Giáo dục

Chi tiết tin

Ngày 25/8/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất vào ngày 01/9/2020; ngày khai giảng vào 05/9/2020. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học đến ngày 31/5/2021. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 – 2022 trước ngày 31/7/2021.

Khung thời gian năm học 2020 – 2021 áp dụng chung trong toàn tỉnh được quy định như sau:

Đối với cấp mầm non: Học kỳ I từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (trong đó có 02 tuần đầu tháng 9 được tính từ ngày 01/9 đến ngày 11/9/2020 ổn định nề nếp lớp và 18 tuần thực học); Học kỳ II từ ngày 18/01/2021 đến ngày 31/5/2021 (trong đó đảm bảo 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và tổng kết năm học).

Đối với cấp tiểu học: Học kỳ I từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (18 tuần thực học và kiểm tra học kì I); Học kỳ II từ ngày 18/01/2021 đến ngày 31/5/2021 (17 tuần thực học và kiểm tra học kỳ II, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 01 tuần hoàn chỉnh hồ sơ cuối năm, xét hoàn thành chương trình tiểu học và tổng kết năm học).

Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: Học kỳ I từ ngày 07/9/2020 đến ngày 16/01/2021 (18 tuần thực học và kiểm tra học kỳ I); Học kỳ II từ ngày 18/01/2021 đến ngày 31/5/2021 (17 tuần thực học và kiểm tra học kỳ II, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 01 tuần hoàn chỉnh hồ sơ và tổng kết năm học).

Đối với giáo dục thường xuyên trung học cơ sở và trung học phổ thông: Học kỳ I từ ngày 14/9/2020 đến ngày 16/01/2021 (16 tuần thực học và kiểm tra học kỳ I, 01 tuần dự phòng); Học kỳ II từ ngày 18/01/2021 đến ngày 31/5/2021 (16 tuần thực học và kiểm tra học kỳ II, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 01 tuần dự phòng, 01 tuần hoàn chỉnh hồ sơ và tổng kết năm học).

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và các ngày nghỉ khác: Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên là 02 tháng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021; chịu trách nhiệm quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Bé Hai

Đánh giá bài viết

Tiến Đạt

Tiến Đạt - Founder của Hdcit.edu.vn đã tích luỹ hơn 5 năm quý báu hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Mình sẵn sàng lan tỏa những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc mà mình đã gom góp được, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích và giá trị thiết thực.
Back to top button