từng em tại trường học, kịp thời ngăn chặn các tình huống phát sinh, đối với những học sinh có nguy cơ sa đà vào con đường hư hỏng.

– Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với các nhân viên bảo vệ, trách nhiệm đội tự vệ cơ quan, trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm, đội đặc nhiệm lớp. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lớp, các tổ chức, bộ phận trong trường học. Phát huy hết tinh thần trách nhiệm, để bảo vệ tốt tài sản nhà trường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường, vi phạm pháp luật trong học sinh.

– Ký giao kết với các ngành Công an Huyện, Huyện đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Văn hoá thông tin, Trung tâm y tế, Công an thị trấn Tràm Chim để thực hiện phối hợp tuyên truyền phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, rà soát đối tượng học sinh có nguy cơ vi phạm nội qui nhà trường, học sinh gây rối trật tự ngoài xã hội để giáo dục răn đe.

– Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT trường học.

– Thành lập đường dây nóng qua số điện thoại 02773.501732 và 0916.737.732 khi cần thiết thì học sinh và phụ huynh kịp thời báo những vụ việc xảy ra liên quan đến công tác giáo dục của trường.

– Lập hộp thư góp ý để tiếp nhận các ý kiến phản ánh có liên quan đến công tác giáo dục của trường.

– Lấy ý kiến khảo sát trong học sinh các vấn đề có liên quan đến tình hình an ninh trật tự trong lớp, trường và những vấn đề xã hội khác có đối tượng là học sinh trường có tham gia.

4. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật xung quanh trường học

– Cung cấp thông tin cho lực lượng công an khi có yêu cầu; nắm tình hình, lên danh sách những học sinh chậm tiến, học sinh có quan hệ giao lưu không lành mạnh với các đối tượng bên ngoài để có biện pháp giáo dục, uốn nắn hợp lý.

– Công tác đảm bảo ANTT khu vực xung quanh trường học, các căn tin ký cam kết không bán bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích khác cho học sinh. Tăng cường kiểm tra, không để học sinh bỏ học, bỏ tiết để la cà hàng quán hoặc thực hiện các hành vi xấu.

– Cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát ANTT quanh trường học, tham mưu lực lượng công an ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp chặn đường xin đểu học sinh, đánh học sinh…nhằm bảo vệ các em khỏi bị những đối tượng xấu lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn cho học sinh khi đến trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các chương trình phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường; phòng chống mại dâm, mua bán người trong từng năm học.

– Thành lập Ban chỉ đạo An ninh trường học; GVCN, các giáo viên bộ môn Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Bí thư Đoàn trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm tháng, học kỳ, năm học.

– Hàng năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký kết thi đua phòng chống các tệ nạn xã hội .

– Đoàn thanh niên thường xuyên kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm công tác“ An ninh trật tự trường học” cho Ban giám hiệu.

– Xây dựng kế hoạch tích hợp nội dung bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường vào môn Giáo dục công dân, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

– Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, củng cố tủ sách pháp luật, câu lạc bộ pháp lí, bằng nhiều hình thức: thi hùng biện, hái hoa dân chủ theo chủ đề chủ diểm tháng. Biểu dương gương người tốt việc tốt trong học sinh cũng như ngoài xã hội dưới cờ hoặc bản tin của Đoàn, bản tin phát thanh học đường…

– Chủ động nắm bắt kịp thời các nhóm đối tượng học sinh có nguy cơ sa vào tệ nạn mại dâm để có biện pháp quản lý, giáo dục.

– Phối hợp với lực lượng Công an và các ngành hữu quan hỗ trợ đơn vị trong công tác đảm bảo An ninh trật tự trường học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2020 của Trường THPT Tràm Chim.

Nơi nhận:

– TT BCĐ huyện TN;

– Đảng ủy trường;

– BGH trường;

– BCĐ phòng, chống TNXH trường;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Văn Lai

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button