Giáo dục

Tổng hợp 70+ câu đố chữ hay, thú vị có kèm đáp án

Những câu đố chữ cái đơn giản cho bé

Câu đố vui về chữ cái 1:

Ba anh cùng giống cái mình

Tròn xoe như trái trứng gà nhà ai

Một anh đội mũ thật hay

Anh kia làm biếng cô thời thêm râu

Là chữ gì ?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “O”, “Ô”, “Ơ”

Câu đố vui về chữ cái 2:

Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “A”

Câu đố vui về chữ cái 3:

Có bao nhiêu chữ C trong câu dưới đây:

“Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!”

>> Đáp án của câu đố: 1 Chữ C, Ở Chữ “Cơm”

Câu đố vui về chữ cái 4:

Bình thường em đọc là “u”

Khi em quay ngược chữ “u” ra gì?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “N”

Câu đố vui về chữ cái 5:

Một nét thẳng đứng nghiêm chào

Trên thêm dấu chấm là chữ gì cháu nào nói ngay.

>> Đáp án của câu đố: Chữ “I”

Câu đố vui về chữ cái 6:

Nét tròn em đọc chữ “O”

Khuyết đi một nửa sẽ cho chữ gì ?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “C”

Câu đố vui về chữ cái 7:

Nét móc ngược chính là tôi

Phía phải nét thẳng đứng nghiêm muốn chào.

Câu đố vui về chữ cái 6
Câu đố vui về chữ cái 6

>> Đáp án của câu đố: Chữ “U”

Câu đố vui về chữ cái 8:

Chữ “nờ” hai nét móc

Đứng liền kề cạnh nhau

Thêm một nét móc nữa

Đó chữ gì, nói mau?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “M”

Câu đố vui về chữ cái 9:

Hình dáng tôi giống chữ “u”

Nhưng tôi lại thích có thêm râu dài.

Tôi là chữ gì nói mau?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “Ư”

Câu đố vui về chữ cái 10:

Chữ cái viết tựa như số 9

Tên gọi lại khác chúng mình đoán xem?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “G”

Những câu đố chữ đơn giản cho học sinh

Câu đố vui về chữ cái 1:

Lốc cốc, lốc cốc tôi kêu

Làng trên xã dưới, thảy đều nghe tôi

Có em theo ở đằng đuôi

Là mồm giống thú thường nuôi trong nhà

>> Đáp án của câu đố: Chữ “mõ”, “mõm”

Câu đố vui về chữ cái 2:

Có sắc dùng nội ngoai thương

Để nguyên, môn học do trường phân ra

Dấu hỏi là làng vùng xa

Điểm nặng ấy là mấy đứa thân nhau.

>> Đáp án của câu đố: Chữ “bán”, “ban”, “bản”, “bạn”

Câu đố vui về chữ cái 3:

Giúp ai chăm chỉ học hành

Dù cho công toại danh thành, chẳng xa

Sắc kia nếu phải lìa ra

Nặng vào thì ở chung nhà với Nam

>> Đáp án của câu đố: Chữ “viết”, “Việt”

Câu đố vui về chữ cái 4:

Mang tên một giống trái chua

Thêm huyền là món mọi nhà chấm xôi

Nặng thành người đẻ ra tôi

Thêm “0”, huyền nữa, chuột thòi tránh xa.

>> Đáp án của câu đố: Chữ “me”, “mè”, “mẹ”, “mèo”

Câu đố vui về chữ cái 5:

Không tê nghiền nhỏ thức ăn

Có tê thì đến đêm rằm tìm tôi

Sắc là màu bạc như vôi

Hay là màu tóc của người già nua

>> Đáp án của câu đố: Chữ ” răng”, “trăng”, “trắng”

Câu đố vui về chữ cái 6:

Tôi là hai lá trong người

Khi thời xẹp xuống, khi thời phồng lên

Từ khi mất đứt nửa trên

Thành một thứ quả không nên ăn nhiều.

>> Đáp án của câu đố: Chữ “phổi”, “ổi”

Câu đố vui về chữ cái 7:

Cái chi làm bạn với bình

Nặng vào có thể vẽ hình người ta

Hỏi thành cháy cửa cháy nhà

Thêm huyền thì hết khi mà giận nhau

>> Đáp án của câu đố: Chữ “hoa”, “họa”, “hỏa”, “hòa”

Câu đố vui về chữ cái 8:

Em là hoa cúng ở chùa

Cũng là tên một ông vua đại tài

Nặng đi cho sắc đến thay

Cố đô cổ kính, chẳng hay là gì.

>> Đáp án của câu đố: Chữ “Huệ”, “Huế”

Câu đố vui về chữ cái 8
Câu đố vui về chữ cái 8

Câu đố vui về chữ cái 9:

Mang tên một thứ trái hay

Sắc vào là thứ tài trai thường dùng

Thêm “i” loài thú chạy nhanh

Huyền trên, ngồi ngựa đi quành đường đua

>> Đáp án của câu đố: Chữ “na”, “ná”, “nai”, “nài”

Câu đố vui về chữ cái 10:

Em đây chính thật mười trăm

Đứt đuôi em hóa cặp răng voi già

Không “N” nuôi ở trong nhà

Hừng đông báo thức người ra làm đồng

Huyền đi bạn có biết không

Ấy nơi xe lửa tập trung hằng ngày?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “ngàn”, “ngà”, “gà”, “ga”

Câu đố vui về chữ cái 11:

Mang tên em gái cha tôi

Ngã vào thành bữa thịt xôi linh đình

Có huyền, to lớn thân hình

Hỏi vào để nối đầu mình với nhau

>> Đáp án của câu đố: Chữ “cô”, “cỗ”, “cồ”, “cổ”

Câu đố vui về chữ cái 12:

Mùa này lạnh lắm ai ơi

Có nặng thì ở tít nơi núi rừng

Nặng đi, huyền chạy tới cùng

Thành ra kim loại thường dùng đúc chuông?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “đông”, “động”, “đồng”

Câu đố vui về chữ cái 13:

Ngã về chẳng có cái chi

Nặng không chật hẹp, mọi bề thảnh thơi

Sắc kêu là chuyển đất trời

Huyền thành linh vật vẽ vời nhiều râu

>> Đáp án của câu đố: Chữ “rỗng”, “rộng”, “rống”, “rồng”

Câu đố vui về chữ cái 14:

Tôi đây trầm bổng du dương

Sắc đi, đêm đến khắp phương trên trời

Nặng vào thì chẳng tin lời

Có huyền dùng để đo nơi ruộng đồng?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “sáo”, “sao”, “sạo”, “sào”

Câu đố vui về chữ cái 15:

Bà già thì thích, trẻ nít không ưa

Mất huyền, con vật cày bừa cho ta

Thiếu đầu là của ông già

Bay mũ thành thứ dân ta ăn nhiều

>> Đáp án của câu đố: Chữ “trầu”, “trâu”, “râu”, “rau”

Câu đố vui về chữ cái 16:

“X”, “anh”, gần lại bên nhau,

Thành ra đẹp quá, chính màu trời cao.

Đầu đuôi bỏ, dấu “á” vào

Ai mà không có, làm sao sống đời?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “xanh”, “ăn”

Câu đố vui về chữ cái 17:

Không huyền hạt nhỏ mà cay

Có huyền vác búa đi ngay vào rừng

>> Đáp án của câu đố: Chữ “tiêu”, “tiều”

Câu đố vui về chữ cái 18:

Tôi là em của núi, chẳng bao giờ chịu già

Có sắc vào thành ra vật che đầu bạn gái?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “non”, “nón”

Câu đố vui về chữ cái 19:

Em là bạn của Đà thanh

Xuân qua, hạ đến vẫn xanh xanh rì

Bỏ liền hai chữ đầu đi

Cha cha, cha mẹ là gì, biết chăng

Đến khi chữ cuối bị quăng

Phải xem lại tất, hỏi rằng chữ chi

>> Đáp án của câu đố: Chữ “thông”, “ông”, “ôn”

Câu đố vui về chữ cái 20:

Hợp lòng khe, suối chảy tuôn

Về thăm biển cả, vui buồn hòa chung

Đến nơi bỏ nón, oai hùng

Cộng thêm dao sắc, vẫy vùng gầm vang?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “sông”, “sóng”

Câu đố vui về chữ cái 20
Câu đố vui về chữ cái 20

Câu đố vui về chữ cái 21:

Không huyền, vị của hạt tiêu

Có huyền, công việc sớm chiều nhà nông

Mất đuôi, ăn có ngon không

Dầm tương, dân chúng ruộng đồng dùng quen

>> Đáp án của câu đố: Chữ “cay”, “cày”, “cà”

Câu đố vui về chữ cái 22:

Ban đêm lấp lánh giữa trời

Có màu có sắc nên rơi xuống trần

Thành chim nhí nhảnh đôi chân

Líu lo tiếng hót góp phần vui tươi?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “sao”, sáo”

Câu đố vui về chữ cái 23:

Mình trên giống chuột rất hôi

Mình dưới là người trên bác, trên cha

Hợp nhau cùng ở một nhà

Làm nơi nuôi vịt, nhốt gà, thả heo

>> Đáp án của câu đố: Chữ “chù”, “ông”, “chuồng”

Câu đố vui về chữ cái 24:

Tiếng gì từ núi vọng ra

Huyền vào, thì lại chính là mùa thu

Mất đuôi huyền rụng bớt đi

Sắc vào, thành một vật gì để kê?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “vang”, “vàng”, “ván”

Câu đố vui về chữ cái 25:

Giúp đời che nắng, che mưa

Sắc vào cảm thấy như vừa đông sang

Hỏi thành xảo trá đồ gian

Huyền thêm, chừng đã xuân tàn thêm chi

>> Đáp án của câu đố: Chữ “gia”, “giá”, “giả”, “già”

Câu đố vui về chữ cái 26:

Không dấu là kẻ ngu không

Nặng vào thì được thường dùng về đêm

Có huyền chỗ trống hay thêm

Có hỏi rất bảnh đố em chữ gì?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “điên”, “điện”, điền”, “điển”

Câu đố vui về chữ cái 27:

Phần đất ở trước hiên nhà

Thêm huyền, da cóc chẳng qua thế này

Nếu nhờ chị “ét” đi ngay

Đồng nghĩa ơn huệ chữ này là chi

>> Đáp án của câu đố: Chữ “sân”, “sần”, “ân”

Câu đố vui về chữ cái 28:

Tôi là con số tròn vo

Hỏi vào các cụ nhà Nho tôn thờ

Không hỏi, mà chẳng chịu ngờ

Vật đem phơi nắng bây giờ thành ra?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “không”, “Khổng”, “khô”

Câu đố vui về chữ cái 29:

Tôi là con vật đồng xanh

Giúp người làm ruộng, quẩn quanh cấy cày

Nửa mình trên chặt thẳng tay

Một châu xuất hiện ở ngay bản đồ

>> Đáp án của câu đố: Chữ “trâu”, “Âu”

Câu đố vui về chữ cái 29
Câu đố vui về chữ cái 29

Câu đố vui về chữ cái 30:

Thân tôi dùng bắc ngang sông

Không huyền là việc ngư ông sớm chiều

Nặng vào, em mẹ thân yêu

Thêm hỏi với “thả” phần nhiều đi đôi?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “cầu”, “câu”, “cậu”, “cẩu”

Những câu đố chữ hay

Câu đố vui về chữ cái 1:

Mặt em hớn hở suốt ngày

Thêm huyền, dấu mặt, dấu mày nơi đâu

Rụng đuôi mà mất cả đầu

Thì thành sấm động hay tàu bay kêu

>> Đáp án của câu đố: Chữ “vui”, “vùi”, “ù”

Câu đố vui về chữ cái 2:

Tôi dùng ru ngủ trẻ em

Huyền đến, tôi sẽ lọ lem quá trời

Sắc thêm ráp lại ai ơi

Hỏi vào trôi dạt khi bơi, là gì?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “nôi”, “nồi”, “nối”, “nổi”

Câu đố vui về chữ cái 3:

Là la tôi hát cả ngày

Thêm huyền, người thích trái này dầm tương

Sắc vào thiếu muối thì ươn

Hỏi thành lớn nhất nhịn nhường đàn em

>> Đáp án của câu đố: Chữ “ca”, “cà”, “cá”, “cả”

Câu đố vui về chữ cái 4:

Tìm xem nó ở nơi nào

Thêm huyền bộ phận rất cao bên mình

Nặng vào là lúc hiển vinh

Bõ công học tập, đăng trình bấy lâu?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “đâu”, “đầu”, “đậu”

Câu đố vui về chữ cái 5:

Em thường đè cổ trâu bò

Làm cho chúng phải chăm lo kéo cày

Ét sì đem ráp vào đây

Thì ra một vật trên tay anh cầm

>> Đáp án của câu đố: Chữ “ách”, “sách”

Câu đố vui về chữ cái 6:

Hoàng hôn phủ xuống đây rồi

Có sắc để lót chỗ ngồi thứ chi

Mất đầu bổn phận thiếu nhi

Có hỏi, chuyện gì tôi cũng làu thông?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “chiều”, “chiếu”, “hiếu”, “hiểu”

Câu đố vui về chữ cái 7:

Có huyền, sao nặng thế

Bỏ huyền thêm hỏi, dùng may áo quần

Giúp cha, giúp mẹ đỡ đần

Ví thêm nặng, phải lãnh phần trông em

>> Đáp án của câu đố: Chữ “chì”, “chỉ”, “chị”

Câu đố vui về chữ cái 8:

Em là bạn của học trò

Dùng đựng sách vở cùng đồ giáo khoa

Nặng đi, sắc lại nhảy ra

Bỗng thành ăn trộm, hoặc là mang tay?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “cặp”, “cắp”

Câu đố vui về chữ cái 9:

Một châu trong ngũ đại châu

Chữ Nho có nghĩa bay mau lên trời

Thêm huyền mập lắm, ai ơi

Mất đầu là mở miệng cười, chữ chi

>> Đáp án của câu đố: Chữ “phi”, “phì”, “hi”

Câu đố vui về chữ cái 10:

Các thi sĩ rất yêu em

Nếu rơi mất nón thì hên quá trời

Chị huyền đâu bỗng đến nơi

Là đại danh tự chỉ người, ngôi hai?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “mây”, “may”, “mày”

Câu đố vui về chữ cái 10
Câu đố vui về chữ cái 10

Câu đố vui về chữ cái 11:

Sống dưới nước, thở bằng mang

Thêm tê, với đất cùng làng khác tên

Nằm từng bãi rộng triền miên

Tấm thân khoáng chất ở bên sóng gào?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “cá”, “cát”

Câu đố vui về chữ cái 12:

Có gờ, trèo lên mái nhà

Thêm sắc ngày lại, ngày qua, lập thành

Không gờ, vào bếp đi anh

Sắc là khí độc ghép thành chữ chi?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “thang”, “tháng”, “than”, “thán”

Câu đố vui về chữ cái 13:

Bạn thân của những nhà thơ.

Rụng đuôi, là vật thuở giờ không chân?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “trăng”, “trăn”

Câu đố vui về chữ cái 14:

Từ “trăng” cong lưỡi rõ ràng

Thế mà quen đọc chẳng cong chút nào.

Đọc sai như thế, viết sao?

Tiếng này để hỏi đặt vào cuối câu.

>> Đáp án của câu đố: Chữ “chăng”, “chẳng”

Câu đố vui về chữ cái 15:

Cây gì hay lấy làm roi

Lại thường để tả bầu trời âm u

Tóc dài óng ả tiểu thư

Tiếng này so sánh cho thơ đẹp lời

Nếu thêm giọng hát chơi vơi

Giọng cao cho sắc, tuyệt vời biết bao!

>> Đáp án của câu đố: Chữ “mây”, “mấy”

Câu đố vui về chữ cái 16:

Em là chim ở rừng già

Cờ ra, cháu gọi chồng bà bằng chi

Không mưa, bỏ nón ra đi

Tìm hoa hút mật là gì hở anh?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “công”, “ông”, “ong”

Câu đố vui về chữ cái 16
Câu đố vui về chữ cái 16

Câu đố vui về chữ cái 17:

Mười hai giờ đúng giữa trưa

Người xưa còn gọi là giờ chi đây

Hẹn nhau gặp gỡ giờ này

Trễ rồi phải chạy như bay có cờ.

>> Đáp án của câu đố: Chữ “ngọ”, “ngọc”

Câu đố vui về chữ cái 18:

Thân tôi là hạt bo bo

Người ta cứ hỏi thành đồ bỏ đi.

>> Đáp án của câu đố: Chữ “bo”, “bỏ”

Câu đố vui về chữ cái 19:

Có huyền em lết khắp nhà

Có sắc em bị người ta buộc vào

Có hỏi em vứt thì sao

Có nặng, lẽ nào bạn lại cùng sâu?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “bò”, “bó”, “bỏ”, “bọ”

Câu đố vui về chữ cái 20:

Để nguyên, em đã già đâu

Sắc đội lên đầu, che nắng, che mưa

Bỏ đuôi, bỏ sắc vì thừa

Thành ra bụng trống, lúc vừa ăn xong?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “non”, “nón”, “no”

Câu đố vui về chữ cái 21:

Tôi là chúa tể rừng xanh

Hỏi đi, huyền đến là thành đầm, ao

Huyền bay sắc lại điền vào

Hóa ra chỗ trũng người đào xưa nay?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “hổ”, “hồ”, “hố”

Câu đố vui về chữ cái 22:

Đời tôi chỉ biết “i, tờ”

Học thi mà cứ hững hờ qua loa.

Lại còn học hát ê a

Thế mà vỗ ngực rằng là đi thi.

>> Đáp án của câu đố: Chữ “thi”

Câu đố vui về chữ cái 23:

Tôi là một thứ trái cây

Hỏi vào ra nắng, sẽ gây bệnh này

Hỏi đi, dấu sắc tới ngay

Thành ra thứ để cho bầy heo xơi?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “cam”, “cảm”, “cám”

Câu đố vui về chữ cái 24:

Ta đây không phải người trần

Thêm nặng thuận lợi tuyệt luân ở đời

Có huyền, cứ việc ăn chơi

Có sắc thì chẳng nên lùi, biết không?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “tiên”, “tiện”, “tiền”, “tiến”

Câu đố vui về chữ cái 25:

Tôi là thứ trái rõ ràng

Huyền bay làm bạn với quan Vân Trường

Chơi sắc thì mẹ chẳng thương

Hỏi thành ở giữa đại dương rành rành.

>> Đáp án của câu đố: Chữ “đào”, “đao”, “đáo”, “đảo”

Câu đố vui về chữ cái 26:

Là mùa trẻ nít trông trăng

Yên rồi, huyền nữa, phăng phăng mái chèo

Xuôi dòng sông chảy trong veo

Tìm nơi bến lặng, bỏ neo, đợi mình?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “thu”, “thuyền”

Câu đố vui về chữ cái 27:

Màu da dân tộc phi châu

Huyền thêm, đuổi bóng đêm sâu ra ngoài

Chữ đứng đằng trước ly khai

Đổi huyền ra sắc, ấy loài chim xuân?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “đen”, “đèn”, “én”

Câu đố vui về chữ cái 28:

Hàng ngày, làm bạn với kim

Hỏi đi, nặng đến, có em tức thì

Thêm huyền, bỏ nặng là chi

Đố ai đoán trúng, khó gì phải không?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “chỉ”, “chị”, “chì”

Câu đố vui về chữ cái 28
Câu đố vui về chữ cái 28

Câu đố vui về chữ cái 29:

Tôi là một chốn trang nghiêm

Đồng bào, sư sãi liên miên nguyện cầu

Huyền đi thì chẳng ngọt đâu

Sắc đến thành kẻ đứng sau vua rồi?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “chùa”, “chua”, “chúa”

Câu đố vui về chữ cái 30:

Có mắt mà chẳng thấy đường

Thêm “ngờ” là vật ngăn phường muỗi đêm

Chữ U mọc sợi râu thêm

Hôm nay được thưởng, anh em vui cùng.

>> Đáp án của câu đố: Chữ “mù”, “mùng”, “mừng”

Câu đố vui về chữ cái 31:

Đầu sưng từ sáng hôm nay

Hỏi vào đậy kín chờ ngày lên men?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “u”, “ủ”

Câu đố vui về chữ cái 32:

Ngăn dòng nước lụt ven sông

Có em thành tắt nắng hồng, tối đen

Sắc thêm vào, các trẻ em

Mỗi giờ học toán thường xuyên làm hoài?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “đê”, “đêm”, “đếm”

Câu đố vui về chữ cái 33:

Nguyên chất dùng để dán

Có huyền, giữa mái nhà

Mang nặng thành món quà

Thêm sắc, dùng cắt giấy

Đố bạn chữ gì đây?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “keo”, “kèo”, “kẹo”, “kéo”

Câu đố vui về chữ cái 34:

Thân em nho nhỏ, tròn tròn

Ngày hai buổi, chú bé con bắn hoài

Thêm huyền đắc dụng cho ai

Thư từ gởi khắp trong ngoài thăm nhau?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “bi”, ‘bì”

Câu đố vui về chữ cái 35:

Trong mười hai tháng có tôi

Hỏi thành hết sống, mọi người xót thương

Không râu, huyền đến tai ương

Thêm sắc là đẹp khác thường chữ Nho?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “tư”, “tử”, “tù”, “tú”

Câu đố vui về chữ cái 36:

Bà con với đục với bào

Nhờ nó ra vào, nếu hỏi tại đây

Con gì bò ngang thế này

Yếm mỏng, mai dày nếu rụng mất râu?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “cưa”, “cửa”, “cua”

Câu đố vui về chữ cái 36
Câu đố vui về chữ cái 36

Câu đố vui về chữ cái 37:

Sinh sau các chị các anh

Đảo ngược vị trí thì thành vợ cha

Thêm “tờ” tôi sẽ đi xa

Trên mình mang dấu ngày ra, ngày vào?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “em”, “mẹ”, “tem”

Câu đố vui về chữ cái 38:

Tôi là một thứ bánh ngon

Nặng vào dạn dĩ lại còn hung hăng

Hỏi, ai nói đến thưa vâng

Thêm “ngã”, cây đổ, mưa dầm, cát bay?

>> Đáp án của câu đố: Chữ “bao”, ‘bạo”, “bảo”, “bão”

Bài viết này đã tổng hợp cho bạn 70+ câu đố chữ cái vui, thú vị nhất có kèm đáp án. Nếu bạn có bất kỳ câu đố nào hay khác về chủ đề này thì đừng quên để lại bên dưới phần bình luận nhé!

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button